Charakterystyka oraz podział instalacji elektrycznych i teletechnicznych

Instalacje elektryczne i teletechniczne to obszerne pojęcia związane z przesyłem sygnałów oraz impulsów elektrycznych. Instalacje elektryczne realizowane w budynkach pracują na napięciu znamionowym nN (230 V AC), natomiast instalacje teletechniczne działają na napięciach bezpiecznych, o …

Charakterystyka oraz podział instalacji elektrycznych i teletechnicznych

Instalacje elektryczne i teletechniczne to obszerne pojęcia związane z przesyłem sygnałów oraz impulsów elektrycznych. Instalacje elektryczne realizowane w budynkach pracują na napięciu znamionowym nN (230 V AC), natomiast instalacje teletechniczne działają na napięciach bezpiecznych, o wiele niższych: 12 lub 24 V DC (prąd stały).

W artykule ogólnie sklasyfikujemy instalacje elektryczne i teletechniczne, określimy różnice pomiędzy nimi, a także skupimy się na zadaniach, jakimi odznaczają się instalacje elektryczne i teletechniczne. Warszawa słynie z najnowszych standardów realizowanych instalacji, o których opowiemy w dalszej części artykułu.

Instalacje elektryczne - ogólna charakterystyka

Instalacje elektryczne to zwykle sieci elektryczne niskiego napięcia, których głównym zadaniem jest doprowadzanie energii elektrycznej bezpośrednio do odbiorników. Instalacje elektryczne dzieli się na mieszkaniowe i przemysłowe.

W magistralnym układzie sieci elektrycznych nN, instalacje elektryczne w obiektach usługowych i przemysłowych rozpoczyna przyłącze od sieci Sn.

Z rozdzielni głównych budynków (RGB) odchodzi Wewnętrzna Linia Zasilająca (WLZ), która łączy poszczególne mniejsze rozdzielnice.

Dalej z rozdzielnic wychodzą obwody odbiorcze, do których podłączane są odbiorniki oraz gniazda wtyczkowe.

Instalacje elektryczne – podział

Instalacje elektryczne dzieli się ze względu na zasilane odbiorniki, miejsce występowania, sposób wykonania oraz czas użytkowania. Poniżej podajemy każdy z podziałów.

Rodzaj instalacjiOpisPrzykłady zastosowań
Instalacja oświetleniowaSłuży do oświetlania pomieszczeń i terenu wokół budynkuOświetlenie mieszkań, biur, ulic, placów
Instalacja gniazd wtyczkowychSłuży do zasilania urządzeń elektrycznych poprzez gniazda wtyczkoweZasilanie sprzętu AGD, komputerów, narzędzi
Instalacja siłowaSłuży do zasilania odbiorników o dużej mocySilniki, piece przemysłowe, windy
Instalacja alarmowaSłuży do ochrony obiektu przed włamaniem lub pożaremCzujki ruchu, czujki dymu, sygnalizatory
Instalacja odgromowaChroni obiekt przed skutkami wyładowań atmosferycznychZwody, przewody odprowadzające, uziomy
Instalacja uziemiającaZapewnia bezpieczeństwo użytkownikom, chroni przed porażeniem prądemBednarki, przewody uziemiające, sondy
  • Podział instalacji elektrycznych (odbiorniki)

Instalacje elektryczne możemy podzielić ze względu na zasilane odbiorniki.

Występują instalacje siłowe oraz oświetleniowe. Instalacje elektryczne siłowe zasilają odbiorniki o wyższych mocach i prądach roboczych.

Z tego typu instalacji można odprowadzić gniazda jednofazowe oraz trójfazowe. Instalacje oświetleniowe zasilają odbiorniki o małych mocach oraz oświetlenie.

  • Podział instalacji elektrycznych (miejsce występowania)

Ze względu na miejsce występowania instalacje elektryczne dzielą się na przemysłowe oraz nieprzemysłowe.

W związku z tym podziałem możemy wyróżnić odpowiednio inne struktury, zabezpieczenia i rozwiązania.

