Oferujemy Państwu kompleksową realizację instalacji elektrycznych w Warszawie. Wykonujemy projekty, wdrażamy, modernizujemy oraz utrzymujemy instalacje elektryczne nn w halach i magazynach, obiektach użyteczności publicznej oraz w biurowcach. Zapraszamy do skorzystania z naszych usług.

Czym są instalacje elektryczne?

Instalacje elektryczne zaliczane są do sieci niskiego napięcia, które stanowią układ zasilania sprzetu elektroinstalacyjnego w budynkach. Początek instalacji elektrycznej mieści się na zaciskach wyjściowych WLZ (wewnętrznej linii zasilającej), a koniec w gniazdkach wtyczkowych, do których podłączane są odbiorniki, a także w wypustach oświetleniowych. Instalacje elektryczne służą do dostarczania sygnałów oraz energii elektrycznej do odbiorników.

Instalacje elektryczne Warszawa – ogólna definicja

Instalacją elektryczną niskonapięciową (nn) nazywamy zespół urządzeń elektrycznych o skoordynowanych parametrach technicznych i napięciu znamionowym do 1,5 kV prądu stałego i 1 kV prądu przemiennego. Instalacja elektryczna służy do doprowadzania energii elektrycznej od sieci rozdzielczej do odbiorników obecnych w obiekcie budowlanym.

Instalacje elektryczne składają się z: instalacji odbiorczej, pionów oraz linii zasilających, tablic rozdzielczych oraz przyłącza i złącza kablowego.

Instalacje elektryczne Warszawa – podstawowe normy, wymagania ogólne i środowiskowe

Linie oraz instalacje elektroenergetyczne muszą spełniać wiele wymagań, najczęściej zawartych w normach oraz przepisach. Do podstawowych wymagań dla urządzeń i aparatów należy zaliczyć wymagania dotyczące napięć i prądów znamionowych instalacji elektrycznych.

Zgodnie z normą PN-88/E-02000, najwyższe napięcie sieci jest największą wartością napięcia w dowolnej chwili i dowolnym miejscu sieci podczas jej normalnej pracy. Obecnie w Polsce urządzenia i odbiorniki elektryczne dostosowane są do napięcia nn 230/400 V. Pierwsza wartość określa napięcie fazowe, natomiast druga napięcie międzyfazowe.

Norma PN-70/E-02021 podaje znamionowe prądy ciągłe, prądy wyłączalne, prądy szczytowe i prądy jedno- lub trzysekundowe łączników.

Instalacje elektryczne Warszawa – przepływ prądów zwarciowych

Przepływ prądów zwarciowych powoduje wystąpienie znacznych sił elektrodynamicznych pomiędzy częściami urządzeń przewodzących prąd oraz intensywne nagrzewanie się tych urządzeń i elementów stykających się z nimi. Przy projektowaniu, a także w trakcie budowy i eksploatacji urządzeń elektroenergetycznych uwzględnia się również następujące wymagania ogólne:

  • Bezpieczeństwo obsługi, użytkowników i osób postronnych

  • Bezpieczeństwo pożarowe i wybuchowe

  • Niezawodność zasilania odbiorników elektrycznych

  • Zapewnienie użytkownikom dobrych warunków pracy

  • Minimalizacja nakładów inwestycyjnych i kosztów eksploatacyjnych

Instalacje elektryczne Warszawa – zapraszamy do kontaktu

Jesteśmy doświadczonym, kompleksowym wykonawcą instalacji elektrycznych w Warszawie oraz województwie mazowieckim. Specjalizujemy się w realizacjach w obiektach użyteczności publicznej, biurowcach, a także halach i magazynach. Zapraszamy do skontaktowania się z naszymi specjalistami.

Ogólna ocena: 0/5