Kategoria: Okablowanie strukturalne

Gdybyśmy spytali standardowego przechodnia – jaka jest najważniejsza sieć w nowoczesnym budownictwie, jak myślicie, jaka byłaby jego odpowiedź? Pewnie zdecydowana większość wymieniłaby instalację elektryczną. Owszem, taka odpowiedź byłaby trafna, jednak istnieje pewna sieć, która okazuje się obecnie coraz ważniejsza, a także w wielu wypadkach przejmuje role instalacji elektrycznej.

Mowa o infrastrukturze telekomunikacyjnej, a dokładnie o okablowaniu strukturalnym. Warszawa i całe województwo mazowieckie doskonale znają te pojęcia, ponieważ rozwój okablowania pionowego i poziomego, o którym mogą Państwo przeczytać tutaj. w stolicy z dnia na dzień nabiera coraz szybszego tempa.

Okablowanie strukturalne Warszawa – dlaczego jest tak istotne i do czego służy?

Na wstępie warto wyjaśnić, czym w ogóle jest okablowanie strukturalne. Okablowanie to jest podstawowym elementem składowym, który tworzy infrastrukturę teleinformatyczną. Dlaczego strukturalne? Ponieważ składa się z wielu struktur i poziomów, które realizując poszczególne funkcje, tworzą cały system telekomunikacyjny w budynku lub zespole budynków.

Co zatem możemy uzyskać dzięki okablowaniu strukturalnemu? Warszawa oraz inne miasta w naszym kraju wykorzystują sieci i zarządzanie tą infrastrukturą IT do:

 • tworzenia systemów sygnalizacyjnych, alarmowych, ostrzegawczych;

 • systemów BMS (Building Management System) – inteligentne systemy zarządzania budynkiem;

 • telewizji CCTV IP (VvoIP);

 • telefonii cyfrowej ISDN;

 • transmisji multimedialnych w obrębie sieci.

Obecnie okablowanie strukturalne przejmuje zdecydowaną większość zadań, które jeszcze kilka lat temu realizowane były przez instalacje elektryczne niskiego napięcia. O porównaniu instalacji elektrycznych i teletechnicznych mogą Państwo przeczytać .

Przykładowymi zastosowaniami dla sieci teletechnicznych tworzonych przez strukturalne okablowanie są np. obsługa telefonów, kamer, paneli sterujących, czy innych wewnętrznych systemów w biurowcach lub budynkach o specjalistycznym charakterze.

Okablowanie strukturalne Warszawa – z czego się składa?

Poruszane przez nas pojęcie nie jest jednolite, a tym bardziej proste do wyjaśnienia w krótkim artykule. Niemniej postaramy się jak najlepiej zgłębić temat i przedstawić elementy bazowe infrastruktury telekomunikacyjnej i systemów okablowania strukturalnego.

Ogólny szkielet okablowania strukturalnego tworzony jest z okablowania pionowego i poziomego, a także z okablowania międzybudynkowego.

 • Okablowanie pionowe (backbone sybsystem)

Okablowanie pionowe określa system, który zwykle łączy poszczególne piętra lub segmentu w budynku, czyli przełącznice lokalne z główną. Okablowanie pionowe zwykle realizowane jest w specjalnych szybach kablowych. Obecnie najczęściej tego typu okablowanie tworzone jest ze światłowodów lub coraz rzadziej kabla typu skrętka.

 • Okablowanie poziome (horizontal subsystem)

Okablowanie poziome to zwykle instalacja ruchoma, która łączy punkty abonenckie z lokalnymi przełącznicami.

Powszechnie realizuje się je poprzez skrętkę od kategorii 5e lub poprzez kable światłowodowe. Wszystko od tego, na co zdecyduje się klient podczas projektowania instalacji LAN, o którym więcej mogą Państwo przeczytać .

 • Okablowanie kampusowe/międzybudynkowe (campus subsystem)

Najbardziej zewnętrzny element powszechnie występującego w Warszawie okablowania strukturalnego. W ramach okablowania kampusowego łączy się przełącznice budynkowe między sobą i między farmami serwerów. Oczywiście w ramach okablowania międzybudynkowego wykorzystuje się zwykle kable światłowodowe, ewentualnie skrętkę oferującą możliwie najszybszą transmisję danych.

Okablowanie strukturalne Warszawa – schemat logiczny

Wiemy już, w jaki sposób fizycznie dzielimy okablowanie strukturalne. Teraz przyszła kolej na logiczne usystematyzowanie infrastruktury telekomunikacyjnej. Zaczniemy od najbardziej zewnętrznego elementu – Centralnego Punktu Sieci (PCS) i przejdziemy do najbliższemu użytkownikowi elementu – Lokalnego Punktu Dystrybucyjnego (LPD).

 • Punkt Centralny Sieci (PCS)

Jest to miejsce w schemacie logicznym okablowania strukturalnego, do którego zaliczamy farmy serwerów i ogólny punkt dostępu do globalnego Internetu. PCS to najważniejszy punkt całej sieci LAN, o których przeczytają Państwo więcej w tym artykule więcej w tym artykule <instalacje sieci komputerowej>.

 • Centralny Punkt Dystrybucyjny (CPD)

O ile PCS był najważniejszym punktem całej sieci telekomunikacyjnej, to punkt CPD jest jej sercem. W tym miejscu łączy się okablowanie pionowe i kampusowe. Z reguły jest to duża szafa dystrybucyjna łącząca te dwie pod-struktury.

 • Kondygnacyjny Punkt Dystrybucyjny (KPD)

Punkt dystrybucyjny, który łączy segmenty lub piętra budynku. Od tego miejsca okablowanie strukturalne przechodzi na okablowanie poziome. Punkt KPD łączy się z ostatnim elementem logicznym sieci – LPD

 • Lokalny Punkt Dystrybucyjny (LPD)

Są to przełącznice piętrowe lub montowane w poszczególnych segmentach, które łączą przynależne do nich punkty abonenckie. Mogą być realizowane skrętkami lub w nowszych sieciach infrastruktury telekomunikacyjnej okablowaniem światłowodowym. W związku z tym, że jest to okablowanie ruchome, wykorzystuje się tu kable typu linka. O różnicach między linką a drutem przeczytają Państwo tutaj.