Aktualna mapa światłowodów w Polsce

Program „Polska Szerokopasmowa 2020” przygotowywany przez Ministerstwo Cyfryzacji zakładający rozwój infrastruktury telekomunikacyjnej postępuje w dynamicznym tempie. Na mapie światłowodów w Polsce przedstawiającej obecną infrastrukturę telekomunikacyjną opartą na okablowaniu światłowodowym, kablowym i radiowym przedsiębiorcy oraz osoby …

Aktualna mapa światłowodów w Polsce

Program „Polska Szerokopasmowa 2020” przygotowywany przez Ministerstwo Cyfryzacji zakładający rozwój infrastruktury telekomunikacyjnej postępuje w dynamicznym tempie.

Na mapie światłowodów w Polsce przedstawiającej obecną infrastrukturę telekomunikacyjną opartą na okablowaniu światłowodowym, kablowym i radiowym przedsiębiorcy oraz osoby prywatne, mogą sprawdzić, czy znajdują się w zasięgu sieci.

Przygotowana mapa przez Urząd Komunikacji Elektronicznej i Instytut Łączności w ramach inwentaryzacji infrastruktury telekomunikacyjnej stanowi doskonałe narzędzie do planowania inwestycji w zakresie rozbudowy szerokopasmowych łączy internetowych.

Mapa UKE dba o anonimowość operatorów, przedsiębiorstw oraz samorządów terytorialnych. Jednocześnie oferuje pogląd zarówno pokrycia komercyjną infrastrukturą, jak i publicznymi sieciami.

http://www.polskaszerokopasmowa.pl/mapy/infrastruktura-telekomunikacyjna-na-terenie-rp-2015.html