Zastosowanie, zalety i podział światłowodów

Kabel światłowodowy to najszybsze medium wykorzystywane przy przesyle sygnałów teletechnicznych.

Kompleksowe projektowaniem i realizowaniem instalacji okablowania strukturalnego z wykorzystaniem kabli światłowodowych, okablowania opartego wyłącznie na kablach miedzianych typu skrętka, lub na instalacjach mieszanych.

Należy korzystać jedynie z najlepszych jakościowo światłowodów, dzięki czemu otrzymają Państwo gwarancję jakości i możliwie najszybszej transmisji. Należy korzystać wyłącznie z okablowania spełniającego najnowsze standardy i normy.

Ważnym elementem wykonywanych instalacji są pomiary światłowodów i spawanie światłowodów na terenie Warszawy i całego województwa mazowieckiego.

Obecnie światłowody coraz częściej wdrażane są nie tylko w sektorze prywatnym, ale również publicznym.

Światłowody Warszawa – zastosowanie i zalety

Oczywiście nadrzędnym celem kabli światłowodowych jest szybki przesył pakietów informacji w ramach sieci światłowodowej.

Warto jednak zaznaczyć, że światłowody wyróżniają się wieloma zaletami, które klasyfikują je o wiele wyższej w jakości transmisji nad kablami typu skrętka.

Można przyjąć, że stosowanie w sieciach LAN jedynie światłowodów przyczyniłoby się do znacznego ograniczenia najczęściej występujących problemów związanych z funkcjonowaniem, konserwacją oraz realizacją sieci.

Światłowody są obecnie znacznie droższym rozwiązaniem niż kable miedziane, jednak dzięki rozwojowi techniki, planowanym działaniom na rzecz rozwoju województwa mazowieckiego oraz wdrażaniem Funduszy Europejskich, jako standard będziemy mogli przyjąć właśnie nowoczesne sieci zawierające w swojej strukturze wyłącznie światłowody. Warszawa oraz całe województwo mazowieckie rozpoczęły już modernizacje sieci sektorów publicznych, co niejako wymusza również postęp w sektorze przemysłowym i usługowym.

Do największych zalet światłowodów w porównaniu do kabli miedzianych, należą:

 • mniejsza zajmowana powierzchnia;
 • brak przesłuchów NEXT: zbliżeniowego NEXT, skumulowanego PSNEXT, zdalnego FEXT, przesłuchu ELFEXT, PSELFEXT i ACR;
 • szersze pasmo transmisji;
 • możliwość odizolowania galwanicznego od sieci komputerowych;
 • brak nakładania się pól elektromagnetycznych;
 • brak dyspersji sygnałów.

Światłowody – wielomodowe czy jednomodowe?

Decydując się na instalację sieci światłowodowej, niezbędne jest określenie typu włókien, jakie zamierzamy zastosować.

W tym akapicie pokrótce opiszemy podstawowe różnice i zalety włókien jednomodowych i wielomodowych, z wyborem, których klienci miewają problemy.

Światłowody wielomodowe (multimode fibres)

Światłowody wielomodowe transmitują wiele wiązek światła (modów) o tej samej długości fal.

W związku z wieloma wiązkami, wewnątrz przewodu powstaje dyspersja modowa, czyli rozmycie sygnału. Rozmycie sygnału negatywnie wpływa na maksymalna długość sygnału.

Światłowody wielomodowe są w stanie transmitować sygnał do 2 km.

Cechy:

 • tańszy od światłowodu jednomodowego
 • tańszy osprzęt współpracujący ze światłowodem wielomodowym;
 • używane do transmisji sygnału na mniejsze odległości (w obrębie budynku lub kampusu).

Światłowody jednomodowe (single-mode fibres)

Światłowody jednomodowe transmitują jedną wiązkę światła (mod) o określonej długości fali. Dzięki temu unikamy rozmycia sygnału.

Fala wewnątrz przewodu światłowodowego jednomodowego płynie niemal równolegle do jego ścianek, co skutkuje wystąpieniem dyspersji chromatyczne, która jest składową dyspersji materiałowej i falowej.

Obydwa zjawiska wpływają na rozmycie sygnału, jednak jest ono zupełnie inne niż w światłowodach wielomodowych i nie jest aż tak negatywnym zjawiskiem.

Żeby ograniczyć do minimum zakłócenia sygnału spowodowane dyspersją materiałową i falową, stosuje się światłowody z przesuniętą dyspersją, które eliminują dyspersję falową w trzecim oknie transmisji.

Światłowody jednomodowe są w stanie transmitować sygnał bez regeneracji nawet do 120 km.

Cechy:

 • bardzo dobre właściwości częstotliwościowe;
 • duża pojemność kanału przenoszenia;
 • utrudnione łączenie;
 • używane do transmisji sygnału na większe odległości.