Czym są i jaką funkcję spełniają instalacje niskonapięciowe?

Rola instalacji niskoprądowych dynamicznie rośnie niemal w każdym segmencie.

Stają się one coraz częściej i intensywniej implementowane w przemyśle, magazynach, obiektach użyteczności publicznej, biurowcach, czy w domach.

W tym tekście skupimy się na ich roli systemów, jakie tworzą obecnie wykorzystywane instalacje niskoprądowe.

Jeżeli szukasz więcej informacji o instalacjach słaboprądowych, zajrzyj tutaj.

Instalacje niskoprądowe (Warszawa) – czym są?

Na to pytanie trudno o prostą i zwięzłą odpowiedź.

Obecnie do instalacji niskoprądowych zaliczana jest cała masa systemów i sieci.

Pracują one na napięciu niskim napięciu, czyli dochodzącym do napięcia znamionowego na poziomie do 1 kV prądu zmiennego lub 1,5 kV prądu stałęgo.

Celem instalacji niskoprądowej jest doprowadzenie energii elektrycznej do odbiorników poprzez sieć rozdzielczą.

W skład instalacji niskoprądowych wchodzą zarówno kable, przewody i elementy przesyłowe, jak również łączenia, akumulatory, zabezpieczenia, sterowanie, zespoły prądotwórcze, czy zasilacze.

Jaka jest zatem definicja instalacji niskoprądowych?

W tym celu należy wyjść od definicji instalacji elektrycznych, która wedle rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracyjnych z dnia 16 sierpnia 1999 roku w sprawie warunków technicznych użytkowania budynków mieszkalnych (Dz. U. Nr 74, poz. 836) głosi:

„Instalacja elektryczna to układ przewodów i kabli w budynku wraz ze sprzętem i osprzętem elektroinstalacyjnym, urządzeniami, aparaturą rozdzielczą i sterowniczą, układem pomiarowo-rozliczeniowym, urządzeniami zabezpieczającymi i ochronnymi oraz uziemiającymi, mającymi początek na zaciskach wyjściowych wewnętrznych linii zasilających w złączu i koniec w gniazdach wtyczkowych, wypustach oświetleniowych i zainstalowanych na stałe odbiornikach zasilanych energią elektryczną”.

Wiesz, czym różnią się instalacje elektryczne i teletechniczne?

Rodzaje instalacji niskoprądowych (Warszawa)

W skład instalacji niskoprądowych możemy zaliczyć wiele systemów posiadających różnorodne zastosowania. Najczęściej montowanymi w Warszawie instalacjami niskoprądowymi są:

 • systemy alarmowe

Są to instalacje, które chronią mienie prywatne, publiczne, i przedsiębiorstw. Mogą być kontrolowane poprzez sieć lub system telefonii komórkowej. Umożliwiają regularny monitoring zdarzeń.

 • BMS (Building Management System) – system zarządzania budynkiem

Jest to rozbudowany system służący monitorowaniu i zarządzaniu podłączonym do systemu urządzeniom. BMS to jeden z ważniejszych systemów inteligentnego budownictwa.

Pozwala na gromadzenie informacji z wielu systemów i urządzeń, przechowywanie ich w jednym miejscu oraz szybkie reagowanie na zmianę parametrów pracy urządzeń. System BMS pozwala zwiększyć bezpieczeństwo, komfort, energooszczędność i funkcjonalność systemów i urządzeń zainstalowanych w obiekcie.

 • dźwiękowy system ostrzegawczy (DSO)

Instalacja podobna działaniem do radiowęzła. Umożliwia przekazywanie sygnałów i komunikatów dźwiękowych w budynku oraz automatyczne nadawanie informacji po wykryciu pożaru (uzyskaniu sygnału z instalacji sygnalizacji pożarowej).

 • system kontroli dostępu (KD)

Umożliwia nadzorowanie dostępu do pomieszczeń w przedsiębiorstwie. Pozwala na wykaz wejść i wyjść, a także przyznawanie dostępu do konkretnych miejsc w biurze lub innych obiektach.

 • system sygnalizacji pożarowej budynku (SAP)

Instalacja pozwalająca wykryć pożar, zaalarmować osoby przebywające w obiekcie oraz automatycznie powiadomić straż pożarną. Jest to podstawowy system montowany w obiektach przemysłowych, usługowych i publicznych.

 • system monitoringu i telewizja przemysłowa (CCTV)

Monitoring CCTV od wielu lat wykorzystywany jest do monitorowania w czasie rzeczywistym pomieszczeń oraz zewnętrznych terenów firm, hal produkcyjnych, magazynów, czy biurowców. Monitoring jest obecnie coraz chętniej stosowany również do ochrony mienia prywatnego.

 • system gwarantowanego/awaryjnego zasilania (UPS)

Zespół urządzeń, których zadaniem jest dostarczenie energii elektrycznej w przypadku awarii sieci energetycznej i zaniku napięcia. Systemy te stosowane są w przypadku urządzeń, których zatrzymanie pracy może przynieść katastrofalne skutki. Systemy UPS stosowane są w placówkach medycznych, serwerowniach, napędach elektrycznych w fabrykach.

 • system sygnalizacji włamania i napadu (SSWiN)

System, który wykrywa takie zdarzenia jak napad, sabotaż i włamanie do chronionego obiektu. Systemy SSWiN mogą wykrywać fale akustyczne, sejsmiczne, natężenie promieniowania podczerwonego i zmiany napięcia elektrycznego.

 • system telewizji satelitarnej

Instalacje wykorzystywane zarówno w gospodarstwach domowych, jak i obiektach przemysłowych, biurowych i użyteczności publicznej.

 • System oddymiania

System oddymiania pozwala na szybkie wykrycie dymu oraz uruchomienie automatyki oddymiającej pomieszczenia, stały monitoring pomieszczeń oraz odpowiednie zintegrowanie z innymi systemami przeciwpożarowymi.

 • rejestrator czasu pracy (RCP)

Systemy rejestratorów czasu pracy pozwalają na dokładne monitorowanie obecności w pracy pracowników. Stosowane są w większych przedsiębiorstwach, biurach, magazynach i w obiektach przemysłowych.

Działają na zasadzie czytników, do których po przyłożeniu kart lub linii papilarnych skanują i zapisują w systemie pracownika.

Okablowanie tworzące sieci LAN w przedsiębiorstwach, biurowcach, obiektach użyteczności publicznej, halach i magazynach. Obecnie coraz częściej realizowane jest poprzez okablowanie światłowodowe.

Okablujemy.pl to sprawdzony partner w dziedzinie instalacji niskonapięciowych

Zapraszamy do przejrzenia naszej oferty oraz do skontaktowania się z nami.

Do tej pory wykonaliśmy wiele realizacji oraz wdrożyliśmy nowoczesne systemy oparte na instalacjach niskonapięciowych w halach produkcyjnych, magazynach, biurowcach i obiektach użyteczności publicznej.

Skontaktuj się z nami, nasi eksperci rozwieją Twoje wątpliwości i zaproponują optymalne rozwiązania.