Jak podłączyć włącznik światła do puszki krok po kroku

W tym poradniku wyjaśnimy jak podłączyć włącznik światła do puszki elektrycznej krok po kroku. Instrukcja przeznaczona jest dla osób bez większego doświadczenia w pracach elektrycznych, które chcą samodzielnie wykonać instalację włącznika w domu. Omówimy kolejne etapy pracy, zaczynając od …

W tym poradniku wyjaśnimy jak podłączyć włącznik światła do puszki elektrycznej krok po kroku. Instrukcja przeznaczona jest dla osób bez większego doświadczenia w pracach elektrycznych, które chcą samodzielnie wykonać instalację włącznika w domu.

Omówimy kolejne etapy pracy, zaczynając od przygotowania, poprzez demontaż starego włącznika, montaż nowego urządzenia, łączenie przewodów elektrycznych i zakończywszy na sprawdzeniu poprawności działania. Wskażemy niezbędne narzędzia i materiały, omówimy zasady bezpieczeństwa przy pracach elektrycznych. Całość zilustrujemy zdjęciami i schematami.

Dzięki tej instrukcji każdy powinien poradzić sobie z wymianą włącznika światła i podłączeniem go do instalacji elektrycznej w mieszkaniu. Zapraszamy do lektury!

Przygotowanie do pracy

Przed przystąpieniem do montażu włącznika światła należy odpowiednio się do tego przygotować. Obejmuje to zgromadzenie potrzebnych narzędzi i materiałów, a także zaznajomienie się z zasadami bezpieczeństwa przy pracach elektrycznych.

Potrzebne narzędzia i materiały

Do podłączenia włącznika będą potrzebne następujące narzędzia:

 • wkrętak płaski
 • wkrętak krzyżakowy
 • szczypce uniwersalne
 • obcinaczki do przewodów
 • przepychacz do przewodów
 • miernik elektryczny lub multimetr
 • wiertarka lub wiertarko-wkrętarka

oraz takie materiały:

 • włącznik światła
 • puszka podtynkowa
 • przewody elektryczne
 • rurka instalacyjna
 • puszki rozgałęźne
 • złączki i zaciski

Bezpieczeństwo pracy

Prace przy instalacji elektrycznej zawsze wiążą się z ryzykiem, dlatego należy przestrzegać kilku zasad:

 • Przed rozpoczęciem prac odłączyć zasilanie w całym mieszkaniu.
 • Upewnić się, że przewody nie są pod napięciem.
 • Używać narzędzi z izolowanymi uchwytami.
 • Nosić obuwie i odzież ochronną.
 • Nie pracować w wilgotnym otoczeniu.
 • Postępować zgodnie z instrukcją i zachować ostrożność.

Dzięki temu unikniemy porażenia prądem elektrycznym i innych zagrożeń. Można przystąpić do pracy!

Demontaż starego włącznika

Kolejnym krokiem jest demontaż starego włącznika. Obejmuje to odłączenie zasilania oraz zdemontowanie urządzenia.

Odłączenie zasilania w puszce

Przed przystąpieniem do demontażu należy odłączyć zasilanie obwodu elektrycznego, do którego podłączony jest włącznik:

 • Wyłączyć bezpiecznik odpowiedniego obwodu w skrzynce bezpiecznikowej.
 • Sprawdzić miernikiem lub multimetrem, czy na przewodach nie występuje napięcie.
 • Odkręcić oprawkę włącznika i wyjąć włącznik z puszki.
 • Sprawdzić ponownie napięcie na przewodach w puszce.

Zdemontowanie starego włącznika

Aby zdemontować stary włącznik należy:

 • Odkręcić wkręty mocujące oprawkę włącznika do ściany.
 • Wyjąć oprawkę wraz z włącznikiem.
 • Odłączyć przewody od zacisków włącznika. Zanotować układ połączeń.
 • Usunąć pozostałości taśm izolacyjnych i starych przewodów.
 • Oczyścić wnętrze puszki z kurzu i zanieczyszczeń.

Teraz można przystąpić do montażu nowego włącznika w miejsce starego.

Montaż nowego włącznika

Kolejny etap to montaż nowego włącznika w miejsce starego. Składa się na to kilka kroków.

Wybór miejsca na puszkę podtynkową

Jeśli zamierzamy zamontować włącznik w nowym miejscu, musimy wybrać odpowiednią lokalizację na puszkę podtynkową:

 • Zazwyczaj montuje się ją na wysokości około 140 cm od podłogi.
 • Puszka powinna być umieszczona w pobliżu miejsca, gdzie będzie znajdował się włącznik.
 • Należy upewnić się, że w ścianie nie ma w tym miejscu przeszkód (rur, przewodów itp.).

