Kategoria: Okablowanie pionowe i poziome

  • Okablowanie pionowe

Okablowaniem pionowym nazywamy okablowanie strukturalne puszczane wewnątrz budynku. W ramach okablowania pionowego możemy stosować zarówno kable miedziane typu skrętka, jak i światłowody. Głównie okablowanie pionowe puszczane jest w pionach telekomunikacyjnych budynków, a jego zadaniem jest odpowiednie łączenie punktów rozdzielczych całego systemu sieci LAN. Okablowanie pionowe bynajmniej nie bierze swojej nazwy ze względu na fizyczny sposób ułożenia.

  • Okablowanie poziomie

Również może być realizowane skrętką lub światłowodami. Ten poziom okablowania strukturalnego łączy punkty dystrybucyjne (zarówno pośrednie, jak i główne) z gniazdami abonenckimi, czyli punktami, w których użytkownik łączy się z siecią.