Kompleksowe usługi elektryczne – pełen zakres usług dla firm i klientów indywidualnych

Dzisiaj trudno sobie wyobrazić funkcjonowanie nowoczesnych budynków bez sprawnie działających instalacji elektrycznych. Od nich zależy dostarczanie energii elektrycznej niezbędnej do zasilania urządzeń, oświetlenia i wielu innych elementów wyposażenia. Dlatego tak ważne jest, aby instalacje elektryczne były zaprojektowane, wykonane, …

Dzisiaj trudno sobie wyobrazić funkcjonowanie nowoczesnych budynków bez sprawnie działających instalacji elektrycznych. Od nich zależy dostarczanie energii elektrycznej niezbędnej do zasilania urządzeń, oświetlenia i wielu innych elementów wyposażenia. Dlatego tak ważne jest, aby instalacje elektryczne były zaprojektowane, wykonane, konserwowane i serwisowane przez doświadczonych specjalistów.

W naszej firmie zajmujemy się kompleksowymi usługami elektrycznymi i oferujemy pełen zakres prac związanych z instalacjami i urządzeniami elektrycznymi. Zespół wykwalifikowanych elektryków z wieloletnim doświadczeniem zadba o to, aby Państwa instalacje działały bez zarzutu przez długie lata.

Projektowanie i wykonawstwo nowych instalacji elektrycznych

Jeśli budują Państwo nowy dom, biurowiec lub halę produkcyjną, konieczne będzie zaprojektowanie i wykonanie od podstaw nowej instalacji elektrycznej dostosowanej do potrzeb obiektu. Nasz zespół inżynierów elektryków przygotuje dla Państwa profesjonalny projekt instalacji elektrycznej, uwzględniający specyfikę obiektu, przeznaczenie pomieszczeń oraz wymagania dotyczące mocy i zabezpieczeń. Następnie na podstawie tego projektu wykonamy kompletną instalację – od doprowadzenia zasilania, poprzez montaż rozdzielni elektrycznych, po ułożenie okablowania i montaż punktów odbioru energii elektrycznej (gniazd, oświetlenia itp.).

Zastosujemy przy tym najnowocześniejsze rozwiązania, najwyższej jakości materiały (kable, przewody, zabezpieczenia) i sprzęt, aby zapewnić pełne bezpieczeństwo i niezawodność na lata. Na każdym etapie prac będziemy ściśle współpracować z inwestorem, aby instalacja idealnie spełniała wszystkie oczekiwania.

Modernizacja i rozbudowa istniejących instalacji

Często w trakcie użytkowania obiektu pojawia się potrzeba rozbudowy lub modernizacji istniejącej instalacji elektrycznej. Może to być spowodowane zwiększeniem zapotrzebowania na energię elektryczną, koniecznością wymiany przestarzałych rozwiązań na nowoczesne, chęcią poprawy bezpieczeństwa lub potrzebą integracji z nowymi systemami.

Dzięki wieloletniemu doświadczeniu jesteśmy w stanie dokonać profesjonalnej modernizacji instalacji elektrycznej każdego typu - od mieszkań, poprzez biura, sklepy po zakłady przemysłowe. Na podstawie audytu energetycznego i pomiarów elektrycznych określimy zakres niezbędnych prac, tak aby nowoczesna instalacja zapewniała optymalne bezpieczeństwo, niezawodność i energooszczędność.

Wymienimy stare kable i przewody na nowe, zmodernizujemy rozdzielnie elektryczne, wykonamy dodatkowe obwody, zainstalujemy inteligentną automatykę i systemy zarządzania energią. Przeprowadzimy także integrację z systemem monitoringu, kontroli dostępu, klimatyzacji lub wentylacji. Zadbajmy o to, aby modernizacja przebiegła sprawnie i nie zakłóciła bieżącego funkcjonowania obiektu.

Przeglądy, konserwacja i serwis instalacji elektrycznych

Aby zapewnić bezpieczeństwo użytkowników i bezwypadkową eksploatację, instalacje elektryczne powinny być regularnie kontrolowane i konserwowane przez wykwalifikowany personel. My zapewniamy kompleksowe usługi w tym zakresie.

Przeprowadzamy okresowe, obowiązkowe przeglądy instalacji elektrycznych zgodnie z wymogami prawa budowlanego i normami bezpieczeństwa. Podczas przeglądów sprawdzamy stan techniczny instalacji, wykonujemy pomiary elektryczne, badamy działanie zabezpieczeń. Efektem jest szczegółowy protokół z przeglądu, wskazujący ewentualne nieprawidłowości wymagające usunięcia.

