Wszystko, co chciałbyś wiedzieć o zabezpieczeniach ppoż do kabli i przejść kablowych

Odpowiednia ochrona przeciwpożarowa kabli oraz ich przejść to jeden z gwarantów zachowania możliwie wysokiego poziomu bezpieczeństwa w przypadku wystąpienia pożaru. Dobre praktyki, korzystanie z najnowocześniejszych dostępnych środków oraz realizowanie instalacji zgodnie z normami, pozwalają naszej …

Wszystko, co chciałbyś wiedzieć o zabezpieczeniach ppoż do kabli i przejść kablowych

Odpowiednia ochrona przeciwpożarowa kabli oraz ich przejść to jeden z gwarantów zachowania możliwie wysokiego poziomu bezpieczeństwa w przypadku wystąpienia pożaru.

Dobre praktyki, korzystanie z najnowocześniejszych dostępnych środków oraz realizowanie instalacji zgodnie z normami, pozwalają naszej firmie wykonywać instalacje elektryczne i teletechniczne o najwyższym stopniu bezpieczeństwa.

W artykule dokładnie omówimy normy, ustawy i rozporządzenia, które warunkują odpowiednie realizowanie instalacji elektrycznych w zgodzie z zasadami ppoż.

Napiszemy również, jakie wymagania stawiane są przejściom i trasom kablowym, a także wyróżnimy rodzaje stosowanych przez nas zabezpieczeń przejść i tras kablowych.

Zabezpieczenia ppoż do kabli – regulacje prawne

W skład zapisów, które regulują wykonywanie zabezpieczeń ppoż, wchodzą Polskie Normy, ustawy oraz rozporządzenia.

Wedle definicji prawnej [7, paragraf 3] bezpieczeństwo pożarowe to stan, który eliminuje zagrożenie zdrowia i życia ludzi poprzez stworzenie warunków odpowiednich do funkcjonowania systemu norm technicznych oraz prawnych, a także zapewnienia środków zabezpieczeń przeciwpożarowych, w tym działań prowadzących do zapobiegania pożarom.

Zapisy regulujące prawo przeciwpożarowe w Polsce wywodzą się z Prawa budowlanego, ustaw o ochronie środowiska, ochronie przeciwpożarowej, ustaw o państwowej inspekcji sanitarnej i wielu innych pomniejszych zapisów.

Główne zasady zabezpieczeń kabli (i nie tylko) związane są z dyrektywą Unii Europejskiej 89/106/EEC, a także przepisami techniczno-budowlanymi, które wraz z wymaganiami Polskich Norm głoszą, że instalacje elektryczne oraz urządzenia wchodzące w skład tych instalacji powinny zapewniać:

 • Bezpieczne działanie urządzeń oraz instalacji elektrycznej, które zasilają urządzenia ppoż wchodzące w skład zabezpieczeń przed pożarem, oświetlenia awaryjnego, sygnalizacji pożarowej oraz oświetlenia ewakuacyjnego.
 • Dostarczenie energii elektrycznej o założonych, prawidłowych parametrach do odbiorników instalacji.
 • Ochronę przed: wybuchem, pożarem, przepięciem, porażeniem prądem elektrycznym.

To właśnie zabezpieczenia kabli w instalacji elektrycznej są najbardziej istotne z punktu widzenia ochrony przeciwpożarowej.

W dużej mierze od nich oraz od ich systemów nośnych uzależnione jest prawidłowe funkcjonowanie instalacji, oraz jej bezpieczeństwo podczas wybuchu pożaru.

Nasza firma realizuje zabezpieczenia ppoż kabli oraz urządzeń wchodzących w skład instalacji elektrycznych z należytą dbałością. Wykonywane przez nas instalacje spełniają wszystkie normy, zapisy i wytyczne.

Oferujemy również certyfikację i gwarancję na wybrane realizowane przez nas instalacje. Więcej na ten temat mogą Państwo przeczytać tutaj.

Zabezpieczenia ppoż do kabli – wymagania stawiane przejściom kablowym

Podstawową zasadą, która określa stosowane przejścia kablowe, jest takie dobieranie ich EI (odporności ogniowej), która nie wpływałaby na obniżenie klasy odporności ogniowej innych elementów instalacji elektrycznej.

Oczywiście przejścia kablowe muszą być wykonywane zgodnie z Prawem Budowlanym oraz wymaganiami stawianymi przez Aprobatę Techniczną. Jak zatem realizowane przez naszą firmę instalacje mogą być zgodne z wymienionymi przepisami?

