Pomiar rezystancji izolacji przewodów

Pomiar rezystancji izolacji przewodów – kompletny poradnik Pomiar rezystancji izolacji jest jednym z podstawowych badań wykonywanych w instalacjach elektrycznych. Pozwala on sprawdzić stan izolacji przewodów i wykryć ewentualne uszkodzenia. W artykule omówione zostaną najważniejsze zagadnienia …

Pomiar rezystancji izolacji przewodów – kompletny poradnik

Pomiar rezystancji izolacji jest jednym z podstawowych badań wykonywanych w instalacjach elektrycznych. Pozwala on sprawdzić stan izolacji przewodów i wykryć ewentualne uszkodzenia. W artykule omówione zostaną najważniejsze zagadnienia związane z pomiarem rezystancji izolacji:

Cel pomiaru rezystancji izolacji

Głównym celem badania rezystancji izolacji jest sprawdzenie, czy spełnia ona wymagania bezpieczeństwa. Zadaniem izolacji jest oddzielenie przewodów czynnych od elementów dostępnych (obudowy urządzeń, konstrukcji itp.) i od siebie nawzajem. Jeśli rezystancja izolacji spadnie poniżej określonej wartości minimalnej, może dojść do przebicia i porażenia prądem elektrycznym. Dlatego regularny pomiar pozwala wykryć pogarszający się stan izolacji jeszcze przed wystąpieniem realnego zagrożenia.

Kiedy wykonuje się pomiar rezystancji izolacji?

Pomiar rezystancji izolacji powinien być wykonywany:

 • Przed oddaniem nowej instalacji elektrycznej do eksploatacji
 • Po dokonaniu zmian i napraw w istniejącej instalacji
 • W trakcie okresowych przeglądów i konserwacji
 • Po wystąpieniu zakłóceń i uszkodzeń, np. po burzy, przepięciach
 • W instalacjach narażonych na negatywne czynniki zewnętrzne (wilgoć, zapylenie, wibracje itp.)

Zalecana częstotliwość badań izolacji to raz na 2-5 lat. W obiektach krytycznych pomiary powinny być wykonywane częściej, nawet kilka razy w roku.

Jakie przewody podlegają badaniu rezystancji izolacji?

Pomiar rezystancji izolacji obejmuje wszystkie części czynne, czyli:

 • Przewody fazowe
 • Przewody neutralne
 • Przewody ochronne PE i PEN
 • Szyny i linki wyrównawcze
 • Osprzęt, np. wyłączniki, gniazda, oprawy oświetleniowe

Nie mierzy się natomiast rezystancji izolacji urządzeń podłączonych do instalacji.

Jak przeprowadzić pomiar rezystancji izolacji?

Do pomiaru rezystancji izolacji służy miernik zwany megomomierzem (meggerem). Podstawowe etapy badania są następujące:

 1. Odłączyć zasilanie badanej instalacji i odciążyć ją, czyli odłączyć podłączone urządzenia.
 2. Połączyć wszystkie przewody fazowe ze sobą. Podobnie połączyć przewody neutralne i ochronne PE.
 3. Podłączyć megger pomiędzy połączone przewody fazowe a połączone przewody ochronne PE.
 4. Włączyć megger i odczytać wartość rezystancji izolacji.
 5. Powtórzyć pomiar pomiędzy połączonymi przewodami neutralnymi a ochronnymi PE.
 6. Interpretować wyniki zgodnie z obowiązującymi normami.

Podczas pomiaru należy zachować następujące zasady:

 • Używać napięcia probierczego zgodnego z normą (zwykle 500V lub 1000V)
 • Przestrzegać zaleceń producenta co do czasu pomiaru i polaryzacji napięcia
 • Sprawdzać ciągłość przewodu ochronnego PE przed pomiarem izolacji
 • Po zakończeniu pomiaru rozładować pojemność izolacji

Jak interpretować wyniki pomiaru rezystancji izolacji?

Według normy PN-HD 60364-6 minimalna dopuszczalna rezystancja izolacji wynosi:

 • 0,5 MΩ – dla obwodów o napięciu znamionowym do 500V, np. gniazda 230V
 • 1 MΩ – dla obwodów o napięciu znamionowym powyżej 500V

Im wyższa zmierzona rezystancja izolacji, tym lepszy jest jej stan. Drastyczny spadek rezystancji w stosunku do poprzednich pomiarów może wskazywać na postępujące zużycie bądź uszkodzenie izolacji.

Wyniki pomiarów izolacji powinny być zapisywane w protokołach i porównywane z rezystancją znamionową oraz wcześniejszymi odczytami. Pozwala to na wykrycie negatywnych trendów i podjęcie działań zapobiegawczych przed wystąpieniem poważniejszych uszkodzeń.