Dodatkowo oferujemy profesjonalną konserwację i serwis instalacji elektrycznych mającą na celu zapobieganie awariom i zachowanie niezawodności systemu. W ramach konserwacji sprawdzamy połączenia, czyścimy urządzenia, regulujemy parametry, wymieniamy zużyte elementy. Dzięki regularnej konserwacji znacząco wydłuża się bezawaryjny czas pracy instalacji.

Awaryjna naprawa instalacji elektrycznych

Nasz zespół elektryków zapewnia całodobowy serwis awaryjny na wypadek nagłej awarii instalacji elektrycznej. Jesteśmy gotowi do natychmiastowego wyjazdu i usunięcia awarii - 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu.

Dysponujemy zapasami najczęściej potrzebnych podzespołów i materiałów instalacyjnych, dzięki czemu w większości przypadków jesteśmy w stanie szybko naprawić usterkę na miejscu. Do awarii podchodzimy kompleksowo - nie tylko usuwamy awarię, ale diagnozujemy przyczynę problemu i usuwamy źródło awarii, aby zapobiec ponownym usterkom.

Naszym priorytetem jest jak najszybsze przywrócenie działania newralgicznych obwodów zasilających urządzenia i oświetlenie, aby zminimalizować skutki awarii. Postępujemy przy tym niezwykle ostrożnie i przestrzegamy wszelkich procedur BHP.

Usługi elektryczne dla firm

Nasza firma specjalizuje się w usługach elektrycznych dla podmiotów gospodarczych - od małych firm, poprzez średnie przedsiębiorstwa, po duże zakłady przemysłowe.

Zapewniamy kompleksową obsługę elektryczną obiektów biznesowych:

 • Projektowanie i wykonawstwo instalacji elektrycznych pod kątem potrzeb firmy
 • Modernizacje instalacji zwiększające bezpieczeństwo i energooszczędność
 • Profesjonalne przeglądy zgodne z przepisami
 • Regularna konserwacja i serwis instalacji elektrycznych
 • Całodobowy serwis awaryjny na wypadek nagłych awarii
 • Doradztwo w zakresie optymalizacji zużycia i kosztów energii elektrycznej
 • Integracja instalacji elektrycznych z systemami automatyki budynkowej i przemysłowej
 • Dostosowanie instalacji do wymogów przeciwpożarowych i specyfiki procesów technologicznych
 • Usługi pomiarów elektrycznych, badań instalacji i analiz jakości energii elektrycznej

Zapewniamy elastyczne warunki współpracy i jesteśmy w stanie dostosować zakres naszych usług elektrycznych do indywidualnych potrzeb klientów biznesowych.

Zakres usług dla firm

UsługaZakres pracKorzyści
Projektowanie instalacji- audyt energetyczny
- projekt instalacji
- uzgodnienia i pozwolenia
- optymalne dopasowanie do potrzeb
- zgodność z przepisami
Wykonawstwo instalacji- wykonanie instalacji
- montaż rozdzielni
- montaż punktów odbioru
- kompleksowa realizacja
- gwarancja poprawności
Modernizacja instalacji- wymiana przestarzałych elementów
- zwiększenie mocy
- integracja systemów
- poprawa bezpieczeństwa
- zwiększenie funkcjonalności
- obniżenie kosztów
Przeglądy instalacji- kontrola stanu technicznego
- badanie działania zabezpieczeń
- pomiary elektryczne
- spełnienie wymogów prawa
- wykrycie potencjalnych awarii
- dostosowanie do norm
Serwis i konserwacja- czyszczenie i regulacja
- wymiana zużytych elementów
- przeglądy prewencyjne
- zapewnienie ciągłości działania
- wydłużenie bezawaryjnej pracy
- zapobieganie awariom

Zakres usług dla klientów indywidualnych

UsługaZakres pracKorzyści
Nowe instalacje- instalacja podtynkowa
- instalacja natynkowa
- oświetlenie
- dopasowanie do aranżacji
- zgodność z normami
- bezpieczeństwo
Modernizacje- wymiana przewodów
- dodatkowe obwody
- nowe punkty odbioru
- zwiększenie funkcjonalności
- dostosowanie do potrzeb
- poprawa estetyki
Przeglądy- kontrola stanu technicznego
- pomiary elektryczne
- sprawdzenie działania
- spełnienie wymogów prawa
- wykrycie potencjalnych zagrożeń
- potwierdzenie poprawności
Konserwacja i naprawy- czyszczenie i smarowanie
- regulacja parametrów
- wymiana uszkodzonych elementów
- zapewnienie ciągłości działania
- przedłużenie żywotności
- usunięcie usterek
Awaryjny serwis- szybka diagnoza
- doraźna naprawa
- usunięcie źródła awarii
- przywrócenie działania
- zminimalizowanie przerw
- zapobieganie powtórnym awariom