 • Przejścia kablowe realizowane są przez przeszkoloną kadrę, która posiada odpowiednie kompetencje i wiedzę. Po wykonaniu przejść instalacyjnych są one sprawdzane i zatwierdzane przez naszego pracownika.
 • Stosujemy maksymalne możliwe wymiary przejść instalacyjnych, zgodne z wymaganiami producenta.
 • Nie przekraczamy 60% powierzchni obłożenia przejścia kablowego i dobieramy technologię zgodnie z wykonywanym zabezpieczeniem. Dzięki temu oferujemy optymalne i nowoczesne rozwiązania podczas realizacji zabezpieczeń ppoż.
 • Realizując przejścia instalacyjne, dbamy o odpowiednie ich znakowanie zgodnie z notami producenta osprzętu, dzięki czemu możliwe jest późniejsze ich identyfikowanie.

Zabezpieczenia ppoż do kabli – stosowane zabezpieczenia przejść kablowych

Przepusty instalacyjne mogą być realizowane poprzez: płyty z wełny mineralnej, skrzynki kablowe, pianki ogniochronne, zaprawy ogniochronne, bloczki ogniochronne, modułowe dławiki kablowe, czy poduszki ogniochronne.

Poniżej przedstawiamy Państwu każdą z wymienionych metod.

Płyty z wełny mineralnej

Jedno z częściej stosowanych zabezpieczeń przejść kablowych. Przejścia z wełny zabudowuje się po obu stronach, a następnie maluje farbą ognioochronną. Powstałe szczeliny uszczelnia się wełną i masami szpachlowymi.

Zalety płyt z wełny mineralnej:

 • nieskomplikowana i lekka konstrukcja;
 • łatwa instalacja kabli.

Wady płyty z wełny mineralnej:

 • niewielka odporność na uszkodzenia mechaniczne;
 • długi czas realizacji.

Skrzynki kablowe

Skrzynki kablowe to metalowe obudowy wyposażone w płytki z materiału pęczniejącego, który zapobiega rozprzestrzenianiu się ognia.

Dodatkowo skrzynki kablowe uszczelniane są dodatkami z plastiku i klejów, które zapobiegają przedostawaniu się dymu.

Zalety skrzynek kablowych:

 • prosty i szybki montaż;
 • łatwa możliwość rozbudowy;
 • możliwość przeprowadzania dużej ilości kabli.

Wady skrzynek kablowych:

 • niebezpieczeństwo uszkodzenia wnętrza pęczniejącego poprzez instalację kabli;
 • przy dużej ilości kabli w skrzynce spada jej szczelność.

Pianki ogniochronne

Pianki ogniochronne to dwuskładnikowe lub jednoskładnikowe mieszaniny, w których główną substancją jest poliuretan.

Zalety pianek ogniochronnych:

 • bardzo szybki montaż.

Wady pianek ogniochronnych:

 • trudne do realizacji w stropie;
 • mogą być wykorzystywane wyłącznie przy małej ilości kabli;
 • duży koszt;
 • wymagane duże doświadczenie i umiejętności przy aplikacji pianki.

Bloczki ogniochronne

Ciekawe rozwiązanie, które zyskuje na popularności podczas realizacji ochrony przeciwpożarowej w instalacjach montowanych w ramach infrastruktury IT, w laboratoriach oraz innych obiektach i pomieszczeniach o specjalistycznym przeznaczeniu.

Bloczki ogniochronne podczas kontaktu z ogniem zwiększają swoją objętość, dzięki czemu szczelnie zapełniają wszystkie szczeliny i chronią przed rozprzestrzenianiem się ognia, dymu i innych gazów powstałych w wyniku pożaru.

Zalety bloczków ognioochronnych

 • skuteczność działania;
 • łatwy montaż;
 • „czyste” rozwiązanie.

Wady bloczków ogniochronnych:

 • stosunkowo drogie rozwiązanie;
 • popularne głównie w specjalistycznych obiektach i pomieszczeniach.

Modułowe dławiki kablowe

Modułowe dławiki kablowe to zaawansowane technicznie przejście kablowe, które polega na wykonywaniu modułów z mieszanki gumowej, w którą możemy zabudować kable, a następnie rozbudowywać dławik kablowy o kolejne moduły z dodatkowymi kablami.

Szczelność realizowana jest przez docisk za pomocą śrub i konstrukcji stalowych, na których opiera się ten system.

Zalety modułowych dławików kablowych:

 • możliwość wtórnego wykorzystania modułów;
 • duży poziom szczelności;
 • odporność na duże ciśnienia.

