Jak podłączyć rozdzielnicę elektryczną krok po kroku – poradnik dla początkujących

Podłączenie rozdzielnicy elektrycznej jest kluczowym elementem wykonania instalacji elektrycznej. Prawidłowe połączenie wszystkich elementów rozdzielnicy decyduje o bezpieczeństwie i niezawodności całej instalacji. Dlatego tak ważne jest, aby podłączenie rozdzielnicy zostało wykonane zgodnie ze sztuką budowlaną i obowiązującymi normami i przepisami. …

Podłączenie rozdzielnicy elektrycznej jest kluczowym elementem wykonania instalacji elektrycznej. Prawidłowe połączenie wszystkich elementów rozdzielnicy decyduje o bezpieczeństwie i niezawodności całej instalacji. Dlatego tak ważne jest, aby podłączenie rozdzielnicy zostało wykonane zgodnie ze sztuką budowlaną i obowiązującymi normami i przepisami.

W tym artykule dowiesz się:

 • Czym jest rozdzielnica elektryczna i jakie pełni funkcje
 • Jakie są rodzaje rozdzielnic elektrycznych
 • Jak przygotować się do podłączenia rozdzielnicy
 • Jakie narzędzia są potrzebne
 • Jak podłączać przewody fazowe, neutralne i ochronne
 • Jak sprawdzić poprawność połączeń i działania rozdzielnicy
 • Jakich błędów unikać przy podłączaniu

Dzięki temu artykułowi dowiesz się wszystkiego, co trzeba wiedzieć, aby bezpiecznie podłączyć rozdzielnicę elektryczną we własnym domu lub mieszkaniu.

Czym jest rozdzielnica elektryczna?

Rozdzielnica elektryczna to urządzenie, które służy do rozdziału energii elektrycznej w instalacji elektrycznej. Pełni następujące funkcje:

 • Rozdziela prąd elektryczny na poszczególne obwody zasilające odbiorniki
 • Zabezpiecza obwody przed przeciążeniem i zwarciami
 • Umożliwia załączanie i wyłączanie poszczególnych obwodów
 • Ułatwia pomiary parametrów prądu i napięcia

Rozdzielnice elektryczne montowane są wewnątrz budynków i stanowią element rozdzielczej sieci elektroenergetycznej.

Wyróżniamy dwa podstawowe rodzaje rozdzielnic:

 • Rozdzielnice główne – zasilają cały budynek
 • Rozdzielnice piętrowe – zasilają poszczególne piętra lub części budynku

Rozdzielnice składają się z następujących elementów:

 • Obudowa
 • Szyny zbiorcze (fazowe L1, L2, L3 i neutralna N)
 • Zabezpieczenia (wyłączniki, bezpieczniki)
 • Aparatura łączeniowa i sterownicza (styczniki, przekaźniki)
 • Listwy i zaciski przyłączeniowe
 • Osprzęt pomiarowy (woltomierze, amperomierze)

Dzięki rozdzielnicy możliwy jest bezpieczny i wygodny rozdział energii elektrycznej w budynku.

Jakie są rodzaje rozdzielnic elektrycznych?

Istnieje wiele rodzajów rozdzielnic elektrycznych, które różnią się konstrukcją i przeznaczeniem. Oto najważniejsze z nich:

Ze względu na rodzaj obwodów

 • Rozdzielnice jednofazowe – zasilają obwody jednofazowe
 • Rozdzielnice trójfazowe – zasilają obwody trójfazowe

Ze względu na ilość faz

 • Rozdzielnice jednofazowe (1 faza + N)
 • Rozdzielnice dwufazowe (2 fazy + N)
 • Rozdzielnice trójfazowe (3 fazy + N)

Ze względu na prąd znamionowy

 • Rozdzielnice niskoprądowe (do 1000V)
 • Rozdzielnice wysokoprądowe (powyżej 1000V)

Ze względu na sposób montażu

 • Rozdzielnice natynkowe
 • Rozdzielnice podtynkowe
 • Rozdzielnice stojące
 • Rozdzielnice wiszące

Ze względu na stopień ochrony

 • Rozdzielnice o stopniu ochrony IP20 do IP54

Wybór odpowiedniego typu rozdzielnicy zależy od parametrów instalacji elektrycznej i rodzaju zasilanych obwodów. Kluczowe jest dobranie rozdzielnicy o odpowiednich parametrach prądowych i zabezpieczeniowych.

