Zajmujemy się kompleksową instalacją okablowania strukturalnego. Projektujemy, wdrażamy, konserwujemy i modernizujemy infrastrukturę teletechniczną w biurach, magazynach, halach i obiektach użyteczności publicznej. Realizacje wykonujemy w Warszawie oraz okolicach.

Instalowanie okablowania strukturalnego w Warszawie – co to jest okablowanie strukturalne?

Okablowanie strukturalne (structured cabling) to uniwersalny system telekomunikacyjny wykorzystywany do wielu zastosowań teletechnicznych. Za pomocą okablowania strukturalnego możliwe jest tworzenie kompleksowych: sieci komputerowych i telekomunikacyjnych, systemów alarmowych, systemów telewizji przemysłowej, czy systemów BMS.

Okablowanie strukturalne określane jest również jako wszelkie standardy, wytyczne i normy wykorzystywane do realizacji połączeń zarówno w obiektach budowlanych, jak i komunikacji między budynkami.

Sieci tworzone przez okablowanie strukturalne służą do transmisji sygnałów audio i wideo, danych między urządzeniami, komputerami i serwerami, głosu, a także treści multimedialnych.

Instalowanie okablowania strukturalnego – topologia systemu

Instalacje okablowania strukturalnego dzielą się na: okablowanie pionowe, poziome i punkty rozdzielcze.

Okablowanie pionowe to część sieci rozprowadzana wewnątrz obiektu budowlanego. Może składać się z kabli miedzianych, a także światłowodowych. Okablowanie pionowe układa się zwykle w głównych pionach telekomunikacyjnych. Jego rolą jest łączenie punktów rozdzielczych systemu.

Rolą okablowania poziomego jest łączenie punktów abonenckich z punktami rozdzielczymi. Najczęściej wykonywane jest za pomocą skrętki, jednak coraz częściej stosuje się kable światłowodowe.

Punkty rozdzielcze to węzły sieci, które umożliwiają konfigurację połączeń. Są to miejsca, w których łączy się okablowanie pionowe z poziomym. Punkty rozdzielcze dzieli się na główne punkty rozdzielcze (MDF) i pośrednie punkty rozdzielcze (IDF).

Instalowanie okablowania strukturalnego – hierarchia systemu

Wyróżnia się trzy poziomy przesyłu sygnałów w sieci realizowanej za pomocą okablowania strukturalnego. Są to: część szkieletowa, dystrybucyjna i dostępowa.

Część szkieletowa to najbardziej zewnętrzny poziom. Łączy ona główne węzły obiektów wraz z macierzami dyskowymi, serwerami oraz pozostałym osprzętem łączącym lokalną sieć. Przepustowość w części szkieletowej wynosi zwykle od 1 Gb/s do 40 Gb/s.

Część dystrybucyjna łączy część szkieletową z dostępową. Stanowi połączenie poszczególnych fragmentów/pięter obiektu. Zwykle przepustowość części dostępowej ograniczona jest do 10 Gb/s.

Część dostępowa to warstwa najniższa w hierarchii i jednocześnie najbliższa użytkownika. Sieć ta rozpoczyna swój bieg w głównych węzłach na pietrach budynku i kończy w punktach abonenckich. Najczęściej część dostępowa realizowana jest za pomocą skrętki, jednak coraz częściej wykorzystuje się w tym celu okablowanie światłowodowe.

Instalowanie okablowania strukturalnego z Okablujemy.pl

Zapraszamy do skontaktowania się z naszymi ekspertami, którzy dokonają wstępnej wyceny, zaprojektują i wdrożą okablowanie strukturalne w dowolnym obiekcie budowlanym w Warszawie.

Ogólna ocena: 4.8/5