Wady modułowych dławików kablowych:

 • duży koszt realizacji;
 • skomplikowany montaż i konstrukcja;
 • czasochłonność realizacji.

Poduszki ogniochronne

Poduszki ogniochronne to stosunkowo tani i prosty sposób na realizację zabezpieczenia ppoż przejść kablowych.

Cały system opiera się na wykonywaniu specjalnych poduszek z włókna szklanego z wypełnieniem, które podczas wysokiej temperatury zwiększa objętość poduszki.

Powoduje to, że poduszki szczelnie dociskają się do siebie.

Zalety poduszek ogniochronnych

 • łatwy i szybki montaż;
 • „czyste” rozwiązanie;
 • niskie koszta;
 • elastyczne formowanie przejść kablowych.

Wady poduszek ogniochronnych:

 • podatne na kradzież i wypadanie z przejść w stropach;
 • brak pełnej ochrony w przypadku przedostawania się dymu.

Zabezpieczenia ppoż do kabli – trasy kablowe

Zgodnie z wymienionymi na początku artykułu normami, do realizowania ochrony ppoż niezbędne jest również prawidłowe zabezpieczenie tras kablowych.

Umożliwia nam to zapobieganie rozprzestrzeniania płomieni spowodowanych paleniem się izolacji oraz innych elementów przewodów.

Poza tym zabezpieczenia ppoż do tras kablowych chronią przed kapaniem izolacji podczas działania wysokiej temperatury, a także spalenia się kabli w związku ze zwarciem lub ich przegrzaniem.

Realizację ochrony ppoż dla tras kablowych realizujemy najczęściej poprzez powlekanie bandażami ogniochronnymi, obudowaniem tras kanałami kablowymi oraz powlekaniem kabli farbami ogniochronnymi.

 • Bandaże ognioochronne

Bandaże wykonywane są najczęściej z włókien szklanych z powłoką poliuretanową i/lub z farby ognioodpornej, która pęcznieje pod wpływem wysokich temperatur, dzięki czemu tworzy temoizolacyjną warstwę.

Bandażami ognioochronnymi możemy zabezpieczać całe trasy kablowe, jak i pojedyncze kable, w dowolnym ułożeniu. Bandaże mogą być wykorzystywane w pomieszczeniach suchych i wilgotnych, a także na zewnątrz budynków.

 • Kanały kablowe

Kanały kablowe mogą być realizowane poprzez obudowanie płytami gipsowymi niepalnymi. Płyty mogą być dodatkowo zbrojone i laminowane włóknem szklanym, co poprawia ich właściwości ogniochronne.

Kanały kablowe nie rozprzestrzeniają ognia i posiadają dużą odporność ogniową. Doskonale chronią one trasy kablowe.

 • Farby ogniochronne

Farbami ogniochronnymi powleka się zarówno pojedyncze kable, jak i całe wiązki kabli i półki kablowe. Farby ogniochronne są rozwiązaniem korzystnym cenowo i w zależności od stosowanego osprzętu – łatwo powleka się nimi kable. Jedną z podstawowych wad farb ogniochronnych jest konieczność stosowania agregatów malarskich oraz generowane zanieczyszczenia przy nanoszeniu farby.

Oferujemy kompleksowe systemy ochrony przeciwpożarowej kabli!

Zapraszamy Państwa do skorzystania z naszej oferty. Zajmujemy się profesjonalnym realizowaniem zabezpieczeń ppoż do instalacji elektrycznych. Posiadamy bogatą, fachową wiedzę oraz doskonale przeszkoloną kadrę.

Działamy zgodnie z najnowszymi obowiązującymi normami, zapisami i dyrektywami. Jesteśmy świadomi nowoczesnych rozwiązań i na bieżąco śledzimy rynek elektryczny.

Dzięki temu oferujemy sprawdzone rozwiązania i wdrażamy nowoczesne metody.

Zachęcamy do sprawdzenia naszych dotychczasowych realizacji oraz skontaktowania się z nami – jesteśmy w pełni dyspozycyjni i służymy fachową wiedzą i umiejętnościami.

Zapraszamy do skorzystania z naszych usług

Nasza firma oferuje Państwu realizację zabezpieczeń ppoż przejść i tras kablowych na najwyższym poziomie.

Na bieżąco śledzimy rynek i regularnie wdrażamy najnowsze rozwiązania i myśli techniczne. Wykonywane przez nas zabezpieczenia ppoż spełniają wszystkie wymagane normy i zalecenia prawne.

Zapraszamy do skorzystania z naszych usług i do kontaktu z nami.