Układanie przewodów instalacyjnych – błędy, normy i zalecenia

Sztuka układania przewodów instalacyjnych jest jednym z ważniejszych działań podczas pracy elektryków i monterów sieci LAN. Prawidłowe układanie przewodów instalacyjnych umożliwia uzyskanie gwarancji na infrastrukturę elektryczną i teleinformatyczną, a także pozwala na zmaksymalizowanie jej wydajności. …

Układanie przewodów instalacyjnych – błędy, normy i zalecenia

Sztuka układania przewodów instalacyjnych jest jednym z ważniejszych działań podczas pracy elektryków i monterów sieci LAN. Prawidłowe układanie przewodów instalacyjnych umożliwia uzyskanie gwarancji na infrastrukturę elektryczną i teleinformatyczną, a także pozwala na zmaksymalizowanie jej wydajności.

Oferujemy profesjonalne układanie przewodów instalacyjnych w mieście Warszawa i okolicach. Jeżeli szukają Państwo firmy, która zadba o kompleksowe działania związane z projektowaniem, realizacją, pomiarami oraz konserwacją sieci elektrycznych i teletechnicznych, jesteśmy do dyspozycji.

Świadczymy usługi z szerokiego zakresu związanego z teletechniką i elektryką.

W tym artykule zajmiemy się najczęstszymi błędami związanymi z układaniem przewodów instalacyjnych, a także wymienimy i omówimy najważniejsze normy dotyczące sztuki realizowania instalacji.

Układanie przewodów instalacyjnych (sieciowych) Warszawa – najpopularniejsze błędy

O ile monterzy oraz osoby zajmujące się układaniem instalacji często nie zdają sobie sprawy z popełnionych błędów, o tyle późniejsi użytkownicy wykonanych sieci miewają problemy z jej prawidłowym działaniem lub poziomem bezpieczeństwa.

Najczęściej źle wykonana instalacja LAN lub elektryczna objawia się zwiększoną trudnością przy dalszej późniejszej rozbudowie, lub modernizacji. Stawiając na nasze usługi, w skład których wchodzi układanie przewodów instalacyjnych w Warszawie, uzyskują Państwo w pełni profesjonalną realizację, łatwą do wykonywania usprawnień, modernizacji i dalszych rozbudów.

Do najpopularniejszych błędów przy układaniu przewodów możemy zaliczyć:

 • Brak konsekwencji przy doborze kolorystyki izolacji przewodów oraz bagatelizowanie zaleceń przy poprawnym ich dopasowywaniu.
 • Uszkodzenia mechaniczne przewodów lub urządzeń łączących podczas układania instalacji, co może być brzemienne w skutki podczas późniejszej eksploatacji instalacji (straty energii na uszkodzonych przewodach i zwiększone ryzyko przerwania obwodu/zwarcia).
 • Wykonywanie zbyt ciasnych szaf rozdzielczych, w których przy instalacji osprzętu występuje problem z komfortową manipulacją podczas konserwacji lub napraw.
 • ABSOLUTNIE KARYGODNE- prowadzenie przewodów w instalacjach pod kątem, na skos lub przez środek ściany. Oczywiście instalacje teletechniczne i elektryczne prowadzimy pionowo lub poziomo pod kątem 90 stopni przy rogach ścian i wnękach drzwiowych.
 • Za małe przekroje żył w układanych przewodach (za mała całka Joule’a), co skutkuje ich przeciążeniem (UWAGA: możliwość wystąpienia pożaru).
 • Brak prawidłowego wykonania opisów elementów instalacji oraz przewodów, co utrudnia późniejszą eksploatację i naprawy sieci.

To tylko nieliczne z ogromnej grupy błędów, które instalatorzy i monterzy często popełniają podczas układania instalacji elektrycznych lub teletechnicznych.

Nasza firma świadoma jest popularnych zagrożeń i dokłada wszelkich starań, aby wykonywana praca stała na najwyższym poziomie. Szukają Państwo skutecznej firmy z miasta Warszawa? Układanie przewodów instalacyjnych (sieciowych) to jedna z naszych podstawowych usług związanych z bogatą ofertą przygotowaną zarówno dla klientów indywidualnych, jak i dużych firm.

Układanie przewodów instalacyjnych (sieciowych) Warszawa- normy i zalecenia

Do najważniejszych norm związanych z prawidłowym realizowaniem instalacji elektrycznych możemy zaliczyć Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia z 2002 roku w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie – podstawa prawna: Dz.U. 02.75.690, zmiana z 2009 r. Dz. U. Nr 56, poz.461.

Kolejnym ważnym dokumentem dotyczącym sztuki układania przewodów instalacyjnych jest norma PN-IEC 60364 z 1999 roku, która dotyczy instalacji elektrycznych w obiektach budowlanych.

Poza tym dokumentem instalacji elektrycznych dotyczą również zapisy Prawa Budowlanego oraz ochrony przeciwpożarowej w instalacjach do 1 kV.

Do najważniejszych wymagań wynikających z wymienionych dokumentów i przepisów, możemy zaliczyć:

 • Rozdzielanie obwodów silnoprądowych, oświetleniowych, telekomunikacyjnych o przeznaczeniu ogólnym i do pomieszczeń o zwiększonym stopniu zagrożenia (łazienki, kuchnie). W pomieszczeniach tego typu należy stosować okablowanie i osprzęt spełniający minimum normę IP 44.
 • Stosowanie połączeń wyrównawczych łączących przewody PE z częściami przewodzącymi.
 • Zabezpieczanie obwodów instalacyjnych wyłącznikami różnicowoprądowymi o prądzie zadziałania nie większym niż 30mA.
 • W budynkach usługowych i mieszkalnych stosowanie systemu TN-S (Oddzielne prowadzenie przewodu neutralnego i ochronnego).
 • Stosowanie opraw oświetleniowych z I i II klasy ochronności oraz połączenie ich przewodem wyrównawczym PE.

Oczywiście to tylko skromny wycinek spośród wszystkich obostrzeń, zaleceń, norm i wymagań stawianych realizowanym instalacjom elektrycznym i teletechnicznym.

Jeżeli szukają Państwo profesjonalnej firmy z województwa mazowieckiego realizującej usługi z zakresu teletechniki i elektryki, oraz usługi informatyczne Warszawa. Zapraszamy do kontaktu – jesteśmy w pełni dyspozycyjni.