Etapy projektowania nowej instalacji

EtapZakres pracDokumentacja
Audyt energetyczny- inwentaryzacja przyłączy i instalacji
- określenie zapotrzebowania mocy
- raport z audytu energetycznego
Projekt budowlany- schematy ideowe i montażowe
- opis techniczny
- zestawienie podstawowych materiałów
- projekt budowlany
Projekt wykonawczy- szczegółowe plany instalacji
- dobór urządzeń i zabezpieczeń
- specyfikacja techniczna
- projekt wykonawczy
Uzgodnienia formalno-prawne- zgłoszenie do organów nadzoru
- uzyskanie warunków przyłączenia
- pozwolenie na budowę
- wymagane pozwolenia i uzgodnienia
Wykonanie instalacji- montaż elementów instalacji
- wykonanie połączeń
- testy i uruchomienie
- protokoły odbioru
- schematy powykonawcze

Typowe problemy z instalacją elektryczną

ProblemMożliwe przyczynySposób naprawy
Brak napięcia- awaria zasilania
- uszkodzone przewody
- wadliwe zabezpieczenia
- sprawdzenie i naprawa przyłącza
- wymiana uszkodzonych przewodów
- wymiana zabezpieczeń
Zwarcie- uszkodzona izolacja
- zwarte przewody
- wadliwe odbiorniki
- naprawa izolacji
- separacja zwartych przewodów
- wymiana uszkodzonych odbiorników
Spadek napięcia- przeciążenie obwodów
- zbyt długie przewody
- luźne połączenia
- redukcja obciążenia obwodów
- wymiana przewodów na grubsze
- dokręcenie połączeń
Przepalające się bezpieczniki- przeciążenie obwodów
- zbyt mała wartość bezpieczników
- zwarcie
- zmniejszenie obciążenia
- dobór większych bezpieczników
- naprawa zwarć
Nieprawidłowe działanie odbiorników- zbyt niskie napięcie
- uszkodzone przewody
- wadliwe odbiorniki
- zwiększenie przekroju przewodów
- naprawa lub wymiana przewodów
- naprawa lub wymiana odbiorników

Typowe prace konserwacyjne

Element instalacjiZakres prac konserwacyjnychCzęstotliwość
Rozdzielnia główna- czyszczenie
- sprawdzenie połączeń
- pomiary parametrów
Raz w roku
Rozdzielnie piętrowe- czyszczenie
- kontrola stanu technicznego
- pomiary parametrów
Raz na 2 lata
Obwody oświetlenia- czyszczenie opraw
- wymiana zużytych źródeł światła
- pomiary parametrów
Raz na rok
Obwody gniazdowe- czyszczenie gniazd
- kontrola stanu technicznego
- pomiary parametrów
Raz na 2 lata
Instalacja odgromowa- kontrola stanu technicznego
- pomiary rezystancji uziemienia
- pomiary rezystancji połączeń wyrównawczych
Raz na rok
Przewody- kontrola stanu izolacji
- wymiana uszkodzonych odcinków
- poprawianie mocowań
W razie potrzeby

Usługi dla klientów indywidualnych

Nasz zespół elektryków z wieloletnim doświadczeniem zadba o instalacje elektryczne w Państwa nieruchomościach:

 • Wykona nowe instalacje dostosowane do potrzeb i aranżacji
 • Zmodernizuje i rozbudowuje istniejące instalacje np. do nowych urządzeń
 • Przeprowadzi obowiązkowe przeglądy okresowe
 • Wykona konserwację i naprawy zapewniające bezawaryjną eksploatację

Dodatkowo oferujemy:

 • Montaż inteligentnych systemów sterowania oświetleniem, roletami, bramami
 • Instalację systemów alarmowych, domofonów, wideodomofonów
 • Wykonanie instalacji fotowoltaicznych - projekt, montaż, uruchomienie
 • Usługi pomiarów elektrycznych i termowizyjnych
 • Doradztwo w doborze energooszczędnych rozwiązań
 • Awaryjną naprawę sprzętu AGD

Zapewniamy szybką realizację zleceń, atrakcyjne ceny, wysoką jakość i kompleksową obsługę. Liczy się dla nas zadowolenie klientów, dlatego podchodzimy do każdego zlecenia ze szczególną starannością i zaangażowaniem.

Jak pozyskać klientów indywidualnych?