Jak działa rozdzielnica elektryczna?

Rozdzielnica elektryczna pełni bardzo ważne funkcje w instalacji elektrycznej. Oto jak działa:

 • Prąd elektryczny płynie od źródła zasilania (najczęściej jest to transformator znajdujący się na słupie energetycznym) przewodami fazowymi do rozdzielnicy głównej.
 • W rozdzielnicy prąd rozdzielany jest na poszczególne obwody za pomocą szyn zbiorczych i aparatów łączeniowych.
 • Każdy obwód zabezpieczony jest bezpiecznikiem lub wyłącznikiem, który chroni przed skutkami zwarcia lub przeciążenia.
 • Przewody neutralne służą do powrotu prądu do źródła zasilania. Przewód ochronny PE umożliwia bezpieczne odprowadzenie prądów zwarciowych.
 • Styczniki i przekaźniki umożliwiają załączanie i wyłączanie poszczególnych obwodów.
 • Woltomierze i amperomierze służą do pomiarów parametrów prądu i napięcia.
 • Lampki sygnalizacyjne informują o stanie pracy rozdzielnicy.

Dzięki temu, że rozdzielnica rozdziela prąd na wiele obwodów, zabezpiecza te obwody i umożliwia sterowanie nimi, możliwe jest bezpieczne użytkowanie energii elektrycznej w budynku.

Elementy składowe rozdzielnicy elektrycznej

Rozdzielnica elektryczna składa się z wielu elementów, z których najważniejsze to:

 • Obudowa – zapewnia ochronę przed dotknięciem elementów pod napięciem. Wykonana jest z materiałów niepalnych i trudnopalnych. Posiada stopień ochrony IP20 do IP54.
 • Szyny zbiorcze – miedziane lub aluminiowe przewody, do których podłączone są obwody. Wyróżniamy szyny:
  • Fazowe L1, L2, L3
  • Neutralną N
  • Ochronną PE
 • Zabezpieczenia – chronią obwody przed skutkami zwarć i przeciążeń:
  • Wyłączniki nadmiarowo-prądowe
  • Wyłączniki różnicowoprądowe
  • Bezpieczniki topikowe
  • Ograniczniki przepięć
 • Listwa zaciskowa – umożliwia podłączenie przewodów do obwodów
 • Osprzęt łączeniowy – służy do załączania i wyłączania obwodów:
  • Styczniki
  • Przekaźniki
  • Startery
  • Przełączniki
 • Aparatura kontrolno-pomiarowa – umożliwia pomiary parametrów:
  • Woltomierze
  • Amperomierze
  • Liczniki energii elektrycznej
 • Osprzęt dodatkowy – dławiki, transformatory, zegary sterujące.

Bezpieczeństwo przy podłączaniu rozdzielnicy elektrycznej

Podłączanie rozdzielnicy elektrycznej wymaga zachowania szczególnych środków bezpieczeństwa:

 • Prace mogą być wykonywane wyłącznie przez osoby z odpowiednimi uprawnieniami SEP.
 • Przed przystąpieniem do prac należy bezwzględnie wyłączyć napięcie w rozdzielnicy.
 • Należy używać sprzętu ochronnego – obuwia, rękawic i okularów ochronnych.
 • Nie wolno pracować w pojedynkę.
 • Należy upewnić się, że rozdzielnica jest prawidłowo uziemiona.
 • Nie wolno pracować na częściach znajdujących się pod napięciem.
 • Po zakończeniu prac należy ponownie założyć wszystkie osłony i zabezpieczenia.
 • Przed załączeniem napięcia trzeba dokonać pomiarów (rezystancji izolacji, rezystancji uziemień, ciągłości przewodu ochronnego).
 • Podłączenia muszą być zgodne z dokumentacją techniczną.
 • Należy bezwzględnie przestrzegać instrukcji producenta rozdzielnicy.

Przestrzeganie zasad bezpieczeństwa jest kluczowe, aby uniknąć porażenia prądem podczas prac przy rozdzielnicy elektrycznej.

