Kategoria: Instalacje elektryczne i teletechniczne

Instalacje elektryczne i teletechniczne to obszerne pojęcia związane z przesyłem sygnałów oraz impulsów elektrycznych. Instalacje elektryczne realizowane w budynkach pracują na napięciu znamionowym nN (230 V AC), natomiast instalacje teletechniczne działają na napięciach bezpiecznych, o wiele niższych: 12 lub 24 V DC (prąd stały).
W artykule ogólnie sklasyfikujemy instalacje elektryczne i teletechniczne, określimy różnice pomiędzy nimi, a także skupimy się na zadaniach, jakimi odznaczają się instalacje elektryczne i teletechniczne. Warszawa słynie z najnowszych standardów realizowanych instalacji, o których opowiemy w dalszej części artykułu.

Instalacje elektryczne – ogólna charakterystyka
Instalacje elektryczne to zwykle sieci elektryczne niskiego napięcia, których głównym zadaniem jest doprowadzanie energii elektrycznej bezpośrednio do odbiorników. Instalacje elektryczne dzieli się na mieszkaniowe i przemysłowe. W magistralnym układzie sieci elektrycznych nN, instalacje elektryczne w obiektach usługowych i przemysłowych rozpoczyna przyłącze od sieci Sn. Z rozdzielni głównych budynków (RGB) odchodzi Wewnętrzna Linia Zasilająca (WLZ), która łączy poszczególne mniejsze rozdzielnice. Dalej z rozdzielnic wychodzą obwody odbiorcze, do których podłączane są odbiorniki oraz gniazda wtyczkowe.
Instalacje elektryczne – podział
Instalacje elektryczne dzieli się ze względu na zasilane odbiorniki, miejsce występowania, sposób wykonania oraz czas użytkowania. Poniżej podajemy każdy z podziałów.

Podział instalacji elektrycznych (odbiorniki)

Instalacje elektryczne możemy podzielić ze względu na zasilane odbiorniki. Występują instalacje siłowe oraz oświetleniowe. Instalacje elektryczne siłowe zasilają odbiorniki o wyższych mocach i prądach roboczych. Z tego typu instalacji można odprowadzić gniazda jednofazowe oraz trójfazowe. Instalacje oświetleniowe zasilają odbiorniki o małych mocach oraz oświetlenie.

Podział instalacji elektrycznych (miejsce występowania)

Ze względu na miejsce występowania instalacje elektryczne dzielą się na przemysłowe oraz nieprzemysłowe. W związku z tym podziałem możemy wyróżnić odpowiednio inne struktury, zabezpieczenia i rozwiązania.

Podział instalacji elektrycznych (sposób wykonania)

Instalacje elektryczne dzieli się na instalacje listwowe, natynkowe, wtynkowe i podtynkowe. W nowoczesnych obiektach usługowych często wykorzystuje się instalacje natynkowe i listwowe. Najbardziej czasochłonne są instalacje podtynkowe, a nieco łatwiejsze w wykonaniu instalacje wtynkowe.

Podział instalacji elektrycznych (czas użytkowania)

Ze względu na czas użytkowania instalacji możemy wyróżnić instalacje tymczasowe oraz stałe. Tymczasowe wykorzystywane są często na placach budów lub w innych dynamicznie zmieniających się okolicznościach.
Instalacje teletechniczne – ogólna charakterystyka
Instalacjami teletechnicznymi nazywamy systemy przesyłające sygnały niskoprądowe. W ramach instalacji teletechnicznych obsługiwane są radiofonia, telewizja, kontrola dostępu, systemy i sygnalizacja alarmowa, telefonia, czy wreszcie instalacje strukturalne (LAN). Obecnie coraz częściej instalacje teletechniczne przejmują niektóre zadania instalacji elektrycznych. Przykładowo instalacje domofonowe i wideodomofonowe.
Instalacje teletechniczne – podział
Instalacji teletechnicznych jest znacznie więcej. Ciężko będzie wymienić je wszystkie. Skupimy się na tych, które najczęściej wybierane są w mieście Warszawa. Instalacje teletechniczne oferują ogrom możliwości i jako instalacje niskoprądowe mogą być wykorzystywane do realizacji wielu różnorodnych działań. Do najpopularniejszych instalacji teletechnicznych możemy zaliczyć:

Instalacje alarmowe

Instalacje alarmowe są jednymi z liczniej występujących w mieście Warszawa. Instalacje teletechniczne alarmująco-sygnalizacyjne (SSWIN) umożliwiają skuteczną ochronę mienia oraz wykrywanie aktów włamań, napadów i wandalizmu. Wraz z instalacjami alarmowymi możemy wymienić instalacje kontroli dostępu, wykrywania i sygnalizacji pożaru, telewizji i monitoringu CCTV oraz systemy rejestracji czasu pracy.

Instalacje sieci komputerowych

Kolejną najpopularniejszą grupą instalacji teletechnicznych są instalacje komputerowe, w skład których wchodzą systemy zarządzania budynkiem (BMS), instalacje telefoniczne, okablowanie strukturalne oraz sieci LAN.
Instalacje elektryczne i teletechniczne Warszawa – niezbędne uprawnienia i certyfikaty
Żeby móc wykonywać instalacje z zakresu teletechniki oraz elektryki, niezbędne jest posiadanie odpowiednich uprawnień oraz certyfikatów.

Najważniejszym dokumentem uprawniającym do wykonywania i projektowania instalacji są uprawnienia budowlane w zakresie sieci oraz instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych. Poza tym do wykonywania instalacji niezbędne są uprawnienia SEP w zakresie eksploatacji i dozoru oraz licencje pracowników zabezpieczeń technicznych II stopnia.

var tab = tab || [];
tab.push(function() {
var token = Math.random().toString(36).substr(2) + Math.random().toString(36).substr(2);
var script = document.createElement(’script’);
script.type = 'text/javascript’;
script.src = 'https://www.oferteo.pl/widget/62634?token=’ + token;
document.body.appendChild(script);
});
for (i = 0; i < tab.length; i++) { tab[i](); tab.pop(); }