Kryteria, konfiguracja i wykorzystanie okablowania strukturalnego w Warszawie

Na okablowanie strukturalne (structured cabling) składają się standardy, techniki, metody i normy, które określają projektowanie i realizowanie infrastruktury telekomunikacyjnej. Wedle norm amerykańskich, europejskich i międzynarodowych, okablowanie strukturalne w mieście Warszawa oraz całej Polsce jest ściśle …

Kryteria, konfiguracja i wykorzystanie okablowania strukturalnego w Warszawie. Koncepcja sieci kabla internetowego

Na okablowanie strukturalne (structured cabling) składają się standardy, techniki, metody i normy, które określają projektowanie i realizowanie infrastruktury telekomunikacyjnej.

Wedle norm amerykańskich, europejskich i międzynarodowych, okablowanie strukturalne w mieście Warszawa oraz całej Polsce jest ściśle określone – zarówno parametrami urządzeń, jak i sposobem realizacji sieci okablowaniem pionowym i poziomym.

Głównym celem okablowania strukturalnego jest udostępnienie użytkownikom dostępu do sieci.

W tym celu służą gniazda abonenckie montowane na samym końcu okablowania poziomego, czyli najbardziej zewnętrznego elementu całego okablowania strukturalnego.

W ramach okablowania strukturalnego można realizować nie tylko przesył sygnałów w obrębie sieci LAN w budynku lub na kampusie, ale również transmisję sygnałów CCTV, sygnalizacji i alarmowania przeciwpożarowego, czy usług telekomunikacyjnych.

Obecnie okablowanie strukturalne często stosowane jest do budowania sieci w budynkach na potrzeby wideokonferencji, co umożliwia (Video over IP – VvoIP), a także implementowanie inteligentnych systemów sterowania budynkiem BMS (Building Management System).

Funkcjonalności te cieszą się bardzo dużą popularnością w województwie mazowieckim i w mieście Warszawa. Okablowanie strukturalne jest tu obecne niemal w każdym mniejszym i większym biurowcu.

Okablowanie strukturalne wykorzystywane jest w coraz szerszym zakresie zastosowań, które usprawniają i ułatwiają czynności związane z zarządzaniem, współdzieleniem i dostępem do informacji. Nieco więcej na ten temat można znaleźć w tym artykule: sieci i zarządzanie infrastrukturą IT.

Warszawa – okablowanie strukturalne i jego wykorzystanie

Okablowanie strukturalne w mieście Warszawa i okolicach coraz częściej przejmuje zadania, które uprzednio należały do instalacji sieci niskiego napięcia.

Dosyć niedawno większość mniej lub bardziej inteligentnych systemów realizowane było przez sieci o napięciu 230 V.

Wraz z rozwojem światłowodów i infrastruktury telekomunikacyjnej, sieci słaboprądowe przejęły takie zadania, jak zarządzanie telefonią, sprzętem CCTV, panelami sterującymi w biurowym sprzęcie Audio-Video, punktami dostępowymi WLAN oraz innymi zadaniami związanymi z zasilaniem urządzeń sieciowych niewielkich mocy.

Warszawa – okablowanie strukturalne jest w pełni konfigurowalne

Dużym plusem systemów opartych na okablowaniu pionowym i poziomym są duże możliwości modyfikacji połączeń i elastyczność całej struktury.

Spora ilość elementów, możliwości połączeń oraz standardów umożliwia dopasowanie okablowania strukturalnego do potrzeb, oraz budżetu, a łatwe (łatwiejsze niż sieci 230 V) układanie tzw. instalacji sieci komputerowych znacząco wpływa na zmniejszenie kosztów i tempa prac.

Sieci tworzone przez okablowanie strukturalne możemy podzielić na trzy główne warstwy/pierścienie/grupy. Wyróżnikiem, który rozróżnia je między sobą, jest przepustowość.

  • Część rdzeniowa jest najbardziej zewnętrznym elementem całego systemu strukturalnego. Pozwala ona przepuszczać sygnały z prędkością minimalnie 1 Gb/s, a maksymalnie nawet paru krotności 40 Gb/s.Część rdzeniowa łączy najważniejsze elementy wchodzące w skład infrastruktury telekomunikacyjnej i pozwala na przesyłanie informacji pomiędzy farmami serwerów a przełącznikami szkieletowymi w budynkach i całych kampusach.Zwykle okablowanie strukturalne w częściach rdzeniowych realizowane jest w pełni przez światłowody.
  • Część dystrybucyjna łączy piętrowe lub segmentowe przełączniki LAN z głównym budynkowym przełącznikiem.Ten element okablowania strukturalnego równie często wykorzystuje okablowanie światłowodowe, przed jego użyciem należy jednak dokonać odpowiednich analiz przy projektowaniu sieci LAN, a po wykonaniu części dystrybucyjnej przeprowadzić niezbędne pomiary światłowodów.Część dystrybucyjna z reguły posiada przepustowość do około 10 Gb/s.
  • Część dostępowa jest najbliższa użytkownikom. Łączy ona piętrowe lub segmentowe punkty dostępowe z punktami abonenckimi.Realizowana jest przez okablowanie poziomie, wykonywane kablem typu linka. Jeśli chcą Państwo wiedzieć, gdzie wykorzystuje się kable typu drut, a gdzie linkę, zapraszamy pod ten adres <Gdzie kłaść jakie kable (linka, drut)>.Część dostępowa na ogół realizowana jest skrętkami, jednak tutaj również coraz częściej wykorzystujemy światłowody, zwłaszcza przy realizowaniu okablowania strukturalnego w nowo powstałych budynkach, czego doskonałym przykładem może być Warszawa. Okablowanie strukturalne w stolicy obecnie coraz częściej wykorzystuje wyłącznie światłowody.

Warszawa – okablowanie strukturalne i jego kryteria

Odpowiednie dopasowanie architektury okablowania strukturalnego gwarantuje jego funkcjonalność i niezawodność. Do najważniejszych kryteriów stosowanych przy realizacji okablowania strukturalnego możemy zaliczyć:

  • Odporność na zakłócenia

Okablowanie strukturalne w związku z niskonapięciowym i małoprądowym charakterem musi być możliwie odporne na zakłócenia.

Źródłami zakłóceń mogą być sieci 230 V, transformatory, lub oświetlenie wysokoprądowe, znajdujące się w bezpośrednim sąsiedztwie instalacji strukturalnych.

  • Dostępność i niezawodność sieci LAN

To kryterium możemy spełnić przez dobranie odpowiedniej topologii.

Żeby wykonać dopasowaną do obiektu i wymagań użytkowników sieć LAN opartą na okablowaniu strukturalnym, niezbędne jest przeprowadzenie odpowiednich pomiarów sieci LAN.

Możemy podpiąć tu również łatwą skalowalność sieci, która umożliwia dopasowanie jej do zmieniających się warunków i rosnących potrzeb.