Ile kosztuje 5-letni pomiar rezystancji uziemień

Pomiar rezystancji uziemienia jest niezwykle istotnym badaniem, regularnie wykonywanym w celu sprawdzenia poprawności działania instalacji uziemiającej. Przepisy nakazują przeprowadzanie kontrolnych badań uziemień co 5 lat, aby zapewnić bezpieczeństwo użytkowników urządzeń elektrycznych. Jakie są koszty takiego …

Pomiar rezystancji uziemienia jest niezwykle istotnym badaniem, regularnie wykonywanym w celu sprawdzenia poprawności działania instalacji uziemiającej. Przepisy nakazują przeprowadzanie kontrolnych badań uziemień co 5 lat, aby zapewnić bezpieczeństwo użytkowników urządzeń elektrycznych. Jakie są koszty takiego 5-letniego pomiaru?

Wprowadzenie do tematu uziemień

Uziemienie pełni kluczową funkcję w instalacjach elektrycznych – odprowadza prądy zwarciowe i chroni przed porażeniem. Składa się zazwyczaj z bednarki lub innych elementów umieszczonych w gruncie, które zapewniają połączenie z ziemią o odpowiednio niskiej rezystancji. Im niższa rezystancja uziemienia, tym lepiej spełnia swoją rolę.

Parametry uziemienia zależą od wielu czynników, między innymi od rodzaju gruntu, w którym jest wykonane. Dlatego tak ważne jest regularne badanie rezystancji uziemienia, aby mieć pewność, że cały czas zapewnia wymagany poziom bezpieczeństwa.

Rodzaj obiektuPrzybliżona cenaUwagi
Dom jednorodzinny143 złCena uzależniona od wielkości instalacji uziemiającej
Blok mieszkalny412 złCena za cały blok, uzależniona od ilości mieszkań
Mały zakład przemysłowy621 złZależnie od wielkości zakładu i rozmiaru instalacji uziemiającej
Duży zakład przemysłowy1562 złIm większy i bardziej rozległy zakład, tym wyższa cena
Szpital, lotnisko2034 złZe względu na dużą rozległość instalacji oraz wymogi bezpieczeństwa
Stacja paliw1021 złZależnie od wielkości stacji i ilości dystrybutorów
Budynek biurowy843 złW zależności od wielkości budynku
Budynek handlowo-usługowy1053 złW zależności od wielkości budynku
Budynek przemysłowy1584 złW zależności od wielkości budynku i instalacji

Jak często należy wykonywać pomiar rezystancji uziemienia?

Zgodnie z przepisami, pomiar rezystancji uziemienia powinien być wykonywany:

 • co 5 lat w obiektach o szczególnym znaczeniu, takich jak szpitale, lotniska, stacje paliw
 • po 10 latach w zakładach przemysłowych
 • co 5 lat w budynkach użyteczności publicznej i budynkach mieszkalnych wielorodzinnych

Dodatkowo pomiar należy wykonać po modernizacji lub rozbudowie instalacji uziemiającej. Przepisy precyzyjnie określają zatem częstotliwość kontrolnych badań uziemień.

Dlaczego 5-letni pomiar jest tak istotny?

Regularny, wykonywany co 5 lat pomiar rezystancji uziemienia jest niezwykle istotny ze względów bezpieczeństwa. Pozwala upewnić się, że uziemienie cały czas prawidłowo spełnia swoją funkcję.

W ciągu 5 lat uziemienie może ulec naturalnemu zużyciu lub uszkodzeniu na skutek czynników zewnętrznych. Może zmienić się także rezystywność gruntu, na przykład na skutek jego zawilgocenia. Te zmiany mogą spowodować wzrost rezystancji uziemienia do niebezpiecznego poziomu.

Dlatego tak istotne jest cykliczne sprawdzanie stanu uziemienia i potwierdzanie, że jego rezystancja mieści się w dopuszczalnych granicach. Pozwala to wykryć ewentualne nieprawidłowości i je skorygować przed wystąpieniem zagrożenia.

Jak przebiega standardowy 5-letni pomiar?

Typowy pomiar kontrolny rezystancji uziemienia wykonywany co 5 lat składa się z następujących etapów:

 1. Sprawdzenie dokumentacji technicznej uziemienia i zapoznanie się z wcześniejszymi pomiarami.
 2. Oględziny instalacji uziemiającej – sprawdzenie stanu widocznych elementów.
 3. Pomiar rezystancji uziemienia metodą techniczną z wykorzystaniem profesjonalnego miernika.
 4. Porównanie wyniku pomiaru z normami i ocena skuteczności ochrony przeciwporażeniowej.
 5. Sporządzenie protokołu z przeprowadzonego badania.
 6. Wydanie opinii co do stanu technicznego uziemienia.
 7. Zaleceń korekty uziemienia, jeśli pomiar wykazał nieprawidłowości.

Jakie metody pomiaru rezystancji uziemienia się stosuje?

Do pomiaru rezystancji uziemienia podczas standardowych 5-letnich badań kontrolnych stosuje się zwykle metodę techniczną. Polega ona na podaniu prądu pomiarowego pomiędzy badane uziemienie a sondy pomocnicze wetknięte w grunt i zmierzeniu spadku napięcia.

Metoda ta zapewnia dużą dokładność wyników, nie wymaga rozkopywania uziomu i pozwala ocenić stan faktyczny całej instalacji uziemiającej. Jest stosunkowo szybka i prosta w użyciu.

