Zapraszamy do skorzystania z kompleksowej usługi realizacji pomiarów okablowania światłowodowego. W przypadku zweryfikowania awarii świadczymy również usługi naprawy i spawania światłowodów. Tylko regularne badania okresowe okablowania teleinformatycznego gwarantują jego prawidłowe funkcjonowanie.

Pomiary kabli światłowodowych Warszawa – metody pomiarów

Stosujemy dwie metody pomiarów kabli światłowodowych. Są to metoda transmisyjna i metoda reflektometryczna.

Pomiary kabli światłowodowych – metody pomiarów – metoda transmisyjna

Metoda transmisyjna (OLTS – Optical Loss Set Test) to sposób pomiaru oparty w dużej mierze na szacunkach. Do szacowania strat na spawie światłowodów stosujemy źródło światła i miernik mocy. Realizując pomiary metodą transmisyjną, otrzymujemy tłumienność całego spawu oraz włókna światłowodowego. Metoda ta zwykle wykorzystywana jest do pomiaru stosunkowo krótkich odcinków. Związane jest to z problemami w szacunkach strat na spawie w przypadku mierzenia długich odcinków światłowodów.

Metoda transmisyjna jest wykonywana do prostych, szybkich i tanich pomiarów mocy całych linii. Nie zmierzymy za jej pomocą szczegółowych parametrów poszczególnych elementów systemu.

Pomiary kabli światłowodowych – metoda pomiarów – metoda reflektometryczna

Metoda reflektometryczna (OTDR – Optical Time Domain Reflectometer) służy do bardziej funkcjonalnych i szczegółowych pomiarów całej linii światłowodowej. Pomiary OTDR wykonujemy za pomocą reflektometru optycznego. Urządzenie podczas pomiarów jest w stanie stworzyć dokładną charakterystykę badanej linii światłowodowej przy dostępie wyłącznie do jednego włókna światłowodowego. Jest to niezwykle użyteczne rozwiązanie i obecnie pomiary reflektometryczne stanowią najlepszą metodę pomiaru tłumienności i reflektancji okablowania światłowodowego.

Pomiary kabli światłowodowych Warszawa – podstawy przeprowadzanych testów

Do podstaw przeprowadzanych testów światłowodowych zaliczamy testy komponentów okablowania oraz testy kanałów i łączy stałych.
Pomiary parametrów osprzętu przed jego zainstalowaniem wykonywane są w gestii producentów urządzeń wchodzących w skład okablowania strukturalnego na etapie kontroli jakości swoich produktów.

Pomiary zainstalowanych kanałów i łączy stałych okablowania światłowodowego związane są ze zweryfikowaniem i certyfikacją poprawności funkcjonowania połączeń. Ten rodzaj pomiarów określany jest zapisami normy ISO/IEC 11801 oraz norm ekwiwalentnych, które oparte są na pomiarach metodą transmisyjną.

Jeżeli pomiary metodą transmisyjną zwracają niepokojące wyniki, wówczas przechodzi się do bardziej szczegółowych pomiarów (testów rozszerzonych) za pomocą metody reflektometrycznej. Jest ona kluczowa do weryfikacji i zlokalizowania problemów, a także usuwania usterek.

Pomiary kabli światłowodowych Warszawa – postaw na pewną infrastrukturę IT

Od rzetelności pomiarów kabli światłowodowych uzależnione jest prawidłowe i bezawaryjne funkcjonowanie sieci. Nasza firma dokłada wszelkich starań, aby realizowane pomiary przeprowadzane były zgodnie z najlepszymi praktykami i obowiązującymi normami. Zapraszamy do kontaktu i skorzystania z usługi pomiarów okablowania światłowodowego wraz z certyfikacją.

Ogólna ocena: 4.9/5