Podsumowanie

Regularny pomiar rezystancji izolacji jest kluczowy dla zapewnienia bezpieczeństwa użytkowników instalacji elektrycznej. Pozwala on sprawdzić stan izolacji przewodów i wykryć ewentualne uszkodzenia zanim dojdzie do porażenia prądem. Aby badanie było wiarygodne, należy przestrzegać odpowiednich procedur i interpretować wyniki zgodnie z obowiązującymi normami.

ParametrWartośćUwagi
Zalecana częstotliwość pomiarówRaz na 2-5 latW obiektach krytycznych częściej, nawet kilka razy w roku
Napięcie probiercze500V lub 1000VZgodnie z zaleceniami producenta miernika i normami
Minimalna rezystancja <500V0,5 MΩDla obwodów o napięciu znamionowym do 500V
Minimalna rezystancja >500V1 MΩDla obwodów o napięciu znamionowym powyżej 500V
Przygotowanie instalacjiOdłączyć zasilanie, odciążyć, połączyć przewody fazowe, neutralne i PENie podłączać miernika bezpośrednio do urządzeń
Interpretacja wynikówPorównanie z wartością znamionową i poprzednimi pomiaramiDrastyczny spadek może oznaczać uszkodzenie izolacji
Przyczyny niskiej rezystancjiStarzenie, uszkodzenia, wilgoć, zanieczyszczenia, przepięciaRegularne testy pomagają im zapobiec
Konsekwencje niskiej rezystancjiPrzebicia, porażenia prądem, przegrzewanie, zakłócenia, pożarDlatego badanie izolacji jest kluczowe

Najczęściej zadawane pytania dotyczące pomiaru rezystancji izolacji

Jak często należy wykonywać pomiar rezystancji izolacji?

Zgodnie z normą PN-HD 60364-6 pomiar rezystancji izolacji powinien być wykonywany:

 • Przed oddaniem nowej instalacji elektrycznej do eksploatacji
 • Po dokonaniu zmian i napraw w istniejącej instalacji
 • W trakcie okresowych przeglądów i konserwacji – zalecana częstotliwość to raz na 2-5 lat
 • Po wystąpieniu zakłóceń i uszkodzeń, np. po burzy, przepięciach

W obiektach krytycznych pomiary powinny być wykonywane częściej, nawet kilka razy w roku.

Jakie jest minimalne dopuszczalne wartości rezystancji izolacji?

Według norm minimalna dopuszczalna rezystancja izolacji wynosi:

 • 0,5 MΩ – dla obwodów o napięciu znamionowym do 500V, np. gniazda 230V
 • 1 MΩ – dla obwodów o napięciu znamionowym powyżej 500V

Im wyższa zmierzona rezystancja izolacji, tym lepszy jest jej stan.

Jakie napięcie należy stosować do pomiaru rezystancji izolacji?

Do pomiaru rezystancji izolacji stosuje się napięcie stałe, zwane napięciem probierczym. Najczęściej stosowane wartości to 500V lub 1000V. Napięcie probiercze powinno być zgodne z zaleceniami producenta miernika oraz obowiązującymi normami.

Jak przygotować instalację do pomiaru rezystancji izolacji?

Przed pomiarem rezystancji izolacji należy:

 • Odłączyć zasilanie badanej instalacji
 • Odciążyć instalację, czyli odłączyć podłączone urządzenia
 • Połączyć odpowiednio przewody fazowe, neutralne i ochronne PE

Nie należy podłączać miernika bezpośrednio do urządzeń, tylko do przewodów instalacji.

Jak poprawnie interpretować wyniki pomiaru rezystancji izolacji?

Drastyczny spadek rezystancji w stosunku do wartości znamionowej lub poprzednich pomiarów może wskazywać na uszkodzenie izolacji. Wyniki powinny być zapisywane i porównywane z wcześniejszymi odczytami. Pozwoli to wykryć negatywne trendy i zapobiec poważniejszym awariom.

Jakie mogą być przyczyny zbyt niskiej rezystancji izolacji?

Przyczynami obniżenia rezystancji izolacji mogą być:

 • Naturalne starzenie się izolacji
 • Uszkodzenia mechaniczne (przetarcia, pęknięcia)
 • Zawilgocenie izolacji
 • Zanieczyszczenia chemiczne i pyłowe
 • Przepięcia i wyładowania atmosferyczne
 • Błędy montażowe i zwarcia

Jakie mogą być konsekwencje zbyt niskiej rezystancji izolacji?

Najpoważniejszym zagrożeniem wynikającym ze zbyt niskiej rezystancji izolacji jest możliwość wystąpienia przebicia i porażenia prądem elektrycznym. Inne potencjalne konsekwencje to powstawanie prądów upływu, przegrzewanie się instalacji, zakłócenia w pracy urządzeń oraz zwiększone ryzyko pożaru. Dlatego tak istotne jest regularne wykonywanie pomiarów i utrzymywanie prawidłowych parametrów izolacji.