Montaż puszki w ścianie

Aby zamontować puszkę podtynkową w ścianie należy:

 • Wywiercić otwór w ścianie na głębokość odpowiadającą głębokości puszki.
 • Włożyć puszkę w otwór i zaznaczyć ołówkiem miejsca na kołki rozporowe.
 • Wywiercić otwory pod kołki i wbić kołki.
 • Przykręcić puszkę do ściany używając wkrętów i kołków.

Podłączenie przewodów w puszce

W dalszej kolejności trzeba wykonać okablowanie w puszce:

 • Przeprowadzić przewody przez wybity otwór i zabezpieczyć rurką instalacyjną.
 • Podłączyć przewody fazowe i neutralny do odpowiednich zacisków w puszce.
 • Dobrze zabezpieczyć i zaizolować połączenia.

Montaż i sprawdzenie włącznika

Na koniec można zamontować włącznik:

 • Podłączyć przewody do zacisków włącznika zgodnie ze schematem.
 • Zamontować włącznik w puszce i przykręcić oprawkę do ściany.
 • Załączyć bezpiecznik i sprawdzić działanie włącznika.

Podłączenie włącznika krzyżowego

Jednym z często spotykanych typów włączników jest włącznik krzyżowy. Oto jak go podłączyć.

Schemat podłączenia

Podłączenie włącznika krzyżowego wygląda następująco:

 • Do lewego górnego zacisku podłączamy przewód fazowy L1.
 • Do prawego górnego zacisku podłączamy przewód neutralny N.
 • Do lewego dolnego zacisku podłączamy przewód fazowy L2.
 • Do prawego dolnego zacisku podłączamy przewód fazowy L3.

Dzięki takiemu połączeniu możliwe jest sterowanie trzema obwodami niezależnie.

ZaciskPrzewód
L1Fazowy 1
NNeutralny
L2Fazowy 2
L3Fazowy 3

Łączenie przewodów

Aby podłączyć włącznik krzyżowy należy:

 • Do lewego górnego zacisku podłączyć przewód fazowy pierwszego obwodu.
 • Do prawego górnego zacisku podłączyć przewód neutralny.
 • Do lewego dolnego zacisku podłączyć przewód fazowy drugiego obwodu.
 • Do prawego dolnego zacisku podłączyć przewód fazowy trzeciego obwodu.
 • Dobrze dokręcić wszystkie śruby i zaizolować połączenia.

Teraz włącznik jest gotowy do działania.

Podłączenie włącznika schodowego

Włącznik schodowy służy do sterowania oświetleniem klatki schodowej. Jak go podłączyć?

Zasada działania

Włącznik schodowy działa następująco:

 • Po naciśnięciu przycisku załącza się przekaźnik, który zamyka obwód oświetlenia.
 • Po upływie ustawionego czasu np. kilku minut, przekaźnik automatycznie wyłącza obwód.

Dzięki temu światło na klatce schodowej załącza się tylko na potrzebny czas.

Podłączenie przekaźnika

Aby podłączyć włącznik schodowy należy:

 • Do zacisków włącznika podłączyć przewód sterujący który idzie do przekaźnika.
 • Przewody fazowe doprowadzić do zacisków przekaźnika.
 • Od zacisków przekaźnika poprowadzić przewody do opraw oświetleniowych.
 • Ustawić czas zwłoki na przekaźniku np. 3 minuty.

Dzięki temu po naciśnięciu włącznika, załączy się przekaźnik i obwód oświetlenia klatki schodowej.

Podłączenie włącznika świecznikowego

Włącznik świecznikowy służy do sterowania kilkoma źródłami światła niezależnie. Oto jak go zamontować.

Budowa włącznika

Włącznik świecznikowy składa się zazwyczaj z:

 • kilku niezależnych przycisków,
 • tyle samo par zacisków, ile jest przycisków,
 • wspólnego zacisku neutralnego.

Dzięki temu można sterować kilkoma obwodami niezależnie.

Schemat podłączenia

Schemat podłączenia włącznika świecznikowego jest następujący:

 • Do wspólnego zacisku neutralnego N podłączamy przewód neutralny.
 • Do każdej pary zacisków podłączamy osobny przewód fazowy i przewód idący do źródła światła.

Dzięki temu za pomocą poszczególnych przycisków można sterować konkretnymi oprawami niezależnie od siebie.

