Okablowanie komputerowe – jak zaprojektować i wykonać instalację zgodnie z normami?

Wprowadzenie do okablowania komputerowego Okablowanie komputerowe to infrastruktura kablowa służąca do przesyłania danych w sieciach komputerowych. Główne zastosowania okablowania komputerowego: Media transmisyjne wykorzystywane w okablowaniu komputerowym: Topologie sieci stosowane w okablowaniu: Okablowanie komputerowe stanowi infrastrukturę pasywną, która współpracuje z …

Wprowadzenie do okablowania komputerowego

Okablowanie komputerowe to infrastruktura kablowa służąca do przesyłania danych w sieciach komputerowych.

Główne zastosowania okablowania komputerowego:

 • Sieci lokalne (LAN) w budynkach biurowych, fabrykach
 • Sieci rozległe (WAN) łączące oddalone lokalizacje
 • Sieci kampusowe i sieci operatorów telekomunikacyjnych

Media transmisyjne wykorzystywane w okablowaniu komputerowym:

 • Miedź - kable miedziane są najpopularniejsze, tanie i oferują szybką transmisję na krótkich dystansach
 • Światłowód - droższy, ale umożliwia transmisję na duże odległości z bardzo dużymi prędkościami

Topologie sieci stosowane w okablowaniu:

 • Gwiazda - wszystkie komputery połączone z centralnym urządzeniem
 • Magistrala - komputery połączone szeregowo wzdłuż magistrali
 • Pierścień - komputery połączone w zamknięty pierścień

Okablowanie komputerowe stanowi infrastrukturę pasywną, która współpracuje z aktywnymi urządzeniami sieciowymi, takimi jak switche, routery, punkty dostępowe.

Elementy okablowania strukturalnego

Rodzaje kabli wykorzystywanych w okablowaniu strukturalnym:

 • Skrętka - parowo skręcone przewody miedziane, najpopularniejszy typ kabla
 • Koncentryczny - przewód współosiowy z warstwą izolacyjną

Kategorie kabli miedzianych:

 • Cat5 - do 100 Mb/s
 • Cat6 - do 1 Gb/s
 • Cat7 - do 10 Gb/s

Złącza RJ45 - popularny standard złączy 8-pinowych do terminacji kabli UTP

Szafy i panele krosowe:

 • Szafy - metalowe konstrukcje mieszczące panele krosowe
 • Panele krosowe - płyty z portami RJ45 do podłączania kabli

Okablowanie pionowe łączy kondygnacje, a poziome rozprowadza kable w obrębie piętra.

Stosuje się ekranowanie kabli przed zakłóceniami EMI/RFI.

Normy: TIA/EIA 568, EN 50173 określają wymagania dla okablowania strukturalnego.

Projektowanie i instalacja okablowania

Standardy i normy wykorzystywane przy projektowaniu okablowania:

 • ANSI/TIA/EIA - amerykańskie standardy telekomunikacyjne
 • ISO/IEC - normy międzynarodowe
 • EN 50173 - europejska norma dla okablowania biurowego

Planowanie topologii i tras kablowych:

 • Określenie lokalizacji urządzeń i punktów dystrybucyjnych
 • Zaprojektowanie schematu połączeń między nimi
 • Wytyczenie optymalnych tras kablowych

Techniki prowadzenia i terminacji kabli:

 • Prowadzenie kabli w korytach, drabinkach, kanałach
 • Terminacja w panelach i gniazdach - zgodnie ze standardem TIA/EIA

Testowanie i certyfikacja:

 • Testy transmisji sygnału i rezystancji połączeń
 • Certyfikacja zgodności z normami przez niezależne laboratorium

Prawidłowe zaprojektowanie i wykonanie okablowania zapewnia jego niezawodność i wydajność przez wiele lat.

Sieci komputerowe i okablowanie

Sieci LAN, MAN i WAN:

 • LAN - lokalne sieci komputerowe w obrębie budynku
 • MAN - miejskie sieci komputerowe
 • WAN - rozległe sieci komputerowe na dużych obszarach

Okablowanie horyzontalne i pionowe:

 • Horyzontalne - łączy urządzenia w obrębie piętra budynku
 • Pionowe - łączy piętra budynku z szafami dystrybucyjnymi

Połączenie z urządzeniami sieciowymi:

 • Switche sieciowe
 • Punkty dostępowe WiFi
 • Routery i modemy

Okablowanie stanowi infrastrukturę pasywną, natomiast urządzenia aktywne zapewniają transmisję i przetwarzanie danych.

Odpowiednie zaprojektowanie okablowania zgodne z przeznaczeniem budynku i sieci jest kluczowe dla wydajności i niezawodności całej infrastruktury IT.

Trendy i kierunki rozwoju

Nowe standardy okablowania:

 • Cat 8 - podniesienie przepustowości do 40 Gb/s
 • Światłowód wielomodowy - 100 Gb/s na odległość do 2 km

Rozwiązania bezprzewodowe:

 • Wi-Fi 5, 6, 6E - coraz wyższe prędkości transmisji
 • 5G i kolejne generacje - rozwój sieci komórkowych

Przyszłość okablowania:

 • Rozwój sieci hybrydowych łączących okablowanie i Wi-Fi
 • Konwergencja z sieciami elektroenergetycznymi w standardzie PoE
 • Integracja z systemami automatyki budynkowej i IoT

Nowe technologie optyczne i bezprzewodowe nie wyeliminują całkowicie okablowania strukturalnego, ale będą z nim koegzystować, tworząc efektywne sieci zgodne z ideą Gigabit Society.

Oto proponowane pytania i odpowiedzi FAQ dotyczące artykułu o okablowaniu komputerowym:

Czy światłowody całkowicie zastąpią tradycyjne okablowanie miedziane?

Nie, okablowanie miedziane nadal będzie powszechnie stosowane w sieciach lokalnych i rozległych. Światłowód znajdzie zastosowanie głównie przy połączeniach wymagających bardzo dużych przepustowości na duże odległości.

Jakie są zalety okablowania światłowodowego?

Światłowód zapewnia transmisję z bardzo dużymi prędkościami rzędu 100 Gb/s i więcej. Jest odporny na zakłócenia elektromagnetyczne. Pozwala na transmisję na odległość do kilkudziesięciu kilometrów bez powtórników.

Jakie są wady okablowania światłowodowego?

Światłowód jest droższy w instalacji od miedzi. Wymaga użycia konwerterów i droższych urządzeń aktywnych. Jest mniej elastyczny i trudniejszy w terminacji niż kable miedziane.

Jakie są przyszłe trendy w okablowaniu komputerowym?

Coraz większe wykorzystanie światłowodu, rozwój sieci hybrydowych łączących różne media, nowe standardy jak Cat8, rozwój sieci bezprzewodowych np. Wi-Fi 6/6E, konwergencja z systemami zasilania PoE.

Jak poprawnie zaprojektować okablowanie strukturalne w biurze?

Należy zaplanować topologię gwiazdy z szafami dystrybucyjnymi, wytyczyć optymalne trasy kabli horyzontalnych i pionowych, dobrać odpowiednie kategorie kabli, stosować standardy branżowe, przeprowadzić testy i certyfikację.