Pomiar rezystancji połączeń wyrównawczych

Pomiar rezystancji połączeń wyrównawczych jest niezwykle istotny dla zapewnienia bezpieczeństwa użytkowników instalacji elektrycznych. Prawidłowe połączenia wyrównawcze zapewniają właściwe działanie ochrony przeciwporażeniowej i odprowadzenie prądów zwarciowych. Ceny mierników do pomiaru rezystancji połączeń wyrównawczych Model miernika Producent …

Pomiar rezystancji połączeń wyrównawczych jest niezwykle istotny dla zapewnienia bezpieczeństwa użytkowników instalacji elektrycznych. Prawidłowe połączenia wyrównawcze zapewniają właściwe działanie ochrony przeciwporażeniowej i odprowadzenie prądów zwarciowych.

Ceny mierników do pomiaru rezystancji połączeń wyrównawczych

Model miernikaProducentCena
Eurotest 61557Metrelok. 1550 zł
MMR-650SONELok. 1800 zł
MI 3102Metrixok. 1200 zł

Przykładowe wartości dopuszczalne rezystancji połączeń wyrównawczych

Parametry instalacjiPrąd zadziałania wyłącznikaMax dopuszczalna rezystancja
1-fazowa, 230V16Aok. 3Ω
3-fazowa, 400V25Aok. 1Ω
5-przewodowa, TN-S63Aok. 0,5Ω

Orientacyjne ceny usługi pomiaru rezystancji połączeń wyrównawczych

Zakres pracCzas pracyCena netto
1-2 obwody1-2h150-300 zł
Mały budynek3-5h450-750 zł
Duży budynek6-10h900-1500 zł

Dlaczego należy mierzyć rezystancję połączeń wyrównawczych?

 • Aby sprawdzić zgodność instalacji z obowiązującymi normami i przepisami
 • W celu potwierdzenia skuteczności ochrony przeciwporażeniowej
 • Dla wykrycia potencjalnych usterek lub uszkodzeń instalacji
 • By uniknąć porażeń prądem elektrycznym użytkowników instalacji
 • Aby zapobiec pożarom spowodowanym przegrzaniem instalacji

Regularny pomiar rezystancji połączeń wyrównawczych jest wymagany przez normę PN-HD 60364-6.

Jakie są dopuszczalne wartości rezystancji połączeń wyrównawczych?

Zgodnie z obowiązującymi przepisami maksymalna dopuszczalna wartość rezystancji połączeń wyrównawczych wynosi:

 • 2 Ω – dla uziemień ochronnych budynków mieszkalnych
 • 1 Ω – dla uziemień ochronnych zakładów przemysłowych
 • 10 Ω – dla instalacji połączeń wyrównawczych

Jak przeprowadzić pomiar rezystancji połączeń wyrównawczych?

 1. Odłączyć napięcie zasilające badaną instalację
 2. Połączyć miernik rezystancji z badanym obwodem
 3. Zmierzyć rezystancję pomiędzy przewodem ochronnym PE a szyną wyrównawczą
 4. Zmierzyć rezystancję pomiędzy metalowymi elementami instalacji a szyną wyrównawczą
 5. Porównać zmierzone wartości z dopuszczalnymi normami
 6. Sporządzić protokół pomiarowy

Do pomiaru należy używać miernika rezystancji izolacji lub multimetru z funkcją pomiaru małych rezystancji. Należy zadbać o dokładne połączenie sond pomiarowych, aby uniknąć błędnych wskazań.

Jakie mogą być przyczyny zbyt dużej rezystancji połączeń wyrównawczych?

 • Uszkodzenie lub korozja przewodów uziemiających
 • Poluzowane lub źle wykonane połączenia metalowych elementów instalacji
 • Uszkodzenie szyny wyrównawczej lub jej połączeń
 • Zbyt mały przekrój przewodów wyrównawczych
 • Zły kontakt z gruntem uziomu fundamentowego
 • Zbyt mała liczba uziomów lub zła konstrukcja uziomu

Jakie mogą być konsekwencje zbyt dużej rezystancji połączeń wyrównawczych?

