Kategoria: Okablowanie pionowe i poziome

Okablowanie pionowe

Okablowaniem pionowym nazywamy okablowanie strukturalne puszczane wewnątrz budynku. W ramach okablowania pionowego możemy stosować zarówno kable miedziane typu skrętka, jak i światłowody. Głównie okablowanie pionowe puszczane jest w pionach telekomunikacyjnych budynków, a jego zadaniem jest odpowiednie łączenie punktów rozdzielczych całego systemu sieci LAN. Okablowanie pionowe bynajmniej nie bierze swojej nazwy ze względu na fizyczny sposób ułożenia.

Okablowanie poziomie

Również może być realizowane skrętką lub światłowodami. Ten poziom okablowania strukturalnego łączy punkty dystrybucyjne (zarówno pośrednie, jak i główne) z gniazdami abonenckimi, czyli punktami, w których użytkownik łączy się z siecią.