Aby pozyskać nowych klientów indywidualnych dla naszych usług elektrycznych, stosujemy sprawdzone metody:

 • Prowadzimy stronę internetową z opisem oferty, realizacji i kontaktem
 • Jesteśmy aktywni w mediach społecznościowych - Facebook, Instagram
 • Przygotowujemy ulotki i wizytówki rozprowadzane w okolicy
 • Uczestniczymy w targach budowlanych dla klientów indywidualnych
 • Oferujemy promocje i zniżki dla nowych klientów
 • Pozyskujemy klientów z poleceń zadowolonych klientów
 • Reklamujemy się w lokalnej prasie i na portalach dla mieszkańców
 • Współpracujemy z architektami i projektantami wnętrz
 • Dbamy o profesjonalizm, terminowość i uczciwe ceny

Dzięki temu sukcesywnie zwiększamy liczbę klientów indywidualnych korzystających z naszych kompleksowych usług elektrycznych. Zapraszamy do skorzystania z naszej oferty!

Aby zapewnić najwyższą jakość naszych usług, współpracujemy z najlepszymi producentami materiałów elektroinstalacyjnych:

 • Kable i przewody - m.in. Tele-Fonika, Elkab, General Cable
 • Rozdzielnie elektryczne - Moeller, ABB, Eaton, Legrand
 • Osprzęt elektroinstalacyjny - m.in. Legrand, Schneider Electric, ABB
 • Oświetlenie - Philips, Osram, GE Lighting
 • Zabezpieczenia - Moeller, ABB, Legrand, Eaton

Stosujemy wyłącznie certyfikowane, najwyższej jakości materiały, aby zapewnić pełne bezpieczeństwo i niezawodność wykonanych instalacji.

Jak wybrać firmę elektryczną?

Wybierając firmę do realizacji usług elektrycznych, warto zwrócić uwagę na kilka kluczowych kwestii:

 • Doświadczenie - ile lat firma działa na rynku?
 • Autoryzacje i certyfikaty - czy posiada niezbędne uprawnienia?
 • Profesjonalna ekipa - ilu licencjonowanych elektryków zatrudnia?
 • Referencje - opinie dotychczasowych klientów
 • Kompleksowa oferta - czy zapewnia pełen zakres usług?
 • Awaryjny serwis - czy zapewnia szybką pomoc w razie awarii?
 • Ceny - czy są przystępne i przejrzyste?

Warto sprawdzić referencje innych klientów danej firmy elektrycznej, aby mieć pewność, że świadczy usługi na najwyższym poziomie.

Jak przygotować się do wizyty elektryka?

Aby wizyta elektryka przebiegła sprawnie i skutecznie, warto wcześniej się do niej odpowiednio przygotować:

 • Zgromadzić plany i dokumentację techniczną instalacji elektrycznej
 • Zapewnić elektrykowi swobodny dostęp do wszystkich elementów instalacji
 • Usunąć rzeczy mogące utrudnić pracę (meble, kartony itp.)
 • Oznaczyć elementy instalacji do sprawdzenia lub naprawy
 • Przygotować miejsce pracy z dostępem do gniazd i oświetlenia
 • Przedstawić dokładny opis problemu lub zakresu prac
 • Zadbać o bezpieczeństwo, np. zabezpieczyć zwierzęta domowe

Dobre przygotowanie pozwoli elektrykowi sprawnie przeprowadzić konieczne prace i zminimalizować czas ich wykonania.

Projektowanie instalacji elektrycznych

Zakres pracCena nettoCena brutto
Projekt instalacji w mieszkaniu do 60 m2500 zł615 zł
Projekt instalacji w domu jednorodzinnym do 200 m21200 zł1476 zł
Projekt instalacji w biurze do 300 m22500 zł3075 zł
Projekt instalacji w hali produkcyjnej do 1000 m26500 zł7995 zł
Projekt oświetlenia awaryjnego i ewakuacyjnego1000 zł1230 zł
Projekt przyłącza energetycznego do 50 kW1500 zł1845 zł

Wykonawstwo instalacji elektrycznych

Zakres pracCena nettoCena brutto
Wykonanie instalacji w mieszkaniu do 60 m22500 zł3075 zł
Wykonanie instalacji w domu jednorodzinnym do 200 m26500 zł7995 zł
Wykonanie instalacji w biurze do 300 m212000 zł14760 zł
Wykonanie instalacji w hali produkcyjnej do 1000 m225000 zł30750 zł
Montaż rozdzielni głównej z wyposażeniem1500 zł1845 zł
Montaż rozdzielni piętrowej z wyposażeniem1000 zł1230 zł

