Infrastruktura informatyczna w logistyce

Systemy informatyczne w firmach zarejestrowały w skali roku 2022 dynamiczny rozwój. Coraz większe wymagania związane z e-zarządzaniem przedsiębiorstwami, magazynowaniem i udostępnianiem danych oraz odpowiednio szybkim przepływem informacji, powoduje, że rozwój systemów IT musi iść w …

Infrastruktura informatyczna w logistyce

Systemy informatyczne w firmach zarejestrowały w skali roku 2022 dynamiczny rozwój. Coraz większe wymagania związane z e-zarządzaniem przedsiębiorstwami, magazynowaniem i udostępnianiem danych oraz odpowiednio szybkim przepływem informacji, powoduje, że rozwój systemów IT musi iść w parze z rozwojem infrastruktury telekomunikacyjnej.

W tekście skupimy się na infrastrukturze informatycznej w logistyce.

Możemy zaobserwować trend zwiększania efektywności firm logistycznych poprzez wdrażanie odpowiednich innowacyjnych rozwiązań zarówno po stronie kompletnych systemów zarządzania (ERP, SCM, czy WMS), jak i rozwijania sprzętowej infrastruktury teleinformatycznej.

Infrastruktura informatyczna w logistyce – budowa systemów

Na kompleksowe systemy logistyczne składa się całe mnóstwo modułów związanych z zarządzaniem produktem, finansami, księgowością, czy marketingiem i kontaktem. Obecnie konieczność wspomagania informatycznego wykorzystuje się trzy podstawowe systemy: ERP, SCM i WMS.