 • Porażenie prądem elektrycznym użytkowników instalacji
 • Uszkodzenie podłączonych urządzeń elektrycznych
 • Przegrzanie instalacji i związane z tym pożary
 • Nieprawidłowe działanie zabezpieczeń różnicowoprądowych
 • Brak skutecznej ochrony przeciwporażeniowej

Dlatego regularny pomiar i ewentualna naprawa połączeń wyrównawczych jest kluczowa dla bezpieczeństwa.

Rodzaj połączenia wyrównawczegoDopuszczalna wartość rezystancjiZalecana częstotliwość pomiaru
Uziemienie ochronne budynków mieszkalnych2 ΩCo 5 lat
Uziemienie ochronne zakładów przemysłowych1 ΩCo 2 lata
Instalacja połączeń wyrównawczych10 ΩCo roku
Przyczyna zbyt dużej rezystancjiMożliwe konsekwencjeSposób naprawy
Uszkodzenie przewodów uziemiającychPorażenie prądem, uszkodzenie urządzeńWymiana uszkodzonych przewodów
Poluzowane połączenia metalowych elementówPrzegrzanie instalacji, pożarDokręcenie i zabezpieczenie połączeń
Uszkodzenie szyny wyrównawczejBrak ochrony przeciwporażeniowejNaprawa lub wymiana szyny wyrównawczej
Parametr pomiaruZalecana metodaUwagi
Rezystancja uziemienia ochronnegoMiernik rezystancji uziemieńPomiar między uziomem a przewodem PE
Rezystancja połączeń wyrównawczychMultimetrOdłączyć napięcie zasilające
Rezystancja izolacjiMiernik rezystancji izolacjiPomiar między przewodami fazowymi i PE

Podsumowanie

Pomiar rezystancji połączeń wyrównawczych jest prosty w wykonaniu, ale niezwykle istotny. Pozwala wykryć usterki instalacji elektrycznej i zapobiec groźnym w skutkach porażeniom prądem. Należy go przeprowadzać regularnie zgodnie z obowiązującymi normami. Tylko poprawnie działające połączenia wyrównawcze gwarantują skuteczną ochronę przeciwporażeniową.

Pytania i odpowiedzi (FAQ) dotyczącym pomiaru rezystancji połączeń wyrównawczych:

Jakie są cele pomiaru rezystancji połączeń wyrównawczych?

Głównym celem jest sprawdzenie, czy rezystancja połączeń wyrównawczych jest na tyle mała, aby w przypadku zwarcia doziemnego napięcie na dostępnych częściach przewodzących nie przekroczyło dopuszczalnej wartości napięcia dotykowego dopuszczalnego długotrwale 50V[1].

Jakimi przyrządami można wykonać pomiar rezystancji połączeń wyrównawczych?

Do pomiaru można wykorzystać mierniki uniwersalne z funkcją pomiaru małych rezystancji lub rezystancji uziemień, np. mierniki firmy Metrel Eurotest 61557 czy SONEL MMR-650[2].

Jak przygotować instalację do pomiaru rezystancji połączeń wyrównawczych?

Przed pomiarem należy odłączyć zasilanie instalacji i wszystkie odbiorniki, aby wyeliminować błędy pomiarowe. Połączenia wyrównawcze powinny być dostępne i oczyszczone[3].

Jakie są dopuszczalne wartości rezystancji połączeń wyrównawczych?

Wartości dopuszczalne zależą od rodzaju i parametrów instalacji. Przykładowo dla instalacji 1-fazowej 230V i wyłączniku nadprądowym 16A rezystancja połączenia wyrównawczego nie powinna przekraczać ok. 3Ω[4].

Jak interpretować wyniki pomiaru rezystancji połączeń wyrównawczych?

Jeśli zmierzona rezystancja jest mniejsza od obliczonej dopuszczalnej, wynik pomiaru jest prawidłowy. Przekroczenie dopuszczalnej wartości wskazuje na zły stan techniczny lub nieprawidłowe wykonanie połączeń[5].