Gdzie kładzie się linkę a gdzie drut?

W instalacjach elektrycznych stosuje się różne rodzaje przewodów do przesyłania prądu elektrycznego. Dwa podstawowe typy to linka i drut. Linka i drut różnią się budową, właściwościami i zastosowaniami: W artykule wyjaśnimy różnice między linką i drutem oraz wskażemy, gdzie należy stosować każdy z tych przewodów w instalacji elektrycznej: Dzięki …

Gdzie kładzie się linkę a gdzie drut

W instalacjach elektrycznych stosuje się różne rodzaje przewodów do przesyłania prądu elektrycznego. Dwa podstawowe typy to linka i drut.

Linka i drut różnią się budową, właściwościami i zastosowaniami:

 • Linka składa się z wielu cienkich drucików skręconych ze sobą. Ma większą elastyczność i jest odporna na zginanie. Stosuje się ją do połączeń ruchomych.
 • Drut to pojedynczy przewodnik metalowy. Jest sztywniejszy i wytrzymalszy. Stosuje się go w stałych połączeniach.

W artykule wyjaśnimy różnice między linką i drutem oraz wskażemy, gdzie należy stosować każdy z tych przewodów w instalacji elektrycznej:

 • Budowa i właściwości linki i drutu
 • Zastosowania linki i drutu w instalacjach
 • Zasady doboru linki lub drutu w zależności od obwodu
 • Wskazówki dotyczące bezpiecznego montażu każdego z przewodów
 • Najczęstsze błędy przy stosowaniu linki i drutu

Dzięki temu artykułowi dowiesz się, gdzie poprawnie zastosować linkę, a gdzie drut w instalacji elektrycznej.

Linka - budowa, zastosowanie, montaż

Linka jest elastycznym przewodem stosowanym w instalacjach elektrycznych. Składa się z wielu miedzianych lub aluminiowych drucików splecionych lub skręconych ze sobą.

Budowa linki

 • Materiał - miedź lub aluminium
 • Przekrój - od 0,5 do 240 mm2
 • Izolacja - PVC, guma, polietylen
 • Liczba żył - najczęściej 1 lub 2

Linka charakteryzuje się:

 • Dużą elastycznością i odpornością na zginanie
 • Łatwością prowadzenia w trudno dostępnych miejscach
 • Możliwością stosowania w instalacjach ruchomych i przenośnych

Zastosowania linki

Linkę stosuje się w:

 • Przedłużaczach i kablach zasilających urządzenia ruchome
 • Maszynach i urządzeniach przemysłowych
 • Oświetleniu tymczasowym i plenerowym
 • Połączeniach ruchomych części maszyn
 • Instalacjach na pojazdach, statkach, samolotach

Montaż linki

 • Ułożenie linki z uwzględnieniem promieni gięcia
 • Poprawne prowadzenie linki w osprzęcie
 • Mocowanie linki za pomocą uchwytów
 • Oznaczenie obwodów linką
 • Sprawdzenie ciągłości żył i izolacji

Bezpieczeństwo

 • Stosowanie osprzętu dostosowanego do przekroju linki
 • Zabezpieczenie przed uszkodzeniami mechanicznymi
 • Odpowiednie zabezpieczenia nadprądowe w obwodzie

Drut - budowa, zastosowanie, montaż

Drut to sztywny przewodnik metalowy stosowany w stałych połączeniach instalacji elektrycznych.

Budowa drutu

 • Materiał - miedź, aluminium lub stal
 • Średnica - od 0,5 do 16 mm
 • Powłoka - emalia, polwinit

Drut charakteryzuje się:

 • Dużą sztywnością i wytrzymałością
 • Łatwym prowadzeniem na krótkich odcinkach
 • Możliwością stosowania w stałych połączeniach

Zastosowania drutu

Drut stosuje się w:

 • Instalacjach stacjonarnych i podtynkowych
 • Rozdzielnicachtablicach i listwach zaciskowych
 • Szynoprzewodach i drabinkach instalacyjnych
 • Stałych połączeniach aparatów i urządzeń
 • Uziemieniach i połączeniach wyrównawczych

Montaż drutu

 • Poprawne prowadzenie i mocowanie drutu
 • Stosowanie osprzętu dostosowanego do przekroju drutu
 • Łączenie drutu za pomocą zacisków, złączek lub spawania
 • Oznaczanie obwodów drutem
 • Sprawdzenie ciągłości przewodu

Bezpieczeństwo

 • Zabezpieczenie przed uszkodzeniami mechanicznymi
 • Stosowanie izolacji w miejscach dostępnych
 • Odpowiednie zabezpieczenia nadprądowe
 • Przestrzeganie norm i przepisów

