Kompendium wiedzy o budowie światłowodów

Światłowody w budynkach wielorodzinnych

Wraz z nowelizacją rozporządzenia Ministra Infrastruktury dot. warunków technicznych, jakie muszą spełniać budynki, wprowadzono konieczność instalowania światłowodów w ramach infrastruktury telekomunikacyjnej. O rozporządzeniu pisaliśmy więcej …

Czytaj więcej