Dobre praktyki przy projektowaniu okablowania sieci LAN oraz ich topologie

Zajmujemy się profesjonalnym projektowaniem i wdrażaniem sieci strukturalnych. Projektowane przez nas sieci LAN opierają się na obowiązującej w naszym kraju normie PN EN 5017, która definiuje standardy, normy i obostrzenia związane z projektowaniem i wykonaniem …

Dobre praktyki przy projektowaniu okablowania sieci LAN oraz ich topologie

Zajmujemy się profesjonalnym projektowaniem i wdrażaniem sieci strukturalnych.

Projektowane przez nas sieci LAN opierają się na obowiązującej w naszym kraju normie PN EN 5017, która definiuje standardy, normy i obostrzenia związane z projektowaniem i wykonaniem instalacji sieci LAN.

W artykule postaramy się przybliżyć Państwu procesy, które tworzą projektowanie sieci LAN w Warszawie i okolicach.

Podamy je na przykładzie niektórych z naszych praktyk. Dzięki temu będą Państwo w stanie lepiej poznać nasz schemat działania oraz profesjonalizm naszej firmy.

Dobre praktyki stosowane w projektowaniu struktur okablowania sieci LAN

 • Nadmiarowość dobrem klienta

Nasza firma podczas projektowania sieci LAN oraz ich późniejszego wdrażania kieruje się przede wszystkim dobrem klienta.

W związku z tym najczęściej okablowanie strukturalne w projektach uwzględnia odpowiednią nadmiarowość, dzięki czemu późniejsze rozbudowywanie sieci w budynku lub kompleksie budynków staje się znacznie łatwiejsze.

Naszym celem jest zaspokojenie potrzeb użytkowników projektowanych przez nas sieci LAN na możliwie najdłuższy okres.

Warto nadmienić, że odpowiednia nadmiarowość oraz specjalistyczny i przyszłościowo rozplanowany montaż instalacji w obiektach biurowych i usługowych jest w stanie zmniejszyć koszty późniejszej dobudowy i modernizacji sieci LAN o ponad 50%.

Stawiając na nas, uzyskują Państwo nie tylko profesjonalne wykonanie, a również możliwość zaoszczędzenia dużych sum związanych z rozwijaniem zaprojektowanej infrastruktury teletechnicznej, co uwzględniając tempo rozwoju branży IT, jest niemal nieuniknione.

 • W projektach używamy jedynie sprawdzonych rozwiązań – nie oszczędzamy na materiałach

Od jakości okablowania oraz elementów sieci LAN w dużej mierze uzależnione jest jej późniejsze prawidłowe funkcjonowanie.

Odpowiednia sprawność okablowania strukturalnego stosowanego przez naszą firmę pozwala na zminimalizowanie ryzyka wystąpienia awarii lub innych problemów wynikłych podczas realizowania i późniejszego użytkowania sieci.

Każdy element, który wykorzystujemy podczas projektowania sieci LAN, spełnia certyfikację oraz najnowsze normy zarówno krajowe, jak i międzynarodowe.

Dzięki temu mamy pewność, że nasza oferta w zupełności spełni Państwa oczekiwania. Stosowane przez nas okablowanie spełnia normy specyfikacji IEEE 802.x, specyfikacje EIA/TIA 568 z TSB 36 i TSB 40, a także normy ISO/DIS 11801, które warunkują parametry okablowania oraz unifikują sposoby jego pomiaru.

Projektowanie sieci LAN (Warszawa) – topologie logiczne i fizyczne

Topologia logiczna

Topologią logiczną nazywamy reguły komunikowania się urządzeń z siecią. Topologie logiczne definiuje Instytut Inżynierii Elektrycznej i Elektronicznej- IEEE (Institute of Electrical and Electronics Engineers). Projektowanie sieci LAN w mieście Warszawa oraz w całym województwie mazowieckim realizowane przez naszą firmę opiera się między innymi na specyfikacjach:

 • IEEE 801.14 Cable Modem
 • IEEE 802.12 100VG-AnyLAN
 • IEEE 802.11 Wireless LANs
 • IEEE 802.5 Token Ring
 • IEEE 802.3z 1 GB Ethernet
 • IEEE 802.3x Full Duplex Ethernet
 • IEEE 802.3u 100 Mb Ethernet
 • IEEE 802.3 10 Mb Ethernet

Topologia fizyczna

Topologią fizyczną określamy fizyczny sposób projektowania i późniejszego realizowania sieci LAN. W ramach niej określamy najkorzystniejszy z punktu widzenia optymalności i wydajności sposób łączenia elementów wchodzących w skład sieci LAN.

Do topologii fizycznych, które najczęściej wykorzystujemy w swoich realizacjach, należą: topologia pierścieniowa, topologia gwiazdy, topologia drzewa i topologia pierścieniowo-gwiazdowa.

Topologia pierścieniowa

Tego typu topologię stosuje się przy łączeniu sieci kablami światłowodowymi. Pierwotnym problemem tej topologii było uniknięcie całkowitego zerwania kontaktu w obrębie całej sieci w przypadku wystąpienia awarii w jednym z jej elementów. Nasza firma eliminuje to ryzyko dzięki stosowaniu pierścienia dublującego.

 • Topologia gwiazdy

Topologia gwiazdy wykorzystywana jest do łączenia jedynie dwóch urządzeń za pomocą jednego przewodu. W ramach topologii gwiazdy hosty oraz serwer łączymy do koncentratora.

 • Topologia drzewa

Topologię drzewa nazywamy również topologią rozproszonej gwiazdy. Łączenie urządzeń w ramach tej topologii umożliwia nam łatwą rozbudowę oraz lokalizację późniejszych ewentualnych awarii. Od huba wypuszcza się konkretną (w zależności od potrzeb) ilość magistral, do których w dalszym procesie dzielenia dołącza się kolejne magistrale.

 • Topologia pierścień-gwiazda

W ramach tej topologii łączymy zalety topologii pierścieniowej i gwiazdowej. Pierścień staje się rdzeniem; centralnym punktem okablowania, a od niego wypuszczane są węzły sieci łączące poszczególne stacje robocze. Topologie pierścień-gwiazda umożliwiają rozpraszanie centrów okablowania, a także sprawia, że odłączanie poszczególnych sekcji łączonych węzłami do centrum okablowania nie powoduje awarii sieci. Topologia pierścień-gwiazda jest znacznie droższa ze względu na stosowanie większej ilości kabla.

Projektowanie sieci LAN (Warszawa) – jaką topologię sieci wybrać?

Nie wiedzą Państwo, jaka sieć LAN okaże się najlepsza? Zapraszamy do skontaktowania się z nami. Oferujemy doradztwo oraz kompleksowe usługi z zakresu projektowania i wykonywania sieci LAN.

Zachęcamy do przejrzenia naszych realizacji oraz oferty.