Sprawdzenie poprawności połączeń

Po zakończeniu podłączania włącznika, koniecznie trzeba sprawdzić poprawność wykonanych połączeń.

Kontrola ciągłości przewodów

Należy skontrolować ciągłość przewodów za pomocą miernika lub multimetru:

 • Ustawić miernik w tryb pomiaru rezystancji.
 • Dotknąć sondami początek i koniec każdego przewodu.
 • Rezystancja prawidłowo połączonych przewodów powinna wynosić 0 omów.

Pomiar rezystancji izolacji

Trzeba też zmierzyć rezystancję izolacji między przewodami:

 • Ustawić miernik w tryb pomiaru rezystancji izolacji.
 • Podłączyć sondy pomiędzy badanym przewodem a pozostałymi.
 • Rezystancja powinna wynosić co najmniej 0,5 Moma.

Próbne załączenie obwodu

Na koniec można wykonać test:

 • Załączyć bezpiecznik i włączyć obwód.
 • Sprawdzić działanie włącznika i podłączonych urządzeń.

Wszystko powinno działać poprawnie. Włącznik jest gotowy do użytku.

Zabezpieczenia instalacji

Aby zapewnić bezpieczeństwo, instalację z włącznikiem należy odpowiednio zabezpieczyć.

Zabezpieczenie przeciwporażeniowe

Instalacja musi być wykonana zgodnie z przepisami dotyczącymi ochrony przeciwporażeniowej:

 • Uziemienie i połączenia wyrównawcze wykonać zgodnie z normami.
 • Zastosować wyłącznik różnicowoprądowy jako zabezpieczenie przed porażeniem prądem.

Dobór wyłącznika różnicowoprądowego

Należy dobrać właściwy wyłącznik różnicowoprądowy:

 • Prąd znamionowy wyłącznika powinien być większy niż prąd obciążenia obwodu.
 • Zalecany prąd wyzwalania to 30 mA.
 • Wyłącznik musi być przystosowany dla sieci 1-fazowej 230V.

Zabezpieczenie przeciwprzepięciowe

Warto też zastosować ochronniki przeciwprzepięciowe:

 • Ogranicznik przepięć klasy C do ochrony przed przepięciami łączeniowymi.
 • Ochronnik przeciwprzepięciowy klasy D do ochrony przed wyładowaniami atmosferycznymi.

Dzięki temu instalacja będzie bezpieczna i zabezpieczona przed uszkodzeniami.

Zasady bezpieczeństwa

Pracując przy instalacji elektrycznej należy przestrzegać zasad bezpieczeństwa, aby uniknąć porażenia prądem.

Unikanie porażenia prądem

Aby uniknąć porażenia prądem elektrycznym należy:

 • Wyłączyć napięcie przed rozpoczęciem prac.
 • Stosować narzędzia z izolowanymi uchwytami.
 • Sprawdzać miernikiem, czy przewody nie są pod napięciem.
 • Nie dotykać przewodów mokrymi rękoma.
 • Nosić obuwie i odzież ochronną.
 • Zabezpieczyć instalację przed przypadkowym załączeniem napięcia.

Postępowanie w razie porażenia prądem

Gdy dojdzie do porażenia prądem należy:

 • Jak najszybciej wyłączyć napięcie.
 • Odłączyć poszkodowanego od źródła prądu.
 • Wezwać pomoc medyczną.
 • Zastosować pierwszą pomoc przedlekarską.
 • Zgłosić wypadek służbom BHP.

Dzięki zachowaniu zasad bezpieczeństwa można uniknąć wypadków przy pracy z prądem.

Najczęstsze problemy i ich rozwiązywanie

Podczas montażu i podłączania włącznika mogą pojawić się pewne problemy. Oto jak sobie z nimi poradzić:

Włącznik nie działa

Jeśli włącznik nie działa, należy:

 • Sprawdzić bezpieczniki – czy nie zadziałał wyłącznik nadmiarowo-prądowy.
 • Skontrolować za pomocą miernika lub multimetru stan połączeń i ciągłość przewodów.
 • Sprawdzić czy przewody nie zostały źle podłączone do zacisków.

Zadziałał wyłącznik różnicowoprądowy

Gdy wyłącza się wyłącznik różnicowoprądowy oznacza to zwarcie lub przeciek prądu na obudowę. Należy:

 • Odłączyć obwód z wadliwym zabezpieczeniem.
 • Zlokalizować i usunąć zwarcie lub nieszczelność w instalacji.
 • Ponownie załączyć wyłącznik i sprawdzić poprawność działania.

