Czym są i jaką funkcję spełniają instalacje niskonapięciowe?

Instalacje niskiego napięcia to systemy elektryczne stosowane w budynkach, fabrykach i innych obiektach. Systemy te są zaprojektowane do pracy na niższych napięciach, zwykle od 50 do 1000 V. Dzięki temu są one znacznie bezpieczniejsze niż …

Rodzaje instalacji niskoprądowych Warszawa

Instalacje niskiego napięcia to systemy elektryczne stosowane w budynkach, fabrykach i innych obiektach. Systemy te są zaprojektowane do pracy na niższych napięciach, zwykle od 50 do 1000 V. Dzięki temu są one znacznie bezpieczniejsze niż inne systemy o wyższym napięciu, ponieważ wytwarzają mniej ciepła i stwarzają mniejsze zagrożenie porażenia prądem. Instalacje niskiego napięcia są wykorzystywane do zasilania świateł, systemów klimatyzacji i innych urządzeń elektrycznych.

Najpopularniejsze rodzaje instalacji niskiego napięcia to systemy 110 V i 240 V. System 110 V jest zwykle używany do zasilania mniejszych urządzeń, natomiast system 240 V jest używany do większych urządzeń i budynków. Instalacje niskiego napięcia to świetny sposób na uczynienie systemów elektrycznych bezpieczniejszymi i bardziej wydajnymi. Zmniejszają one ryzyko porażenia prądem, pomagają zapewnić stałe i stabilne zasilanie oraz ułatwiają sterowanie systemami elektrycznymi.

Rola instalacji niskoprądowych dynamicznie rośnie niemal w każdym segmencie.

Stają się one coraz częściej i intensywniej implementowane w przemyśle, magazynach, obiektach użyteczności publicznej, biurowcach, czy w domach.

W tym tekście skupimy się na ich roli systemów, jakie tworzą obecnie wykorzystywane instalacje niskoprądowe.

Jeżeli szukasz więcej informacji o instalacjach słaboprądowych, zajrzyj tutaj.

Instalacje niskoprądowe – czym są?

Na to pytanie trudno o prostą i zwięzłą odpowiedź.

Obecnie do instalacji niskoprądowych zaliczana jest cała masa systemów i sieci.

Pracują one na napięciu niskim napięciu, czyli dochodzącym do napięcia znamionowego na poziomie do 1 kV prądu zmiennego lub 1,5 kV prądu stałęgo.

Celem instalacji niskoprądowej jest doprowadzenie energii elektrycznej do odbiorników poprzez sieć rozdzielczą.

W skład instalacji niskoprądowych wchodzą zarówno kable, przewody i elementy przesyłowe, jak również łączenia, akumulatory, zabezpieczenia, sterowanie, zespoły prądotwórcze, czy zasilacze.

Jaka jest zatem definicja instalacji niskoprądowych?

W tym celu należy wyjść od definicji instalacji elektrycznych, która wedle rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracyjnych z dnia 16 sierpnia 1999 roku w sprawie warunków technicznych użytkowania budynków mieszkalnych (Dz. U. Nr 74, poz. 836) głosi:

„Instalacja elektryczna to układ przewodów i kabli w budynku wraz ze sprzętem i osprzętem elektroinstalacyjnym, urządzeniami, aparaturą rozdzielczą i sterowniczą, układem pomiarowo-rozliczeniowym, urządzeniami zabezpieczającymi i ochronnymi oraz uziemiającymi, mającymi początek na zaciskach wyjściowych wewnętrznych linii zasilających w złączu i koniec w gniazdach wtyczkowych, wypustach oświetleniowych i zainstalowanych na stałe odbiornikach zasilanych energią elektryczną”.

Wiesz, czym różnią się instalacje elektryczne i teletechniczne?

Rodzaje instalacji niskoprądowych

W skład instalacji niskoprądowych możemy zaliczyć wiele systemów posiadających różnorodne zastosowania. Najczęściej montowanymi w Warszawie instalacjami niskoprądowymi są:

 • systemy alarmowe

Systemy alarmowe niskoprądowe służą do wykrywania włamań lub zagrożeń w budynkach i innych obiektach. Instalacje te składają się z czujników wykrywających ruch, drzwi lub okna, które są podłączone do alarmu. Kiedy alarm jest aktywowany, wysyła sygnał ostrzegawczy do centrali alarmowej lub jednostki ochrony.