Narzędzia potrzebne do podłączenia rozdzielnicy elektrycznej

Do podłączenia rozdzielnicy elektrycznej potrzebne będą następujące narzędzia:

 • Wkrętaki płaskie i krzyżakowe – do dokręcania śrub i wkrętów
 • Szczypce – do cięcia, zginania i zaciskania przewodów
 • Nóż monterski – do obcinania i zdejmowania izolacji z przewodów
 • Zaciskarka – do zaciskania końcówek i tulejek na przewodach
 • Miernik uniwersalny – do pomiaru napięcia, prądu, rezystancji
 • Wskaźnik napięcia – do sprawdzania obecności napięcia
 • Wiertarka udarowa – do wykonania otworów montażowych
 • Poziomica – do kontroli prawidłowego zamontowania obudowy
 • Przecinak – do wycinania otworów w puszce podtynkowej
 • Zestaw wierteł – do wiercenia otworów montażowych
 • Zestaw śrubokrętów – do poluzowania i dokręcenia śrub

Narzędzia powinny być sprawne, a mierniki posiadać ważną legalizację. Należy zachować szczególną ostrożność podczas pracy z narzędziami elektrycznymi.

Przygotowanie do podłączenia rozdzielnicy elektrycznej

Aby prawidłowo podłączyć rozdzielnicę elektryczną, należy odpowiednio się do tego przygotować:

 • Sprawdzić dokumentację techniczną rozdzielnicy i instalacji elektrycznej.
 • Przygotować niezbędne narzędzia i materiały montażowe.
 • Wybrać odpowiednie miejsce montażu – rozdzielnica powinna być łatwo dostępna, zapewniać swobodny przepływ powietrza i umożliwiać wygodną obsługę.
 • Sprawdzić, czy w miejscu montażu znajduje się uziemienie ochronne. Jeśli nie, wykonać instalację uziemiającą.
 • Wyznaczyć trasy prowadzenia przewodów zasilających i obwodów odbiorczych.
 • Przygotować podłoże do zamocowania rozdzielnicy zgodnie z zaleceniami producenta.
 • Wyłączyć napięcie w zasilaniu, wykonać pomiary kontrolne.
 • Oznaczyć wszystkie przewody fazowe, neutralne, ochronne zgodnie z przyjętym systemem.
 • Sprawdzić ciągłość wszystkich żył przewodów za pomocą omomierza.
 • Przygotować protokół pomiarów i podłączeń.

Dokładne przygotowanie pozwoli uniknąć błędów podczas montażu i podłączania rozdzielnicy elektrycznej.

Podłączanie przewodów fazowych i neutralnych

Podłączenie przewodów fazowych i neutralnych w rozdzielnicy elektrycznej wykonuje się następująco:

 • Przewody fazowe L1, L2, L3 podłącza się do odpowiednich zacisków szyn zbiorczych oznaczonych literami L1, L2, L3.
 • Przewody neutralne N podłącza się do szyny neutralnej N.
 • Przewody należy podłączać zgodnie z oznaczeniami i schematem dokumentacji technicznej.
 • Końcówki przewodów zabezpiecza się tulejkami lub końcówkami kablowymi.
 • Połączenia śrubowe dokręca się momentem zgodnym z zaleceniami producenta.
 • Należy zachować odpowiedni przekrój przewodu w zależności od obciążenia obwodu.
 • Izolacja przewodu powinna dochodzić do samego zacisku.
 • Po zaciśnięciu przewodu należy sprawdzić prawidłowość połączenia (brak możliwości wyciągnięcia przewodu).
 • Wszystkie prace należy wykonywać przy wyłączonym napięciu.

Prawidłowe podłączenie przewodów fazowych i neutralnych jest kluczowe dla bezpieczeństwa rozdzielnicy elektrycznej.

