Usługi elektryczne – projektowanie i wdrażanie instalacji elektrycznej

Usługi elektryczne – projektowanie Projektowane przez ekspertów instalacje elektryczne spełniają wymagania dotyczące mocy zapotrzebowanej. Elektryka stanowi zawsze całkowicie sprawną technicznie sieć, zapewnia niezawodną dostawę energii elektrycznej o prawidłowych parametrach, a także bezpieczne i nieuciążliwe użytkowanie …

Usługi elektryczne

Usługi elektryczne – projektowanie

Projektowane przez ekspertów instalacje elektryczne spełniają wymagania dotyczące mocy zapotrzebowanej. Elektryka stanowi zawsze całkowicie sprawną technicznie sieć, zapewnia niezawodną dostawę energii elektrycznej o prawidłowych parametrach, a także bezpieczne i nieuciążliwe użytkowanie urządzeń elektrycznych. Każda z zaprojektowanych i wdrożonych sieci musi zapewnić wszystkie wymienione w obowiązujących normach środki ochrony ludzi i środowiska przed skutkiem przepływu prądu elektrycznego.

Tworzone instalacji elektrycznej w obiektach przemysłowych, biurowcach i obiektach użyteczności publicznej są elastyczne i w pełni skalowalne, umożliwiając łatwe przystosowanie się do nowych zadań, a także nieskomplikowaną rozbudowę.

Podczas doboru kabli i przewodów elektroenergetycznych należy kierować się funkcjonalnością, bezpieczeństwem i wieloletnią eksploatacją instalacji elektrycznych. Wyznaczając przekrój przewodów, konieczna jest weryfikacja przekrój ze względu na jego długotrwałą obciążalność prądową. Przekroju przewodów należy sprawdzić pod kątem względów mechanicznych, a także pod kątem względów cieplnych – głównie za sprawą oddziaływania na instalację elektryczną prądów zwarciowych i przeciążeniowych. Poza tym sprawdzamy skuteczność ochrony przeciwporażeniowej.

Usługi elektryczne – pomiary

Okresowe pomiary sprawdzające w instalacjach nn. Pomiary realizowane muszą być zgodnie z normą PN IEC-60364, która ostatnio została znowelizowana do formy dokumentów harmonizacyjnych HD.

Przed oddaniem instalacji oraz podczas okresowych pomiarów do sprawdzenia jest:

  • Równoczesną ochronę podstawową i przy uszkodzeniu, w tym: obwody FELV, ochronę za pomocą ograniczenia energii rozładowania, ochronę realizowaną poprzez zastosowanie bardzo niskiego napięcia PELV i SELV.
  • Ochronę podstawową, w tym: izolację części czynnych, ochronę przy użyciu barier, przy użyciu ogrodzeń i obudów, umieszczenie poza zasięgiem ręki, a także poprzez zastosowanie urządzeń różnicowoprądowych o znamionowym różnicowym prądzie zadziałania nie większym niż 30 mA.

Elektryka

Kompleksowe usługi elektryczne. Wykwalifikowani specjaliści zajmują się fachowym i wszechstronnym projektowaniem oraz wykonawstwem sieci elektrycznych nn w halach i magazynach, obiektach użyteczności publicznej oraz w biurowcach.

Kompleksowe usługi elektryczne

Doświadczony wykonawca projektuje, wdraża oraz utrzymuje instalacje elektryczne niskonapięciowe, instalacje odgromowe, przyłącza energetyczne napowietrzne oraz kablowe. Dzięki nowoczesnym przyrządom pomiarowym i narzędziom należy dokonać pomiarów elektrycznych.

Fachowe usługi elektryczne – zapraszamy do kontaktu

Zapraszamy Państwa do skontaktowania się z ekspertami. Fachowcy posiadają bogate i wieloletnie doświadczenie w projektowaniu, wykonywaniu i utrzymywaniu sieci elektrycznych, sieci teletechnicznych oraz strukturalnych.