Wybór między linką a drutem w instalacji elektrycznej zależy od kilku czynników:

Kryteria wyboru

 • Rodzaj instalacji - ruchoma czy stacjonarna
 • Moc obwodu i prąd znamionowy
 • Warunki pracy - wilgotność, temperatura, promieniowanie UV
 • Odporność na zginanie i uszkodzenia mechaniczne
 • Elastyczność prowadzenia przewodu

Przykłady zastosowań

Linka:

 • Przedłużacze i kable zasilające urządzenia ruchome
 • Instalacje na statkach, samochodach, maszynach
 • Oświetlenie tymczasowe i plenerowe

Drut:

 • Instalacje podtynkowe i stacjonarne
 • Rozdzielnice, tablice rozdzielcze, listwy zaciskowe
 • Stałe połączenia aparatów i maszyn

Najczęstsze błędy

 • Stosowanie linki zamiast drutu w instalacjach stacjonarnych
 • Używanie drutu w połączeniach ruchomych i elastycznych
 • Nieodpowiedni dobór przekroju przewodu do obciążenia
 • Złe zabezpieczenie przewodów przed uszkodzeniami

W razie wątpliwości, warto skonsultować się z elektrykiem lub specjalistą!

Podsumowanie

Podsumowując, właściwy dobór linki lub drutu w instalacji elektrycznej ma kluczowe znaczenie.

 • Linka ze względu na elastyczność nadaje się do połączeń ruchomych i mobilnych.
 • Sztywny drut stosuje się w instalacjach stacjonarnych i stałych połączeniach.

Aby poprawnie wybrać rodzaj przewodu, należy wziąć pod uwagę:

 • Rodzaj instalacji i warunki pracy
 • Obciążenie prądowe obwodu
 • Wymaganą elastyczność prowadzenia
 • Odporność na uszkodzenia mechaniczne

Nieprawidłowy dobór linki lub drutu może prowadzić do zagrożeń, takich jak:

 • Przegrzewanie przewodów
 • Zwarcia i porażenia prądem
 • Awarie i pożary

Dlatego warto zawsze konsultować wybór przewodów z elektrykiem i przestrzegać norm oraz przepisów bezpieczeństwa. Prawidłowy montaż z użyciem odpowiednich narzędzi i osprzętu również jest kluczowy.

FAQ

Linka składa się z wielu cienkich miedzianych lub aluminiowych drucików splecionych lub skręconych ze sobą. Dzięki temu jest elastyczna i odporna na zginanie.

Drut to pojedynczy sztywny przewodnik metalowy o większym przekroju. Jest mniej elastyczny, ale za to bardziej wytrzymały.

Linkę stosuje się w:

 • Instalacjach ruchomych i mobilnych (np. przedłużacze)
 • Połączeniach części ruchomych maszyn i urządzeń
 • Oświetleniu tymczasowym i plenerowym

Drut stosowany jest w:

 • Instalacjach stacjonarnych i podtynkowych
 • Rozdzielnicach, tablicach rozdzielczych
 • Stałych połączeniach aparatów i urządzeń

Jakie są zalety i wady linki i drutu?

Zalety linki: elastyczność, odporność na zginanie, łatwość prowadzenia.

Wady linki: mniejsza wytrzymałość mechaniczna.

Zalety drutu: duża sztywność i wytrzymałość, dobre przewodnictwo prądu.

Wady drutu: trudniejsze prowadzenie, mała elastyczność.

Przy instalacji z linką trzeba uwzględnić promienie gięcia, odpowiednio ją zamocować i oznaczyć obwody.

Przy drucie istotne jest poprawne prowadzenie, łączenie i oznaczanie obwodów. W obu przypadkach ważne jest dobranie odpowiednich przekrojów i zabezpieczeń.

Jakie błędy najczęściej popełnia się przy stosowaniu linki i drutu?

Typowe błędy to używanie linki zamiast drutu w instalacjach stacjonarnych oraz stosowanie drutu zamiast linki w połączeniach ruchomych. Bardzo często zdarza się też niewłaściwy dobór przekroju przewodu do obciążenia obwodu.

Kiedy warto skorzystać z pomocy elektryka przy wyborze linki/drutu?

Zawsze w przypadku wątpliwości co do wyboru rodzaju przewodu oraz przy projektowaniu skomplikowanych instalacji, zwłaszcza trójfazowych. Elektryk pomoże dobrać optymalne rozwiązanie i uniknąć błędów.