Podłączanie przewodu ochronnego i uziemienia

Prawidłowe podłączenie przewodu ochronnego PE i uziemienia w rozdzielnicy elektrycznej jest kluczowe dla bezpieczeństwa całej instalacji. Oto jak je wykonać:

 • Przewód ochronny PE podłącza się do szyny ochronnej PE lub specjalnych zacisków oznaczonych symbolem uziemienia lub literami PE.
 • Do tych samych punktów należy podłączyć przewody uziemiające, łączące szynę PE z bednarką lub uziomem.
 • Połączenia powinny być wykonane za pomocą specjalnych zacisków lub spawania.
 • Rezystancja uziemienia nie powinna przekraczać 30 Ω.
 • Ciągłość połączeń ochronnych należy sprawdzić omomierzem.
 • Przekrój przewodu ochronnego powinien być taki sam lub większy niż przewodu fazowego.
 • Przewód ochronny należy podłączyć w pierwszej kolejności przed przewodami czynnymi.
 • Oznaczenie żyły kolorem żółto-zielonym na całej długości.
 • Dobrze dokręcić i sprawdzić wszystkie połączenia.

Prawidłowo wykonane uziemienie i połączenia ochronne są niezbędne dla ochrony przeciwporażeniowej.

Podłączanie obwodów odbiorczych

Aby poprawnie podłączyć obwody odbiorcze w rozdzielnicy elektrycznej, należy:

 • Przewody obwodów odbiorczych podłączyć do odpowiednich zacisków zgodnie ze schematem.
 • Każdy obwód musi być zabezpieczony wyłącznikiem nadmiarowo-prądowym lub bezpiecznikiem o odpowiednim prądzie znamionowym.
 • Przekrój przewodów dobrać zgodnie z obciążeniem i długością obwodu.
 • Przewody fazowe podłączyć do zacisków oznaczonych L1, L2, L3.
 • Przewody neutralne podłączyć do szyny N.
 • Przewody ochronne PE podłączyć do szyny PE.
 • Zidentyfikować obwody np. numerami lub opisami.
 • Sprawdzić poprawność podłączeń omomierzem.
 • Dokręcić przewody z odpowiednim momentem.
 • Zaizolować zakończenia przewodów izolacją termokurczliwą.
 • Oznaczyć obwody i zabezpieczenia zgodnie ze schematem.
 • Sporządzić dokumentację powykonawczą.

Prawidłowe podłączenie obwodów odbiorczych pozwoli na bezpieczną eksploatację rozdzielnicy.

Sprawdzenie poprawności połączeń i działania rozdzielnicy

Po zakończeniu podłączania należy dokonać pomiarów kontrolnych rozdzielnicy elektrycznej:

 • Sprawdzić ciągłość połączeń ochronnych omomierzem.
 • Zmierzyć rezystancję izolacji między przewodami fazowymi i neutralnym a obudową.
 • Sprawdzić skuteczność ochrony przeciwporażeniowej wyłącznika RCD.
 • Sprawdzić działanie wyłączników nadmiarowo-prądowych.
 • Sprawdzić wskazania amperomierzy i woltomierzy.
 • Sprawdzić poprawność podłączenia styków i cewek styczników.
 • Sprawdzić działanie blokad elektrycznych i mechanicznych.
 • Sprawdzić poprawność podłączenia obwodów odbiorczych.
 • Sprawdzić oznaczenia obwodów i zabezpieczeń.
 • Sprawdzić szczelność dokręcenia przewodów.
 • Sprawdzić brak zwarcia międzyfazowego i doziemnego.
 • Sporządzić protokół z przeprowadzonych pomiarów.

Prawidłowe sprawdzenie rozdzielnicy zapewni jej bezpieczną pracę przez lata.

Uruchomienie i eksploatacja rozdzielnicy elektrycznej

Aby bezpiecznie uruchomić i eksploatować rozdzielnicę elektryczną, należy:

 • Sprawdzić kompletność dokumentacji i protokołów z badań i pomiarów.
 • Sporządzić instrukcję eksploatacji i BHP.
 • Przeszkolić osoby z uprawnieniami SEP w zakresie obsługi rozdzielnicy.
 • Umieścić w widocznym miejscu schemat elektryczny rozdzielnicy.
 • Oznaczyć obwody i zabezpieczenia zgodnie ze schematem.
 • Założyć osłony zabezpieczające i drzwi rozdzielnicy.
 • Załączyć napięcie zasilania i kolejno załączać obwody odbiorcze.
 • Sprawdzić wskazania amperomierzy i liczników energii.
 • Regularnie kontrolować stan połączeń, osłon i zabezpieczeń.
 • Przeprowadzać okresowe przeglądy i konserwacje.
 • Nie przeciążać obwodów ponad dopuszczalne wartości.
 • Nie zdejmować osłon i nie wykonywać napraw pod napięciem.
 • W razie usterek bezzwłocznie odłączyć zasilanie i usunąć awarię.

