Okablowanie strukturalne – normy, klasy i kategorie

Okablowanie strukturalne to istotne zagadnienie związane z funkcjonowaniem sieci LAN. Prawidłowe projektowanie oraz realizacja okablowania strukturalnego determinowana jest przez liczne normy telekomunikacyjne. W artykule przybliżymy europejskie, amerykańskie i międzynarodowe normy, wytyczne, dyrektywy oraz inne zapisy …

Okablowanie strukturalne – normy, klasy i kategorie

Okablowanie strukturalne to istotne zagadnienie związane z funkcjonowaniem sieci LAN.

Prawidłowe projektowanie oraz realizacja okablowania strukturalnego determinowana jest przez liczne normy telekomunikacyjne.

W artykule przybliżymy europejskie, amerykańskie i międzynarodowe normy, wytyczne, dyrektywy oraz inne zapisy prawne i techniczne, które wpływają na poprawną realizację okablowania strukturalnego.

Okablowanie strukturalne – normy amerykańskie

Do podstawowych amerykańskich zapisów prawnych zaliczamy zapisy EIA/TIA i biuletyny TSB. EIA – Electronic Industries Alliance, TIA – Telecommunication Industry Association.

Poniżej przedstawiamy najważniejsze z nich.

 • TSB 67

Transmission Performance Specification for Field Testing of Unshielded Twisted-Pair Cabling System – zapis związany z wykonywaniem pomiarów na systemach okablowania strukturalnego.

 • TSB 72

Centralized Optical Fiber Cabling Guidelines – zapis związany z realizacją okablowania strukturalnego poprzez światłowody.

 • TSB 75

Additional Horizontal Cabling for Open Offices – zapis, który określa rozwiązania wchodzące w skład okablowania poziomego.

Biuletyny TSB (Telecommunications System Bulletin) określają i wdrażają nowe technologie oraz rozwiązania techniczne do systemów okablowania strukturalnego.

Wraz z kolejnymi biuletynami TSB rozwija się technologia implementowana w infrastrukturze telekomunikacyjnej i podejście do certyfikacji sieci.

 • EIA/TIA 607

Commercial Buliding Grounding and Bonding Requirements for telecommunication – norma określa wymagania stawiane uziemieniom budynków i biurowców, co wpływa również na projektowanie i realizowanie okablowania strukturalnego.

 • EIA/TIA 606

The Administration Standard for the Telecommunications Infrastructure of Commercial Buliding – norma obejmująca wymagania związane z administrowaniem infrastrukturą telekomunikacyjną w budynkach i biurowcach.

 • EIA/TIA 569

Commercial Building Telecommunications for Pathways and Spaces – norma związana z realizacją torów kablowych sieci telekomunikacyjnych.

 • EIA/TIA 568A

Buliding Telecommunications Wiring Standards – norma, która dotyczy okablowania telekomunikacyjnego, o którym więcej przeczytają Państwo tutaj.

Jest to jedna z ważniejszych norm, w której skład wchodzą również biuletyny TSB 36, TSB 40 i TSB 40A. Norma EIA/TIA 568A wyznacza kategorie złącz i kabli, specyfikę złącz, wymagania i opis elementów wchodzących w skład systemów okablowania strukturalnego.

Okablowanie strukturalne - normy europejskie i międzynarodowe

Większość zapisów dotyczących okablowania strukturalnego związanego między innymi z takim pojęciem jak okablowanie pionowe i poziome wywodzi się z normy europejskiej CENELEC, czyli European Committee for Electrotechnical Standarization.

Normy międzynarodowe związane z systemami okablowania strukturalnego, czy sieciami i zarządzaniem infrastrukturą IT to ISO – International Organization for Standarization oraz IEC – International Electrotechnical Commision.

NormaOpisStatus
EN 50173Określa wymagania ogólne dla okablowania strukturalnegoNorma europejska
EN 50174Dotyczy instalacji okablowaniaNorma europejska
EN 50288Określa wymagania dla kabli miedzianychNorma europejska
ISO/IEC 11801Międzynarodowa norma dotycząca okablowania strukturalnegoNorma międzynarodowa
ANSI/TIA-568Amerykańska norma dotycząca okablowania strukturalnegoNorma międzynarodowa
IEC 60364Międzynarodowa norma dotycząca instalacji elektrycznychNorma międzynarodowa

Do najważniejszych norm międzynarodowych i europejskich możemy zaliczyć:

 • ISO/IEC 11801 wersja I i II

Generic Cabling for Customer Premises – Międzynarodowa norma zawierająca zapisy i wytyczne dotyczące okablowania strukturalnego w budynkach.

 • EN 50173

Generic Cabling System – europejska norma związana z okablowaniem strukturalnym. Uzupełnia ją norma EN 50167 dotycząca okablowania poziomego, a także norma EN 50168 dotycząca okablowania pionowego.

Do norm EN 50xxx możemy zaliczyć również normę EN 50169, która określa zapisy zwiazane z kablami krosowymi i kablami obszarów roboczych.

Z ramienia CENELEC powstała norma EN 50173, która wprowadziła unifikację klas okablowania, oznaczanego jako klasa A – D + optyczna.

Norma EN 50173 jest europejskim odpowiednikiem amerykańskiej normy EIA/TIA 568A, która kategoryzuje okablowanie, oznaczane jako Cat. 1 -6.

Wedle normy EN 50173:

 • Klasa A – zakres do 100 kHz;
 • klasa B – zakres do 1 MHz;
 • klasa C – zakres do 16 MHz;
 • klasa D – zakres do 100 MHz;
 • klasa optyczna – zakres od 10 MHz.

Wedle normy EIA/TIA 568A:

 • Cat. 3 – zakres do 16 MHz;
 • Cat. 4 – zakres do 20 MHz;
 • Cat. 5, 5e – zakres do 100 MHz;
 • Cat. 6 – zakres do 250 MHz.

Norma EN 50173 warunkuje istotne z punktu widzenia polskich realizacji okablowania strukturalnego zasady. Poniżej przedstawiamy kilka z nich, dla lepszego zobrazowania charakteru normy.

 • Maksymalna długość okablowania wewnętrznego może wynosić 500m, a całe okablowanie pionowe 2 km. Odległości te różne są w zależności od stosowanych przewodów.Przykładowo okablowanie od punktu dystrybucyjnego między-budynkowego do punktu dystrybucyjnego w budynku może mieć długość maksymalnie 1500 m.Okablowanie od punktu dystrybucyjnego w budynku do punktu dystrybucyjnego na poszczególnym piętrze może wynosić 500 metrów.
 • W jednych liniach nie można łączyć ze sobą okablowania światłowodowego o różnych średnicach i okablowania miedzianego o różnych impedancjach.
 • Gdy piętra budynku są rzadko nasycone punktami abonenckimi, wówczas całe piętro można podłączyć do punktu dystrybucyjnego na sąsiadującym piętrze.