Białe plamy i obszary NGA – najgorzej w najmniejszych miejscowościach

Redukcja białych plam na obszarach NGA od kilku lat postępuje w dynamicznym tempie. Od 2014 roku długość infrastruktury telekomunikacyjnej wzrosła o 15%, w tym znaczną jej część stanowiły sieci światłowodowe. Czym są obszary NGA? Obszarów …

Redukcja białych plam a obecne obszary NGA

Redukcja białych plam na obszarach NGA od kilku lat postępuje w dynamicznym tempie. Od 2014 roku długość infrastruktury telekomunikacyjnej wzrosła o 15%, w tym znaczną jej część stanowiły sieci światłowodowe.

Czym są obszary NGA?

Obszarów NGA, to takie, na których nie występuje żadna infrastruktura telekomunikacyjna, umożliwiająca dostęp do sieci o przepustowości minimum 30 MB/s. Rokrocznie objętość tzw. białych plam infrastruktury telekomunikacyjnej maleje. W ramach środków unijnych w perspektywach finansowych od 2007 do 2013 roku zrealizowano 98 projektów w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka.

Niwelowanie białych plam infrastruktury telekomunikacyjnej w Polsce 2013 – 2014 rok

Infrastruktura telekomunikacyjna w Polsce poczyniła spory postęp od 2014 roku. W 2013 mieliśmy 272 tysięcy km sieci światłowodowych. W 2014 roku 15% więcej, czyli 315 tysięcy km. Duży postęp między 2013 a 2014 rokiem można było zaobserwować również w ilości budynków przygotowanych doświadczenia kolokacji urządzeń telekomunikacyjnych. W 2013 roku zarejestrowano 7,5 tysiąca tego typu obiektów, natomiast w 2014 roku było ich już 8,7 tysiąca.

Dalsze etapy redukcji obszarów NGA w Polsce w latach 2014 – 2016

W 2015 roku w porównaniu do roku poprzedniego odnotowano ponad 30% wzrost długości sieci światłowodowych do ponad 420 tysięcy kilometrów. Sieć w 2015 roku rozwijała się nierównomiernie. Przykładowo na Śląsku współczynnik wynosił 4,73 km/km2, natomiast dla województwa opolskiego, lubuskiego, czy warmińsko-mazurskiego było to poniżej 1 km/km2.

Deklarowany dostęp do sieci LTE w 2014 roku uzyskało blisko 8 tysięcy miejscowości, natomiast w 2015 roku było to już 14,5 tysiąca. Pod koniec 2015 roku jedynie 6% najmniejszych miejscowości do 100 mieszkańców mogła liczyć na dostęp do sieci.

Redukcja białych plam a obecne obszary NGA

Obecnie co piąta wieś w Polsce nie ma dostępu do szerokopasmowego Internetu, a w ponad połowie miejscowości w Małopolsce, czy Śląsku nie ma dostępu nawet do Internetu mobilnego. Zdecydowana większość tych obszarów to wsie do 100 mieszkańców. Całkowicie offline w podanych dwóch województwach jest niemal 4300 małych miejscowości.

Procentowy udział miejscowości bez dostępu do Internetu prezentuje się następująco: Dolny Śląsk – 11%, Podlasie – 13%, Łódzkie – 16%, województwo podkarpackie – 48%, śląskie – 49%, a małopolskie aż 52%. Większość wymienionych obszarów mimo braku dostępu do naziemnego łącza szerokopasmowego znajduje się w obszarach sieci LTE. Jednak aż 734 wsiach dostępu do sieci nie ma w ogóle.

Technologie radiowe szansą na usunięcie białych plam?

Jak widać z powyższej części tekstów, najtrudniej o dostęp do sieci w najmniejszych miejscowościach. Infrastruktura powoli dociera do tych obszarów, jednak nadal jest to wolny i żmudny postęp.

Dobrym rozwiązaniem na eliminację największych białych plam obszarów NGA może okazać się technologia radiowa. Sieci komórkowe oraz technologia LTE mogą okazać się remedium dla najmniejszych miejscowości. Stworzenie dostępu do sieci na obszarach tego typu okazuje się o wiele tańsze i szybsze, niż tworzenie węzłów światłowodowych, a konkurencja między tworzeniem dostępu do sieci jednym a drugim medium może przyśpieszyć proces niwelowania obszarów NGA.