Ile kosztuje 5-letni pomiar skuteczności ochrony przeciwporażeniowej

Ile dokładnie kosztuje 5-letni pomiar skuteczności ochrony przeciwporażeniowej? Właściciele nieruchomości często zadają sobie pytanie, ile dokładnie kosztuje 5-letni pomiar skuteczności ochrony przeciwporażeniowej. Niestety, nie ma jednoznacznej odpowiedzi, ponieważ cena takiego pomiaru zależy od wielu czynników. …

Ile dokładnie kosztuje 5-letni pomiar skuteczności ochrony przeciwporażeniowej?

Właściciele nieruchomości często zadają sobie pytanie, ile dokładnie kosztuje 5-letni pomiar skuteczności ochrony przeciwporażeniowej. Niestety, nie ma jednoznacznej odpowiedzi, ponieważ cena takiego pomiaru zależy od wielu czynników. W niniejszym artykule postaramy się jednak przybliżyć, jak precyzyjnie kształtują się ceny tego rodzaju usług i od czego zależy ich wysokość.

Przede wszystkim należy wyjaśnić, czym jest 5-letni pomiar ochrony przeciwporażeniowej. Jest to badanie techniczne instalacji elektrycznej, które powinno być wykonywane cyklicznie co 5 lat w celu sprawdzenia, czy instalacja zapewnia wymagany poziom bezpieczeństwa. Obejmuje ono szereg testów i pomiarów mających na celu sprawdzenie stanu technicznego i skuteczności zabezpieczeń.

Rodzaj obiektuSzacunkowy koszt minimalnySzacunkowy koszt maksymalny
Dom jednorodzinny487 zł netto1032 zł netto
Mieszkanie w bloku298 zł netto714 zł netto
Mały zakład pracy973 zł netto3015 zł netto
Średni zakład pracy2985 zł netto10487 zł netto
Duży obiekt przemysłowy9975 zł netto52240 zł netto

Jakie badania są wykonywane podczas 5-letniego przeglądu?

Podczas 5-letniego przeglądu instalacji elektrycznej są wykonywane następujące testy i pomiary:

 • Pomiar rezystancji izolacji przewodów
 • Pomiar rezystancji uziemienia
 • Pomiar rezystywności gruntu
 • Pomiar rezystancji połączeń wyrównawczych
 • Pomiar impedancji pętli zwarcia
 • Testy wyłączników różnicowoprądowych (RCD)
 • Pomiar napięcia dotykowego
 • Pomiar natężenia prądu upływowego
 • Oględziny stanu technicznego instalacji i osprzętu

Te badania pozwalają ocenić stan techniczny i skuteczność działania zabezpieczeń, aby zminimalizować ryzyko porażenia prądem elektrycznym. Regularne wykonywanie tych badań jest wymagane przez przepisy i ma kluczowe znaczenie dla bezpieczeństwa użytkowników instalacji.

Ile dokładnie kosztuje 5-letni pomiar ochrony przeciwporażeniowej?

Niestety nie ma jednoznacznej odpowiedzi na to pytanie. Koszt 5-letniego pomiaru ochrony przeciwporażeniowej jest zależny od wielu czynników, takich jak:

 • Wielkość obiektu i złożoność instalacji elektrycznej
 • Liczba obwodów i punktów pomiarowych
 • Lokalizacja obiektu i odległość dojazdu dla wykonawcy
 • Konieczność wyłączeń prądu podczas pomiarów
 • Stawka godzinowa lub dzienna wykonawcy

Im większy i bardziej złożony obiekt, tym koszt badania będzie wyższy. Duże obiekty przemysłowe z rozbudowaną infrastrukturą elektryczną wymagają znacznie więcej pracy i nakładu finansowego niż np. pomiar w domu jednorodzinnym.

Podobnie, im dalsza odległość dojazdu dla wykonawcy, tym większe koszty z tytułu transportu i delegacji muszą zostać uwzględnione w cenie usługi. Jeśli badania wymagają wyłączeń i załączeń prądu, to również podnosi to koszty.

Stawki godzinowe specjalistów wykonujących pomiary mogą się istotnie różnić w zależności od regionu Polski i renomy firmy. Renomowane firmy z dużym doświadczeniem mogą liczyć stawki rzędu 140-200 zł netto za godzinę pracy technika.

Biorąc pod uwagę te czynniki, szacunkowy koszt 5-letniego pomiaru ochrony przeciwporażeniowej może wynosić:

 • Dla domu jednorodzinnego – od 487 do 1032 zł netto
 • Dla mieszkania w bloku – od 298 do 714 zł netto
 • Dla małego zakładu pracy – od 973 do 3015 zł netto
 • Dla średniej wielkości zakładu – od 2985 do 10487 zł netto
 • Dla dużego obiektu przemysłowego – od 9975 do 52240 zł netto i więcej

Podane widełki cenowe należy traktować jedynie orientacyjnie, ponieważ ostateczny koszt może być inny w zależności od wspomnianych wcześniej czynników.

Dokładną wycenę przeprowadzenia 5-letniego przeglądu instalacji elektrycznej powinna przedstawić firma, która będzie wykonywać pomiary. Warto porównać oferty od kilku firm i negocjować cenę, aby uzyskać korzystny stosunek jakości do ceny. Nie należy sugerować się tylko najniższą ceną, ponieważ od fachowości i rzetelności wykonawcy zależy bezpieczeństwo użytkowników instalacji.

Jak przygotować się do 5-letniego pomiaru ochrony przeciwporażeniowej?

Aby pomiary przebiegły sprawnie i skutecznie, warto odpowiednio przygotować obiekt do ich przeprowadzenia. Oto kilka wskazówek:

 • Upewnij się, że instalacja elektryczna jest oznakowana i rozdzielnie są opisane.
 • Udostępnij wykonawcy dokumentację techniczną instalacji.
 • Zadbaj o dostęp do wszystkich pomieszczeń, rozdzielni, tablic, puszek.
 • W miarę możliwości wyłącz zasilanie obwodów, które nie są niezbędne.
 • Zapewnij asystę elektryka z obsługi obiektu.
 • Przygotuj miejsce do bezpiecznego rozłożenia sprzętu pomiarowego.
 • Usuń przedmioty zasłaniające dostęp do elementów instalacji.
 • W razie potrzeby zapewnij rusztowania lub podnośniki.

Dobre przygotowanie obiektu pozwoli sprawnie i bezpiecznie przeprowadzić badania, co skróci czas ich trwania i obniży koszty.

Podsumowanie

Koszt 5-letniego pomiaru skuteczności ochrony przeciwporażeniowej jest zależny od wielu czynników i może się istotnie różnić. Dokładne widełki cenowe dla różnych obiektów podano w niniejszym artykule. Aby uzyskać precyzyjną wycenę, należy skontaktować się z firmą wykonującą pomiary.