Infrastruktura telekomunikacyjna w Polsce – fakty i plany

Co roku obserwujemy znaczny rozwój infrastruktury telekomunikacyjnej w Polsce. Plany rozwojowe, wedle których wdrażanie nowoczesnych rozwiązań w ramach tworzenia dostępu do internetu prezentują się obiecująco. Obecnie polityka rozbudowywania i wykorzystywania technologii informacyjno-telekomunikacyjnych do roku 2020 …

Infrastruktura telekomunikacyjna w Polsce – fakty i plany

Co roku obserwujemy znaczny rozwój infrastruktury telekomunikacyjnej w Polsce.

Plany rozwojowe, wedle których wdrażanie nowoczesnych rozwiązań w ramach tworzenia dostępu do internetu prezentują się obiecująco.

Obecnie polityka rozbudowywania i wykorzystywania technologii informacyjno-telekomunikacyjnych do roku 2020 obejmuje dynamiczne wdrażanie sieci światłowodowych i innowacyjnych rozwiązań zarówno w obszarach miejskich, jak i wiejskich.

W tym tekście napiszemy, jak prezentuje się polskie społeczeństwo informacyjne w roku 2016 oraz jak przedstawia się infrastruktura telekomunikacyjna w Polsce.

Więcej o infrastrukturze telekomunikacyjnej przeczytają Państwo tutaj.

Infrastruktura telekomunikacyjna w Polsce w 2015 i 2016 roku

Informatyzacja społeczeństwa w 2016 roku – gospodarstwa domowe – najważniejsze fakty

W roku 2015 mogliśmy zaobserwować 30% wzrost sieci światłowodowych, które powstawały głównie w obszarach wiejskich, wedle zmniejszania wykluczenia mieszkańców obszarów pozamiejskich.

Obecnie w roku 2016 dostępem do sieci może pochwalić się ponad 80% gospodarstw.

Szerokopasmowe łącze stanowi niemal 76% gospodarstw, z czego większość osób nieposiadających dostępu do sieci uważa, że nie odczuwa potrzeby posiadania dostępu do internetu.

Wskaźnik posiadania komputera w domu zwiększa się wykładniczo.

W roku 2015 wynosił 77,9%, natomiast w roku kolejnym urósł do 80,1%.

Od roku 2014 możemy zaobserwować przyrost ilości komputerów w gospodarstwach domowych aż o 5,4%.

Warto wspomnieć również o usługach e-administracyjnych, które stają się w naszym kraju coraz popularniejsze.

Pod koniec 2015 roku z e-administracji korzystało w Polsce niemal 27% osób w wieku od 16 do 74 lat. W 2016 roku ilość osób korzystających z tych usług wzrósł do blisko 30%.

Obecnie dostęp do Internetu o szybkości nie mniejszej niż 30 Mb/s ma powyżej 40% budynków w małych miejscowościach o ilości mieszkańców powyżej 5 tysięcy.

Największe braki w infrastrukturze można zaobserwować w miejscowościach, w których mieszka mniej niż 100 mieszkańców.

Informatyzacja społeczeństwa w 2016 roku – przedsiębiorstwa – najważniejsze fakty

Rozwój infrastruktury telekomunikacyjnej oraz wdrażanie innowacyjnych rozwiązań w ramach programu Polska Szerokopasmowa 2020 zakłada również cyfryzację i umożliwianie dostępu do szerokopasmowego internetu przedsiębiorstwom.

Dostęp przedsiębiorstw do sieci prezentuje się nieco lepiej.

Obecnie blisko 100% zarówno małych, jak i dużych firm korzysta z sieci. W 2015 roku dostęp do szerokopasmowego internetu posiadało około 92% przedsiębiorstw, w roku 2016 procent ten wynosi 93%.

Posiadanie własnej strony internetowej deklaruje obecnie 67% wszystkich firm obecnych na rynku.

Strony służą przedsiębiorstwom głównie do prezentacji katalogów produktów oraz usług. Rośnie również ilość zamówień składanych przez Internet.

Obecnie co trzecie przedsiębiorstwo wykorzystuje sieć w tym celu.

W 2016 roku możemy zauważyć znaczący rozwój usług w chmurze.

Obecnie co trzecie przedsiębiorstwo korzysta z gromadzenia danych i wykonywania obliczeń w chmurze.

Ponad połowa dużych firm wykorzystuje również media społecznościowe.

Redukcja białych plam na mapie infrastruktury światłowodowej

Wedle prezentacji Ministerstwa Cyfryzacji „Szerokopasmowa Polska 2020”, ponad 57% infrastruktury telekomunikacyjnej w Polsce stanowią drogi krajowe (57%).

Drogi gminne 12%, powiatowe 19%, a wojewódzkie 12%. Łącznie do 2016 roku wedle programu udało się wykonać 29345 km cyfrowych autostrad.

W ramach regionalnych sieci szerokopasmowych stworzono niemal 3 tysiące węzłów, z których skorzystać mogą zarówno przedsiębiorstwa, jak i gospodarstwa domowe wedle programu Polska Cyfrowa.

Również chcesz się połączyć szerokopasmowym łączem Internetowym?

Zapraszamy do skorzystania z oferty Okablujemy.pl.

Projektujemy, wdrażamy, realizujemy i serwisujemy sieci światłowodowe w przedsiębiorstwach oraz gospodarstwach domowych.