Infrastruktura IT w firmie – obecne trendy, normy, błędy i problemy

Infrastruktura IT w przedsiębiorstwie to obecnie główny filar jego funkcjonowania. Prawidłowo wdrażana i funkcjonująca infrastruktura telekomunikacyjna w firmie znacząco wpływa na funkcjonowanie całego przedsiębiorstwa. Rokrocznie obserwujemy dynamiczny rozwój dostępu do szerokopasmowej sieci oraz realizacji sieci …

Infrastruktura IT w firmie – obecne trendy, normy, błędy i problemy

Infrastruktura IT w przedsiębiorstwie to obecnie główny filar jego funkcjonowania.

Prawidłowo wdrażana i funkcjonująca infrastruktura telekomunikacyjna w firmie znacząco wpływa na funkcjonowanie całego przedsiębiorstwa.

Rokrocznie obserwujemy dynamiczny rozwój dostępu do szerokopasmowej sieci oraz realizacji sieci światłowodowych.

Więcej o tym przeczytają Państwo tutaj.

W tym tekście spojrzymy na Infrastrukturę IT firmy „od kuchni”.

Problem dynamicznego rozwoju znaczenia sieci opiera się między innymi na: wdrażaniu rozwiązań z zakresu Internetu Rzeczy (IoT), ogromnego rozrastania się wagi magazynowanych danych (które przedsiębiorstwa muszą udostępniać i archiwizować), a także rozwoju systemów zarządzania przedsiębiorstwem.

Maksymalne dążenie do efektywności przy jednoczesnej redukcji kosztów powoduje, że obecnie przedsiębiorstwa decydują się na innowacyjne i nowoczesne rozwiązania z zakresu projektowania sieci LAN, instalacji sieci komputerowych, analizy i certyfikacji sieci oraz całej masy implementowanych technologii IT.

Główne trendy i wyzwania związane z zarządzaniem infrastrukturą IT w przedsiębiorstwach

Rozwój infrastruktury telekomunikacyjnej w Warszawie oraz całym województwie mazowieckim jest bardzo obiecujący.

Obecnie skupia się dużą wagę na rozwój usług w chmurze (Cloud Computing), które stanowią doskonałe rozwiązanie dla współdzielenia i przepływu informacji w firmowych strukturach.

Poza tym, wraz z rozwijaniem technologii sieciowych i serwerowych, duże znaczenie ma również dostęp do szerokopasmowego Internetu.

Rozwój technologii FTTD (fiber to the desk) powoduje, że coraz więcej użytkowników firmowych może korzystać z wysokoprzepustowych łączy światłowodowych.

Okablowanie strukturalne poziome coraz częściej tworzone jest z falowodów optycznych.

Duży nacisk kładzie się na tempo implementacji nowych usług i produktów z zakresu IT przy jednoczesnym ograniczaniu kadry.

Dynamiczny wzrost ilości danych przetwarzanych przez firmy wymaga implementowania przyszłościowych rozwiązań infrastruktury telekomunikacyjnej.

W środowisku greenfield (czyli dopiero budowanych biurowcach i siedzibach przedsiębiorstw) wdrażanie nowoczesnych sieci światłowodowych i rozwiązań z zakresu okablowania strukturalnego oraz ogólnie pojętych instalacji elektrycznych i teletechnicznych nie stanowi większego problemu.

Sytuacja przedstawia się zgoła inaczej w przypadku środowiska brownfield, czyli modernizacji systemów okablowania strukturalnego w powstałych już obiektach.

Więcej na temat implementowania technologii światłowodowych mogą Państwo przeczytać tutaj <światłowody w budynkach jednorodzinnych i światłowody w budynkach wielorodzinnych>.

Infrastruktura IT w Warszawie – Cloud Computing dla wszystkich przedsiębiorstw?

Chmura staje się obecnie standardem wykorzystywanym nie tylko przez systemy informatyczne przedsiębiorstw, ale również przez użytkowników prywatnych.

O ile rozbudowane strukturalnie firmy zauważają znaczący wzrost wydajności, korzystając z systemów ERP oraz innych rozwiązań wewnątrz-firmowych wspomaganych przez Cloud Computing, o tyle mniejsze przedsiębiorstwa mogą w całości oprzeć zarządzanie infrastrukturą IT na tego typu usługach informatycznych Warszawa.

Chmura staje się obecnie doskonałą alternatywą dla systemów i rozwiązań IT umożliwiających gromadzenie, archiwizowanie i współdzielenie danych w firmach.

Usługa tego typu wymaga jednak  odpowiedniej przepustowości sieci.

Oczywiście większymi wymaganiami cechują się wewnętrzne systemy i infrastruktura IT dużych przedsiębiorstw.

Wymagają one o wiele dokładniejszego zaplanowania, a także przyszłościowego myślenia.

Kluczowe jest sprawowanie pełnej kontroli nad systemami, możliwie łatwe diagnozowanie i eliminowanie usterek oraz prostota późniejszej modernizacji.

Infrastruktura IT w Warszawie – błędy i problemy napotykane przez przedsiębiorstwa

Infrastruktura informatyczna w przedsiębiorstwie napotyka problemy związane z brakiem fachowej wiedzy związanej z możliwościami, szansami i zagrożeniami związanymi z implementowaniem i zarządzaniem infrastrukturą IT.

Problemy pojawiają się głównie w przypadku braku elastyczności związanej z łączeniem zasobów z wirtualizacją, centralnym zarządzaniem infrastrukturą telekomunikacyjną w firmie, oraz rozbudowywaniem infrastruktury.

Do najważniejszych błędów firm, w zakresie implementacji można zaliczyć:

Stwórz porządną infrastrukturę IT w firmie – postaw na okablujemy.pl

Jak widać, istnieje wiele problemów, z którymi muszą borykać się firmy, chcące postawić na nowoczesne rozwiązania z zakresu infrastruktury telekomunikacyjnej.