Audyt i najważniejsze pomiary sieci LAN w Warszawie

Pomiary sieci lokalnej LAN (Local Area Network) są niezbędne do uzyskania gwarancji producenta oraz utrzymania całej struktury sieci w prawidłowym stanie umożliwiającym bezpieczne, oraz skuteczne korzystanie z jej funkcjonalności. W tym tekście wyjaśnimy nasze mechanizmy …

Audyt i najważniejsze pomiary sieci LAN w Warszawie

Pomiary sieci lokalnej LAN (Local Area Network) są niezbędne do uzyskania gwarancji producenta oraz utrzymania całej struktury sieci w prawidłowym stanie umożliwiającym bezpieczne, oraz skuteczne korzystanie z jej funkcjonalności.

W tym tekście wyjaśnimy nasze mechanizmy działania związane z wykonywaniem pomiarów sieci LAN wykonywanych przed odbiorem sieci oraz pomiarów okresowych.

W ramach naszych komplementarnych usług projektujemy, realizujemy oraz badamy sieci LAN wykonywane przez specjalistów z naszej firmy.

Nasze biuro znajduje się w mieście Warszawa. Pomiary sieci LAN wykonywane w ramach świadczonych przez nas usług są kompletne, spójne i całkowicie zgodne z aktualnie obowiązującymi normami oraz dyrektywami- zarówno odgórnymi regulacjami, jak i zaleceniami i wymaganiami stawianymi przez producentów urządzeń teletechnicznych.

Pomiary sieci LAN (Warszawa) – z czego składa się audyt sieci?

Wykonywane przez nas pomiary sieci LAN uzależnione są od sposobu zrealizowania infrastruktury. Inne pomiary stosujemy w przypadku sieci strukturalnych składających się ze światłowodów, natomiast inne pomiary oraz techniki pomiarowe zastosujemy do (jeszcze) popularniejszych kabli typu skrętka.

W ramach pomiarów kontrolnych oraz odbiorczych sieci LAN sprawdza się poprawność infrastruktury teletechnicznej, jej wydajność oraz osiągane parametry.

Poza tym pomiary służą diagnozowaniu błędów oraz określaniu metod ich eliminacji.

Pomiary torów światłowodowych

Sieci LAN realizowane za pomocą światłowodów to rozwiązania, które obecne są na polskim rynku od kilku dobrych lat. Mimo to wciąż uchodzą za nowe i niestety często zbyt drogie.

Wedle specjalistów i analityków do 2018 roku światłowody dotrą do niemal 3,5 milionów domów w naszym kraju.

Pomiary światłowodów strukturalnych w sieciach lokalnych wykonuje się poprzez analizę i test komponentów okablowania oraz kanały i łącza stałe.

W ramach testów sprawdzamy:

  • Dwukierunkowe tłumienie kanału/łącza stałego
  • Długość kanału/łącza stałego
  • Utrzymanie polaryzacji
  • Ciągłość kanału/łącza stałego
  • Opóźnienie propagacji kanału/łącza stałego

Każdy wykonywany przez nas pomiar zgodny jest z obowiązującą normą PN-ISO/IEC 14763-3.

Pomiary torów miedzianych

Skrętka w dalszym ciągu jest ulubionym medium stosowanym w infrastrukturach teletechnicznych.

Szczegółową listę etapów, które składają się na pomiary sieci realizowanych przez kable typu skrętka, podaliśmy w <tym artykule- certyfikacja sieci>.

Warto nadmienić, że ilość pomiarów sieci LAN wykonywanych na przewodach miedzianych jest większa. Wynika to między innymi z większej podatności na zakłócenia kabli miedzianych.

W ramach naszych usług wykonujemy wszystkie pomiary parametrów fizycznych torów transmisyjnych przewodów typu skrętka kategorii 5, 5E, 6, 6A oraz 7, a także ISO/IEC klasa C, D, E, F.

Jak przygotować sieci LAN do pomiarów?

Przed przystąpieniem do audytu sieci LAN niezbędne jest odpowiednie przygotowanie złączy.

Oferujemy sterylne i możliwie najdokładniejsze pomiary sieci LAN w Warszawie.

Każdy realizowany przez nas pomiar poprzedzony jest odpowiednim oczyszczeniem złącza z kurzu, brudu oraz innych zanieczyszczeń, które gromadzą się na interfejsach urządzeń testowych, okablowaniu oraz adapterach.

Wysoka higiena podczas pomiarów jest niezbędna do uzyskania poprawnych, nieodbiegających od rzeczywistości wyników.

Poza tym czyszczenie elementów instalacji oraz aparatury za pomocą sprężonego powietrza lub preparatów na bazie alkoholu pozwala na maksymalne wydłużenie żywotności osprzętu.

Pomiary sieci LAN w Warszawie – dlaczego my?

Wiemy, jak ważna jest prawidłowa analiza sieci. Szczegółowy audyt infrastruktury telekomunikacyjnej, w tym sieci LAN, pozwala dokładnie oszacować jakość sieci, jej wydajność oraz znaleźć potencjalne słabe punkty.

W ramach audytu możemy również zaproponować lepsze konstrukcyjnie rozwiązania, które umożliwią podniesienie wydajności sieci lub zmniejszenie kosztów związanych z jej eksploatacją. Jeżeli szukają Państwo solidnego fachowca, który przeprowadzi wnikliwe pomiary sieci LAN w Warszawie, zapraszamy do kontaktu.