Prawidłowa eksploatacja zapewni bezawaryjną pracę rozdzielnicy przez lata.

Najczęstsze błędy przy podłączaniu rozdzielnicy elektrycznej

Oto najczęstsze błędy popełniane podczas podłączania rozdzielnicy elektrycznej:

 • Nieprawidłowe podłączenie przewodu ochronnego PE.
 • Zamiana przewodów fazowych L1, L2, L3.
 • Niewłaściwe dobranie przekroju przewodów do obciążenia.
 • Zbyt luźno dokręcone przewody w zaciskach.
 • Brak oznaczenia obwodów i zabezpieczeń.
 • Niezgodność podłączeń z dokumentacją.
 • Nieprawidłowe podłączenie styków styczników i przekaźników.
 • Niezałożenie osłon zabezpieczających po zakończeniu prac.
 • Niewykonanie pomiarów ochrony przeciwporażeniowej.
 • Przeciążanie obwodów odbiorczych.
 • Zwarcie przewodu neutralnego z ochronnym.
 • Prace pod napięciem bez zabezpieczenia.
 • Brak regularnych przeglądów i konserwacji.
 • Nieznajomość instrukcji obsługi rozdzielnicy.

Unikanie tych błędów pozwoli zapewnić poprawne i bezpieczne działanie rozdzielnicy elektrycznej.

Podsumowanie

Podłączenie i uruchomienie rozdzielnicy elektrycznej to skomplikowany proces wymagający specjalistycznej wiedzy i przestrzegania wielu zasad bezpieczeństwa.

Aby wszystko przebiegło prawidłowo, należy:

 • Dobrać odpowiedni typ rozdzielnicy do parametrów instalacji.
 • Zapoznać się z dokumentacją techniczną i instrukcjami.
 • Przygotować narzędzia i materiały, wykonać instalację uziemiającą.
 • Podłączyć kolejno: przewody ochronne, fazowe, neutralne i obwody odbiorcze.
 • Wykonać pomiary kontrolne i sprawdzić działanie.
 • Sporządzić dokumentację powykonawczą.
 • Przeszkolić obsługę i konserwować rozdzielnicę.
 • Unikać typowych błędów montażowych.

Przestrzeganie powyższych zasad pozwoli cieszyć się bezpieczną i niezawodną pracą rozdzielnicy elektrycznej przez długie lata.

FAQ

Jakie narzędzia będą potrzebne do podłączenia rozdzielnicy elektrycznej?

Do podłączenia rozdzielnicy elektrycznej przydadzą się: wkrętarka akumulatorowa, szczypce uniwersalne, obcinarka do przewodów, miernik elektryczny, śrubokręty płaskie i krzyżakowe, zaciskarka do końcówek kablowych.

Jak przygotować przewody do podłączenia w rozdzielnicy?

Przewody należy odpowiednio obciąć, zdjąć izolację na końcówkach na długości ok. 1 cm, oczyścić i ocynować końcówki. Następnie zamocować końcówki kablowe w zaciskach.

W jakiej kolejności podłączać przewody w rozdzielnicy?

Najpierw podłączamy przewód ochronny PE, potem przewody fazowe L1, L2, L3, na końcu przewód neutralny N.

Jak sprawdzić poprawność połączeń w rozdzielnicy?

Należy wykonać pomiary rezystancji izolacji, rezystancji uziemienia, impedancji pętli zwarciowej oraz sprawdzić działanie wyłączników różnicowoprądowych.

Jak oznaczyć obwody w rozdzielnicy?

Obwody należy oznaczyć za pomocą opisanych zacisków lub specjalnych etykiet z opisem numeru obwodu i jego przeznaczenia.

Jak zabezpieczyć rozdzielnicę przed dostępem osób niepowołanych?

Rozdzielnicę należy zamykać na zamek, a klucz przechowywać w miejscu niedostępnym dla osób postronnych. Można też zastosować dodatkowe osłony.