Kategoria: Okablowanie strukturalne

Gdybyśmy spytali standardowego przechodnia – jaka jest najważniejsza sieć w nowoczesnym budownictwie, jak myślicie, jaka byłaby jego odpowiedź? Pewnie zdecydowana większość wymieniłaby instalację elektryczną. Owszem, taka odpowiedź byłaby trafna, jednak istnieje pewna sieć, która okazuje się obecnie coraz ważniejsza, a także w wielu wypadkach przejmuje role instalacji elektrycznej.

Mowa o infrastrukturze telekomunikacyjnej, a dokładnie o okablowaniu strukturalnym. Warszawa i całe województwo mazowieckie doskonale znają te pojęcia, ponieważ rozwój okablowania pionowego i poziomego, o którym mogą Państwo przeczytać tutaj. w stolicy z dnia na dzień nabiera coraz szybszego tempa.
Okablowanie strukturalne Warszawa – dlaczego jest tak istotne i do czego służy?
Na wstępie warto wyjaśnić, czym w ogóle jest okablowanie strukturalne. Okablowanie to jest podstawowym elementem składowym, który tworzy infrastrukturę teleinformatyczną. Dlaczego strukturalne? Ponieważ składa się z wielu struktur i poziomów, które realizując poszczególne funkcje, tworzą cały system telekomunikacyjny w budynku lub zespole budynków.

Co zatem możemy uzyskać dzięki okablowaniu strukturalnemu? Warszawa oraz inne miasta w naszym kraju wykorzystują sieci i zarządzanie tą infrastrukturą IT do:

tworzenia systemów sygnalizacyjnych, alarmowych, ostrzegawczych;

systemów BMS (Building Management System) – inteligentne systemy zarządzania budynkiem;

telewizji CCTV IP (VvoIP);

telefonii cyfrowej ISDN;

transmisji multimedialnych w obrębie sieci.

Obecnie okablowanie strukturalne przejmuje zdecydowaną większość zadań, które jeszcze kilka lat temu realizowane były przez instalacje elektryczne niskiego napięcia. O porównaniu instalacji elektrycznych i teletechnicznych mogą Państwo przeczytać .

Przykładowymi zastosowaniami dla sieci teletechnicznych tworzonych przez strukturalne okablowanie są np. obsługa telefonów, kamer, paneli sterujących, czy innych wewnętrznych systemów w biurowcach lub budynkach o specjalistycznym charakterze.
Okablowanie strukturalne Warszawa – z czego się składa?
Poruszane przez nas pojęcie nie jest jednolite, a tym bardziej proste do wyjaśnienia w krótkim artykule. Niemniej postaramy się jak najlepiej zgłębić temat i przedstawić elementy bazowe infrastruktury telekomunikacyjnej i systemów okablowania strukturalnego.

Ogólny szkielet okablowania strukturalnego tworzony jest z okablowania pionowego i poziomego, a także z okablowania międzybudynkowego.

Okablowanie pionowe (backbone sybsystem)

Okablowanie pionowe określa system, który zwykle łączy poszczególne piętra lub segmentu w budynku, czyli przełącznice lokalne z główną. Okablowanie pionowe zwykle realizowane jest w specjalnych szybach kablowych. Obecnie najczęściej tego typu okablowanie tworzone jest ze światłowodów lub coraz rzadziej kabla typu skrętka.

Okablowanie poziome (horizontal subsystem)

Okablowanie poziome to zwykle instalacja ruchoma, która łączy punkty abonenckie z lokalnymi przełącznicami.

Powszechnie realizuje się je poprzez skrętkę od kategorii 5e lub poprzez kable światłowodowe. Wszystko od tego, na co zdecyduje się klient podczas projektowania instalacji LAN, o którym więcej mogą Państwo przeczytać .

Okablowanie kampusowe/międzybudynkowe (campus subsystem)

Najbardziej zewnętrzny element powszechnie występującego w Warszawie okablowania strukturalnego. W ramach okablowania kampusowego łączy się przełącznice budynkowe między sobą i między farmami serwerów. Oczywiście w ramach okablowania międzybudynkowego wykorzystuje się zwykle kable światłowodowe, ewentualnie skrętkę oferującą możliwie najszybszą transmisję danych.
Okablowanie strukturalne Warszawa – schemat logiczny
Wiemy już, w jaki sposób fizycznie dzielimy okablowanie strukturalne. Teraz przyszła kolej na logiczne usystematyzowanie infrastruktury telekomunikacyjnej. Zaczniemy od najbardziej zewnętrznego elementu – Centralnego Punktu Sieci (PCS) i przejdziemy do najbliższemu użytkownikowi elementu – Lokalnego Punktu Dystrybucyjnego (LPD).

Punkt Centralny Sieci (PCS)

Jest to miejsce w schemacie logicznym okablowania strukturalnego, do którego zaliczamy farmy serwerów i ogólny punkt dostępu do globalnego Internetu. PCS to najważniejszy punkt całej sieci LAN, o których przeczytają Państwo więcej w tym artykule więcej w tym artykule <instalacje sieci komputerowej>.

Centralny Punkt Dystrybucyjny (CPD)

O ile PCS był najważniejszym punktem całej sieci telekomunikacyjnej, to punkt CPD jest jej sercem. W tym miejscu łączy się okablowanie pionowe i kampusowe. Z reguły jest to duża szafa dystrybucyjna łącząca te dwie pod-struktury.

Kondygnacyjny Punkt Dystrybucyjny (KPD)

Punkt dystrybucyjny, który łączy segmenty lub piętra budynku. Od tego miejsca okablowanie strukturalne przechodzi na okablowanie poziome. Punkt KPD łączy się z ostatnim elementem logicznym sieci – LPD

Lokalny Punkt Dystrybucyjny (LPD)

Są to przełącznice piętrowe lub montowane w poszczególnych segmentach, które łączą przynależne do nich punkty abonenckie. Mogą być realizowane skrętkami lub w nowszych sieciach infrastruktury telekomunikacyjnej okablowaniem światłowodowym. W związku z tym, że jest to okablowanie ruchome, wykorzystuje się tu kable typu linka. O różnicach między linką a drutem przeczytają Państwo tutaj.