  • Podział instalacji elektrycznych (sposób wykonania)

Instalacje elektryczne dzieli się na instalacje listwowe, natynkowe, wtynkowe i podtynkowe.

W nowoczesnych obiektach usługowych często wykorzystuje się instalacje natynkowe i listwowe.

Najbardziej czasochłonne są instalacje podtynkowe, a nieco łatwiejsze w wykonaniu instalacje wtynkowe.

  • Podział instalacji elektrycznych (czas użytkowania)

Ze względu na czas użytkowania instalacji możemy wyróżnić instalacje tymczasowe oraz stałe.

Tymczasowe wykorzystywane są często na placach budów lub w innych dynamicznie zmieniających się okolicznościach.

Instalacje teletechniczne - ogólna charakterystyka

Instalacjami teletechnicznymi nazywamy systemy przesyłające sygnały niskoprądowe.

W ramach instalacji teletechnicznych obsługiwane są radiofonia, telewizja, kontrola dostępu, systemy i sygnalizacja alarmowa, telefonia, czy wreszcie instalacje strukturalne (LAN).

Obecnie coraz częściej instalacje teletechniczne przejmują niektóre zadania instalacji elektrycznych.

Przykładowo instalacje domofonowe i wideodomofonowe.

Instalacje teletechniczne – podział

Instalacji teletechnicznych jest znacznie więcej. Ciężko będzie wymienić je wszystkie.

Skupimy się na tych, które najczęściej wybierane są w mieście Warszawa. Instalacje teletechniczne oferują ogrom możliwości i jako instalacje niskoprądowe mogą być wykorzystywane do realizacji wielu różnorodnych działań.

Do najpopularniejszych instalacji teletechnicznych możemy zaliczyć:

  • Instalacje alarmowe

Instalacje alarmowe są jednymi z liczniej występujących w mieście Warszawa. Instalacje teletechniczne alarmująco-sygnalizacyjne (SSWIN) umożliwiają skuteczną ochronę mienia oraz wykrywanie aktów włamań, napadów i wandalizmu.

Wraz z instalacjami alarmowymi możemy wymienić instalacje kontroli dostępu, wykrywania i sygnalizacji pożaru, telewizji i monitoringu CCTV oraz systemy rejestracji czasu pracy.

  • Instalacje sieci komputerowych

Kolejną najpopularniejszą grupą instalacji teletechnicznych są instalacje komputerowe, w skład których wchodzą systemy zarządzania budynkiem (BMS), instalacje telefoniczne, okablowanie strukturalne oraz sieci LAN.

Rodzaj instalacjiOpisPrzykłady zastosowań
Instalacja telefonicznaSłuży do przesyłania sygnału telefonicznegoLinie telefoniczne w mieszkaniach, firmach
Instalacja domofonowaUmożliwia komunikację domofonowąDomofony, wideodomofony w budynkach mieszkalnych
Instalacja antenowaSłuży do odbioru sygnału radiowego i telewizyjnegoAnteny radiowe i telewizyjne (naziemne, satelitarne)
Instalacja alarmowaSłuży do ochrony obiektu i mieniaCzujki ruchu, kontaktrony, sygnalizatory
Instalacja CCTVUmożliwia monitoring wizyjny obiektuKamery, rejestratory, monitory
Instalacja LANSłuży do tworzenia lokalnej sieci komputerowejOkablowanie, gniazda RJ45, switche
Instalacja WLANPozwala na bezprzewodowy dostęp do sieciPunkty dostępowe WiFi, kontrolery

Instalacje elektryczne i teletechniczne Warszawa - niezbędne uprawnienia i certyfikaty

Żeby móc wykonywać instalacje z zakresu teletechniki oraz elektryki, niezbędne jest posiadanie odpowiednich uprawnień oraz certyfikatów.

Najważniejszym dokumentem uprawniającym do wykonywania i projektowania instalacji są uprawnienia budowlane w zakresie sieci oraz instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych.

Poza tym do wykonywania instalacji niezbędne są uprawnienia SEP w zakresie eksploatacji i dozoru oraz licencje pracowników zabezpieczeń technicznych II stopnia.