Zalecenia i elementy wchodzące w skład okablowania strukturalnego

Budowanie połączeń komputerów oraz innych urządzeń wchodzących w sieć LAN może być realizowane dzięki okablowaniu strukturalnemu. W ramach okablowania strukturalnego możemy łączyć wiele systemów telefonicznych i komputerowych w jedną, sprawnie działającą sieć, którą udostępniamy poprzez …

Zalecenia i elementy wchodzące w skład okablowania strukturalnego

Budowanie połączeń komputerów oraz innych urządzeń wchodzących w sieć LAN może być realizowane dzięki okablowaniu strukturalnemu.

W ramach okablowania strukturalnego możemy łączyć wiele systemów telefonicznych i komputerowych w jedną, sprawnie działającą sieć, którą udostępniamy poprzez gniazda abonenckie.

Strukturalność, która jest najważniejszą cechą tego typu okablowania, umożliwia pełną skalowalność, modyfikacje, konserwację i zarządzanie tworzonymi sieciami i połączeniami.

W artykule przybliżymy zagadnienie, jakim jest okablowanie strukturalne. Warszawa i okolice słyną z rozbudowanych sieci strukturalnych, które doskonale spełniają stawiane przed nimi zadania.

Tekst skupi się na elementach, które wchodzą w skład okablowania tego typu, a także na ogólnych zaleceniach związanych z tworzeniem sieci wykorzystując owo okablowanie.

Elementy składowe tworzące okablowanie strukturalne (Warszawa)

Strukturalność zapewniana jest poprzez odpowiednie dopasowywanie w sieciach okablowania poszczególnych warstw osprzętu.

Okablowanie strukturalne składa się z takich elementów, jak:

Gniazda abonenckie

Jest to miejsce, w którym kończy się okablowanie strukturalne. Gniazda abonenckie to inaczej wyjścia dla użytkowników, które kończą się zwykle gniazdami RJ-45 i ewentualnie dodatkowym gniazdem w punktach dostępowych realizowanym przez światłowody.

Okablowanie poziome

Jest to część okablowania, która łączy gniazda abonenckie z szafami dystrybucyjnymi (rozdzielczymi). Okablowanie poziome zwykle tworzone jest przez kablami typu linka.

Czym jest taki kabel?

Więcej na jego temat oraz różnic z kablem typu drut mogą Państwo przeczytać tutaj: Gdzie kłaść jakie kable (linka, drut).

Szafy lub ramy dystrybucyjne

W tego typu miejscach schodzi się okablowanie pionowe oraz poziome.

Punkty dystrybucyjne są sercem całej infrastruktury strukturalnej.

W szafach i ramach organizuje się połączenia zarówno pasywnego, jak i aktywnego sprzętu sieciowego i okablowania.

Nie jest to proste zadanie, a więcej o sztuce krosowania i układania kabli w szafach dystrybucyjnych mogą Państwo przeczytać tutaj: Art of patching, czyli jak krosować gniazda w szafie dystrybucyjnej.

Punkty dystrybucyjne możemy podzielić na:

  • MDF (Main Distribution Frame) – główny punkt rozdzielczy sieci;
  • IDF (Intermediate Distribution Frame) – punkty rozdzielcze poszczególnych segmentów lub pięter budynku.

Okablowanie pionowe

Jest to okablowanie, które przesyła sygnały pomiędzy punktami dystrybucyjnymi w budynku.

Zwykle okablowanie pionowe realizowane jest przez światłowody lub nowoczesne kable typu skrętka o możliwie dużej przepustowości danych.

Połączenia systemowe i telekomunikacyjne

Jest to najbardziej zewnętrzny element okablowania strukturalnego.

Połączenia tego typu łączą ze sobą systemy pomiędzy budynkami (tzw. połączenia kampusowe) i chodzą się do wspólnego punktu sieci. Oczywiście wykonywane są przez światłowody.

Okablowanie strukturalne (Warszawa) – podstawowe zalecenia przy realizacjach

Realizowanie instalacji opartych na okablowaniu strukturalnym wymaga trzymania się pewnych norm i zaleceń, które umożliwiają zachowanie odpowiedniej jakości instalacji.

Poniżej wymieniamy najważniejsze z nich.

Podstawową zasadą, której należy przestrzegać, jest unikanie naprężeń, łamań i innych nieprawidłowych działań mechanicznych, które mogą uszkodzić izolację lub same przewody.

Niezwykle istotne jest delikatne postępowanie w przypadku światłowodów oraz kabli typu drut.

Kolejną ważną zasadą jest stosowanie prawidłowych podwieszeń i mocować, co określoną długość trasy.

Częstotliwość stosowania mocowań uzależniona jest od wielu czynników, między innymi od grubości kabli oraz ich siły nośnej.

Więcej na ten temat mogą Państwo przeczytać tutaj: trasy kablowe sufit.

Kable nie mogą być w żaden sposób łączone i lutowane na trasie prowadzącej do gniazd abonenckich.

Dodatkowo w celu ochrony przed porażeniem lub przepięciem, należy stosować odpowiednie druty uziemiające łączące kable ekranowe STP/FTP ze szczeliną uziemiającą.

Realizując jednocześnie instalacje elektryczne i teletechniczne, możemy prowadzić te systemy wspólnie w jednym korytku kablowym.

Warunkiem jest prawidłowe ich odgrodzenie oraz nieprzekraczanie 20 A i 230 V przez kable zasilające. Wyższe wartości mogą spowodować zakłócenia w okablowaniu strukturalnym sieci telekomunikacyjnej.

Powinniśmy również przestrzegać odpowiednich odległości od oświetlenia wysokonapieciowego, źródeł ciepła, transformatorów lub innych elementów instalacji zasilającej mogących prowadzić do zakłóceń.