Przeglądy instalacji elektrycznych

Zakres pracCena nettoCena brutto
Przegląd instalacji w mieszkaniu do 60 m2150 zł184,50 zł
Przegląd instalacji w domu jednorodzinnym do 200 m2350 zł430,50 zł
Przegląd instalacji w biurze do 300 m2650 zł799,50 zł
Przegląd instalacji w hali produkcyjnej do 1000 m21200 zł1476 zł
Przegląd rozdzielni głównej350 zł430,50 zł
Przegląd rozdzielni piętrowej250 zł307,50 zł

Konserwacja i serwis instalacji elektrycznych

Zakres pracCena nettoCena brutto
Konserwacja instalacji w mieszkaniu do 60 m2250 zł307,50 zł
Konserwacja instalacji w domu jednorodzinnym do 200 m2500 zł615 zł
Konserwacja instalacji w biurze do 300 m2800 zł984 zł
Konserwacja instalacji w hali produkcyjnej do 1000 m21500 zł1845 zł
Konserwacja rozdzielni głównej500 zł615 zł
Konserwacja rozdzielni piętrowej350 zł430,50 zł

Awaryjny serwis instalacji elektrycznych

Zakres pracCena nettoCena brutto
Dojazd serwisu w promieniu 20 km100 zł123 zł
Roboczogodzina pracy elektryka150 zł184,50 zł
Awaryjna naprawa instalacji w mieszkaniu250 zł307,50 zł
Awaryjna naprawa instalacji w domu jednorodzinnym350 zł430,50 zł
Awaryjna naprawa rozdzielni głównej500 zł615 zł
Awaryjna naprawa rozdzielni piętrowej400 zł492 zł

Podsumowanie

Mamy nadzieję, że powyższy artykuł przybliżył Państwu zakres kompleksowych usług elektrycznych, jakie świadczy nasza firma. Zapewniamy szybką realizację zleceń, profesjonalną obsługę, najwyższą jakość i konkurencyjne ceny. Zapraszamy do skorzystania z naszej oferty!

FAQ - kompleksowe usługi elektryczne

Jakie usługi elektryczne świadczy Państwa firma?

Nasza firma oferuje pełen zakres usług elektrycznych - od projektowania, poprzez wykonawstwo nowych instalacji, modernizacje, okresowe przeglądy, konserwację, aż po całodobowy serwis awaryjny. Świadczymy kompleksowe usługi zarówno dla klientów indywidualnych, jak i dla firm.

Jak wygląda współpraca przy projektowaniu nowej instalacji elektrycznej?

Najpierw przeprowadzamy audyt energetyczny, aby określić zapotrzebowanie na moc i energię elektryczną. Następnie tworzymy projekt budowlany i wykonawczy, uwzględniający specyfikę obiektu i wymagania inwestora. Na każdym etapie ściśle współpracujemy z klientem.

Czy modernizują Państwo również częściowo instalacje elektryczne?

Tak, nie ma konieczności modernizacji całej instalacji. Możemy np. wymienić przestarzałe przewody tylko w wybranych obwodach, dodać pojedyncze gniazda czy też zamontować dodatkowe oświetlenie w jednym pomieszczeniu. Dostosowujemy zakres prac do potrzeb klienta.

Ile kosztuje wykonanie instalacji elektrycznej w mieszkaniu?

Koszt wykonania nowej instalacji elektrycznej w mieszkaniu o powierzchni 60 m2 wynosi około 2500 zł netto. Ostateczna cena zależy od zakresu prac, zastosowanych materiałów i rozwiązań. Prosimy o kontakt w celu przygotowania dokładnej wyceny.

Jak często należy wykonywać przeglądy instalacji elektrycznej?

Zgodnie z przepisami, obowiązkowe przeglądy okresowe instalacji elektrycznej powinny być wykonywane w domach jednorodzinnych co 5 lat, zaś w lokalach mieszkalnych i biurach co 10 lat. My rekomendujemy dodatkowo przeglądy prewencyjne nawet co 2 lata.

Czy usługi elektryczne wykonują u Państwa uprawnieni elektrycy?

Tak, wszystkie usługi wykonują nasi licencjonowani elektrycy, posiadający stosowne uprawnienia SEP do 1 kV. Bezpieczeństwo naszych klientów jest dla nas priorytetem.

Jak szybko usuwacie Państwo awarie instalacji elektrycznych?

Działamy 24/7 i do awarii podjeżdżamy zazwyczaj w ciągu 1-2 godzin od zgłoszenia. Robimy wszystko, aby jak najszybciej przywrócić działanie kluczowych obwodów i zminimalizować niedogodności związane z awarią.