Alternatywnie można zastosować metodę obliczeniową, wykorzystującą parametry gruntu i dane projektowe uziemienia. Jest mniej dokładna, ale nieinwazyjna. Stosuje się ją raczej wyjątkowo, przy kontroli.

Jakie czynniki wpływają na koszt 5-letniego pomiaru?

Koszt rutynowego pomiaru rezystancji uziemienia co 5 lat zależy od wielu czynników:

 • Rodzaj obiektu – im większy i bardziej rozległy, tym pomiar jest droższy.
 • Wielkość i złożoność instalacji uziemiającej – im więcej elementów do sprawdzenia, tym wyższy koszt.
 • Zakres badań – pełny pomiar wszystkich uziomów jest droższy niż wybiórczy.
 • Metoda pomiaru – obliczeniowa tańsza niż techniczna.
 • Dojazd do obiektu – im dalszy, tym większy koszt.
 • Liczba punktów pomiarowych.
 • Konieczność wykonania dodatkowych prac, np. odkopania uziomu.
 • Stawka godzinowa firmy wykonującej pomiar.

Dokładny koszt pomiaru najlepiej wycenić indywidualnie, biorąc pod uwagę wszystkie wymienione czynniki.

Jakie są orientacyjne ceny 5-letnich pomiarów?

Orientacyjne ceny rutynowych 5-letnich pomiarów rezystancji uziemienia wynoszą:

 • Dla domu jednorodzinnego – 150-300 zł
 • Dla bloku mieszkalnego – 400-800 zł
 • Dla małego zakładu przemysłowego – 600-1500 zł
 • Dla dużego obiektu przemysłowego – 1500-5000 zł i więcej

Podane widełki cenowe są jedynie szacunkowe i poglądowe. Rzeczywista cena pomiaru jest uzależniona od wielu czynników i najlepiej zlecić jego wycenę profesjonalnej firmie.

Jak znaleźć firmę do 5-letniego pomiaru uziemień?

Aby znaleźć dobrą firmę do 5-letniego pomiaru rezystancji uziemienia, warto:

 • Zasięgnąć rekomendacji od znajomych.
 • Sprawdzić opinie w internecie o lokalnych firmach.
 • Zwrócić uwagę na doświadczenie firmy w badaniach uziemień.
 • Sprawdzić, czy posiada aktualne certyfikaty i akredytacje.
 • Porównać oferty i ceny kilku firm.
 • Zapytać o szczegóły dotyczące pomiaru i uzyskać indywidualną wycenę.
 • Wybrać firmę profesjonalną, rzetelną i z dobrą reputacją.

Dobrze przeprowadzony przez specjalistów pomiar rezystancji uziemienia zapewni bezpieczeństwo elektryczne na kolejne 5 lat.

Podsumowanie

 • 5-letni pomiar rezystancji uziemienia jest kluczowy dla bezpieczeństwa i wymagany przez przepisy.
 • Pozwala wykryć zmiany stanu uziemienia i skorygować ewentualne nieprawidłowości.
 • Koszt pomiaru zależy od wielu czynników i najlepiej zlecić indywidualną wycenę.
 • Pomiar najlepiej zlecić sprawdzonej, profesjonalnej firmie posiadającej doświadczenie.

Regularne badanie uziemienia to najlepszy sposób na zapewnienie ochrony przeciwporażeniowej i bezpieczeństwa elektrycznego w obiekcie.

Pytania i odpowiedzi FAQ:

Dlaczego warto wykonywać regularny pomiar uziemienia?

Regularny pomiar rezystancji uziemienia, wykonywany co 5 lat, jest ważny dla bezpieczeństwa użytkowników instalacji elektrycznej. Pozwala upewnić się, że uziemienie cały czas działa poprawnie i zapewnia ochronę przeciwporażeniową. Nawet niewielki wzrost rezystancji może świadczyć o zużyciu lub uszkodzeniu uziemienia.

Jak często trzeba wykonywać pomiary kontrolne uziemienia?

Przepisy określają dokładną częstotliwość pomiarów kontrolnych uziemień. W obiektach o szczególnym znaczeniu, takich jak szpitale, pomiary należy wykonywać co 5 lat. W pozostałych obiektach co 10 lat.

Czy pomiar jest obowiązkowy?

Tak, przepisy nakazują okresowe kontrole stanu technicznego uziemień, więc pomiary rezystancji uziemienia są obowiązkowe. Właściciel lub zarządca budynku musi zlecać ich przeprowadzanie.

Jakie czynniki wpływają na cenę pomiaru uziemienia?

Na koszt standardowego 5-letniego pomiaru uziemienia wpływa wiele czynników, między innymi wielkość obiektu, złożoność instalacji uziemiającej czy stawka godzinowa firmy pomiarowej. Im większy i bardziej rozległy obiekt, tym koszt jest wyższy.

Gdzie szukać dobrych firm wykonujących pomiary uziemień?

Sprawdzone firmy pomiarowe warto szukać w oparciu o rekomendacje, opinie w internecie oraz informacje o doświadczeniu i certyfikatach. Należy porównać oferty kilku firm i wybrać profesjonalną, z dobrą reputacją.

Jak przebiega standardowy pomiar rezystancji uziemienia?

Typowy 5-letni pomiar kontrolny obejmuje: sprawdzenie dokumentacji, oględziny uziomów, pomiar metodą techniczną, porównanie z normami, sporządzenie protokołu i wydanie opinii wraz z zaleceniami.