Okablowanie pionowe i poziome filarami strukturalnych sieci LAN

Sieci strukturalne, jak sama nazwa wskazuje, składają się z odpowiednich struktur. Dzięki temu możliwe jest tworzenie kompletnych i dopasowanych względem siebie sieci teleinformatycznych. Do realizacji oraz późniejszej eksploatacji sieci LAN, w tym jej rozbudowy niezbędne …

Okablowanie pionowe i poziome filarami strukturalnych sieci LAN

Sieci strukturalne, jak sama nazwa wskazuje, składają się z odpowiednich struktur.

Dzięki temu możliwe jest tworzenie kompletnych i dopasowanych względem siebie sieci teleinformatycznych.

Do realizacji oraz późniejszej eksploatacji sieci LAN, w tym jej rozbudowy niezbędne jest prawidłowe dobranie struktur okablowania.

W tekście skupimy się na dwóch poziomach okablowania strukturalnego- okablowaniu pionowym oraz okablowaniu poziomym.

Nasza firma jest pionierem z zakresu odpowiedniej, skutecznej i wydajnej implementacji struktur systemowych w mieście Warszawa. Okablowanie pionowe i poziome wykonywane w ramach różnorodnych projektów o niemal każdej skali złożoności i wielkości inwestycji nauczyło nas wielu prawidłowych technik oraz pozwoliło zgromadzić cenną i praktyczną wiedzę, którymi chętnie dzielimy się ze swoimi klientami.

Z czego składa się system strukturalnych sieci LAN?

Systemy strukturalne składają się z punktów rozdzielczych, połączeń telekomunikacyjnych, systemowych i terminalowych.

Poza tym w systemach okablowania strukturalnego wyróżniamy gniazda abonenckie i właśnie okablowanie pionowe i poziomie.

Więcej na ten temat pisaliśmy w tym artykule <systemy okablowania strukturalnego>.

  • Okablowanie pionowe

Okablowaniem pionowym nazywamy okablowanie strukturalne puszczane wewnątrz budynku.

W ramach okablowania pionowego możemy stosować zarówno kable miedziane typu skrętka, jak i światłowody.

Głównie okablowanie pionowe puszczane jest w pionach telekomunikacyjnych budynków, a jego zadaniem jest odpowiednie łączenie punktów rozdzielczych całego systemu sieci LAN.

Okablowanie pionowe bynajmniej nie bierze swojej nazwy ze względu na fizyczny sposób ułożenia.

  • Okablowanie poziomie

Również może być realizowane skrętką lub światłowodami.

Ten poziom okablowania strukturalnego łączy punkty dystrybucyjne (zarówno pośrednie, jak i główne) z gniazdami abonenckimi, czyli punktami, w których użytkownik łączy się z siecią.

Punkty rozdzielcze sieci LAN

W ramach sieci strukturalnych możemy wypunktować trzy główne rodzaje punktów rozdzielczych, w których przenika się okablowanie pionowe i poziome. Warszawa słynie z pionierskich rozwiązań z zakresu sieci teleinformatycznych oraz stosowania nowatorskich technik z zakresu wykonywania okablowania strukturalnego.

Poniżej przedstawiamy podział podstawowych punktów rozdzielczych sieci.

  • Główny punkt rozdzielczy MDF (Main Distribution Frame)

Główny punkt rozdzielczy występuje w topologii gwiazdy.

Więcej o topologiach sieci pisaliśmy w tym artykule <systemy okablowania strukturalnego>.

Punkt MDF jest węzłem łączącym kable miejskich centrali telefonicznych, pięter oraz sąsiednich budynków.

Od głównego punktu rozdzielczego rozchodzi się okablowanie pionowe, które wpływa do pośrednich punktów dystrybucyjnych IDF.

Od głównych punktów rozdzielczych rozchodzą się również przewody realizowane w warstwie okablowania poziomego, które wchodzą do punktów abonenckich, które zlokalizowane są w bezpośrednim sąsiedztwie punktu MDF.

  • Pośredni punkt rozdzielczy IDF/SDF (Intermediate Distribution Frame)/ (Sub-Distribution Frame)

W ramach pośredniego punktu rozdzielczego nazywamy lokalny węzeł, w którym zbiegają się kable z poszczególnych segmentów, obszarów roboczych i pięter budynku.

Pośredni punkt rozdzielczy łączy poziomy okablowania pionowego i poziomego.

Punkt IDF jest kluczowy ze względu na rozszerzanie i dobudowywanie sieci o okablowanie poziome, zarządzanie zainstalowanymi już przebiegami, a także umożliwia nam przeprowadzanie testów okablowania poziomego.

Postaw na profesjonalistów, którzy znają swoją branżę

Jak widać, na prawidłowe funkcjonowanie sieci składa się nie tylko dobór elementów aktywnych, ale również odpowiednio dobrane okablowanie pionowe i poziome. Warszawa oraz całe województwo mazowieckie zdecydowanie obejmują prowadzenie w implementacji nowoczesnych standardów i rozwiązań z zakresu okablowania strukturalnego.

Dzięki temu nasza firma na bieżąco nadąża za rynkowymi trendami i jest w centrum teletechnicznego i elektrycznego segmentu rynku.