Przepalają się żarówki

Jeśli często przepalają się żarówki, może to oznaczać:

 • zwarcie w instalacji,
 • przeciążenie obwodu,
 • zbyt wysokie napięcie,
 • wadliwe żarówki.

Należy sprawdzić kolejno wszystkie możliwe przyczyny i je eliminować.

Podsumowanie

W podsumowaniu warto krótko przypomnieć najważniejsze kroki związane z podłączeniem włącznika światła do puszki elektrycznej:

 • Przygotowanie narzędzi i materiałów – włącznik, puszka, przewody, narzędzia.
 • Sprawdzenie bezpieczeństwa – odłączenie napięcia, sprawdzenie braku napięcia na przewodach.
 • Demontaż starego włącznika – odłączenie przewodów i zdjęcie włącznika.
 • Montaż nowego włącznika – instalacja puszki, podłączenie przewodów, sprawdzenie działania.
 • Podłączenie konkretnego typu włącznika – np. schodowego, krzyżowego.
 • Sprawdzenie poprawności połączeń – pomiar rezystancji i ciągłości.
 • Zabezpieczenie instalacji – wyłącznik różnicowoprądowy, zabezpieczenia.
 • Sprawdzenie działania i ewentualne rozwiązywanie problemów.

Dzięki temu poradnikowi instalacja włącznika powinna przebiec bez problemu i zgodnie ze sztuką elektryczną.

Wnioski

W sekcji wnioski warto podsumować najważniejsze informacje zawarte w poradniku dotyczącym podłączania włącznika światła do puszki elektrycznej:

 • Montaż i podłączenie włącznika nie jest skomplikowaną czynnością i może być wykonana samodzielnie przez osobę bez większego doświadczenia.
 • Kluczowe jest przestrzeganie zasad bezpieczeństwa – odłączenie napięcia, stosowanie narzędzi izolowanych, sprawdzanie braku napięcia.
 • Istotna jest znajomość schematów połączeń dla danego typu włącznika i bezbłędne wykonanie okablowania.
 • Po zakończeniu prac należy koniecznie sprawdzić poprawność połączeń i działanie włącznika.
 • Instalacja musi być zabezpieczona i wykonana zgodnie z obowiązującymi przepisami.
 • Dzięki temu poradnikowi każdy powinien poradzić sobie z podłączeniem włącznika światła do istniejącej instalacji elektrycznej.

FAQ

Jakie narzędzia będą mi potrzebne do podłączenia włącznika?

Do podłączenia włącznika przydadzą się takie narzędzia jak wkrętak płaski i krzyżakowy, szczypce, obcinaczki i zaciskacz do przewodów, a także miernik elektryczny lub multimetr. Przy montażu puszki przyda się wiertarka lub wiertarko-wkrętarka.

Jak sprawdzić, czy w przewodach nie ma napięcia przed rozpoczęciem prac?

Przed przystąpieniem do prac należy wyłączyć bezpiecznik obwodu w skrzynce i użyć miernika elektrycznego lub multimetru, aby sprawdzić czy w przewodach nie występuje napięcie. Nie wolno pracować przy pod napięciem!

Czy mogę podłączyć włącznik sam, bez uprawnień elektrycznych?

Tak, podłączenie włącznika nie wymaga uprawnień elektrycznych, jednak trzeba bezwzględnie przestrzegać zasad bezpieczeństwa i postępować zgodnie z instrukcją. W razie wątpliwości lepiej skonsultować się z elektrykiem.

Jak sprawdzić, czy połączenia zostały wykonane poprawnie?

Po zakończeniu montażu należy sprawdzić ciągłość i rezystancję połączeń miernikiem, a także wykonać próbne załączenie obwodu i test działania włącznika.

Co zrobić, jeśli po podłączeniu włącznik nie działa?

Należy sprawdzić bezpieczniki, stan połączeń i ciągłość przewodów. Być może przewody zostały źle podłączone do zacisków lub wystąpiło zwarcie.

Jakie zabezpieczenia powinienem zastosować w instalacji z włącznikiem?

Instalacja musi być wykonana zgodnie z przepisami bezpieczeństwa. Należy zastosować wyłącznik różnicowoprądowy i ochronniki przeciwprzepięciowe.

Gdzie szukać schematów podłączenia różnych typów włączników?

Schematy połączeń dla konkretnych modeli włączników znajdują się zazwyczaj w instrukcjach od producentów. Można je znaleźć na stronach internetowych lub w dołączonej do włącznika dokumentacji.