Systemy alarmowe niskoprądowe wykorzystują energię elektryczną wyprodukowaną z baterii, aby działać. Warto zauważyć, że systemy te są zazwyczaj mniej skomplikowane i tańsze w porównaniu do systemów alarmowych wysokoprądowych.

 • BMS (Building Management System) – system zarządzania budynkiem

Jest to rozbudowany system służący monitorowaniu i zarządzaniu podłączonym do systemu urządzeniom. BMS to jeden z ważniejszych systemów inteligentnego budownictwa.

Pozwala na gromadzenie informacji z wielu systemów i urządzeń, przechowywanie ich w jednym miejscu oraz szybkie reagowanie na zmianę parametrów pracy urządzeń. System BMS pozwala zwiększyć bezpieczeństwo, komfort, energooszczędność i funkcjonalność systemów i urządzeń zainstalowanych w obiekcie.

 • dźwiękowy system ostrzegawczy (DSO)

Instalacja podobna działaniem do radiowęzła. Umożliwia przekazywanie sygnałów i komunikatów dźwiękowych w budynku oraz automatyczne nadawanie informacji po wykryciu pożaru (uzyskaniu sygnału z instalacji sygnalizacji pożarowej).

 • system kontroli dostępu (KD)

System Kontroli Dostępu (KD) to zespół urządzeń służących kontroli ruchu osób lub pojazdów w określonych strefach lub pomieszczeniach. Kontrolery KD, sterowniki do zaufanych systemów kontroli dostępu, to najlepsze w swojej klasie rozwiązania dostępu sieciowego.

Czytniki kontroli dostępu pozwalają na weryfikację tożsamości osoby zatrudnionej. KD-6 to system kontroli dostępu o najwyższym poziomie bezpieczeństwa i funkcjonalności.

 • system sygnalizacji pożarowej budynku (SAP)

Instalacja pozwalająca wykryć pożar, zaalarmować osoby przebywające w obiekcie oraz automatycznie powiadomić straż pożarną. Jest to podstawowy system montowany w obiektach przemysłowych, usługowych i publicznych.

 • system monitoringu i telewizja przemysłowa (CCTV)

Monitoring CCTV od wielu lat wykorzystywany jest do monitorowania w czasie rzeczywistym pomieszczeń oraz zewnętrznych terenów firm, hal produkcyjnych, magazynów, czy biurowców. Monitoring jest obecnie coraz chętniej stosowany również do ochrony mienia prywatnego.

 • system gwarantowanego/awaryjnego zasilania (UPS)

Zespół urządzeń, których zadaniem jest dostarczenie energii elektrycznej w przypadku awarii sieci energetycznej i zaniku napięcia. Systemy te stosowane są w przypadku urządzeń, których zatrzymanie pracy może przynieść katastrofalne skutki. Systemy UPS stosowane są w placówkach medycznych, serwerowniach, napędach elektrycznych w fabrykach.

 • system sygnalizacji włamania i napadu (SSWiN)

System, który wykrywa takie zdarzenia jak napad, sabotaż i włamanie do chronionego obiektu. Systemy SSWiN mogą wykrywać fale akustyczne, sejsmiczne, natężenie promieniowania podczerwonego i zmiany napięcia elektrycznego.

 • system telewizji satelitarnej

Instalacje wykorzystywane zarówno w gospodarstwach domowych, jak i obiektach przemysłowych, biurowych i użyteczności publicznej.

 • System oddymiania

System oddymiania pozwala na szybkie wykrycie dymu oraz uruchomienie automatyki oddymiającej pomieszczenia, stały monitoring pomieszczeń oraz odpowiednie zintegrowanie z innymi systemami przeciwpożarowymi.

 • rejestrator czasu pracy (RCP)

Systemy rejestratorów czasu pracy pozwalają na dokładne monitorowanie obecności w pracy pracowników. Stosowane są w większych przedsiębiorstwach, biurach, magazynach i w obiektach przemysłowych.

Działają na zasadzie czytników, do których po przyłożeniu kart lub linii papilarnych skanują i zapisują w systemie pracownika.

Okablowanie tworzące sieci LAN w przedsiębiorstwach, biurowcach, obiektach użyteczności publicznej, halach i magazynach. Obecnie coraz częściej realizowane jest poprzez okablowanie światłowodowe.